Målebrev 2022 heading

Målebrevet dokumenterer målene som er registrert for en båt og ratingen som er beregnet på grunnlag av dette. 

Også i år utstedes tre varianter av målebrevet: Fullt mannskap (ordinært målebrev), Double Handed og Uten spinnaker. Alle tre kjøpes under ett, slik klasseregelen NOR Rating B.3.1 sier. Her er illustrert det lyseblå navnefeltet til et Double Handed Club-målebrev. International-målebrevet har en mørk blå stripe. For båter som hverken har spinnaker eller flygende forseil utstedes bare 2 varianter, Uten spinnaker målebrevet gjelder som ordinært målebrev.    

Nytt i år er APH-tallet som står oppe til høgre på side 1. Dette skal erstatte GPH (General Performance Handicap) som fases ut. APH-tallet (All Purpose Handicap) er basert på gjennomsnittshastigheten til en båt som seiler rundt en øy, altså med like mye vind fra alle kanter ("circular random"). Slik var det også for GPH. Men APH tar hensyn til vindstyrker over et bredere spekter.  NOR Rating har i midlertid god erfaring med OSN-tallet (Offshor Single Number) til alment bruk i Norge. Dette tallet finnes på målebrevets side 2 som "Distanseseilas (NOR-rating ett tall)". Det er dette tallet som omtales i Klassereglene B.3.2 og som oppgis i hjemmeside-tabellen "Gyldige målebrev" under kolonnen for Rating.  OSN legger noe større vekt på båtens slør-egenskaper enn APH.

Bruken av singeltall har sine begrensninger. For seilaser der vindstyrken er noenlunde jevn, slik det gjerne kan være på kortere baneseilaser, oppfordres arrangørene til heller å benytte trippeltallene. Disse gir et riktigere bilde av båtenes fartsegenskaper enn singeltall. Se gjerne nyhetsartikkelen Bruk Trippeltallene.

Målebrevets side 1 og 2 ble gjennomgått som nyhets-artikkel for 2021-målebrevet. Se her

Nytt i år er også side 3 og 4 i Club-målebrevene. Side 3 inneholder mange tekniske båtparametere som inngår i ratingberegningene. Side 4 lister opp samtlige seil som er registrert og ble meldt inn (satt "aktiv") da målebrevet ble kjøpt. Det er bare slike seil båten kan bruke i regatta. (I tillegg kommer hardvindsfokk, tryseil og stormfokk). Under en gitt regatta gjelder i tillegg målebrevets begrensning, gitt på side 1, for hvor mange seil som kan være ombord, hardvindsseilene ikke medregmet.

Hvert år justreres formlene i databeregningsverktøyet VPP, basert på nye, empiriske data og tekniske vurderinger. For mange båter har dette ført til at det nå er mindre forskjell i ratingen mellem Fullt mannskap og Doublehanded målebrevet.     

SGP