Måling

Måling er en grunnleggende del av et ratingsystem. For å beregne en båts rating, er det nødvendig å bestemme målene som avgjør båtens egenskaper og ytelse under ulike forhold, dens "fartspotensial".

NOR Rating bygger på ORC sitt målesystem kalt "International Measurement System" - IMS. Dette er et sett med regler som definerer måleparametrene og viser hvordan målene på en båt finnes ved fysisk måling. IMS omfatter alle mål som kan ha betydning for ratingen, slik som skrogform, ror, kjøl, propell, stabilitet, rigg og seil. IMS bruker universelle begrep for utstyr på seilbåter, definert i World Sailing's "Equipment Rules of Sailing" - ERS. Av den grunn kan målinger som allerede er foretatt i andre internasjonale klasser som regel lett overføres til NOR Rating.

Ved måling i NOR Rating må måler forholde seg direkte til ORC's dokumenter, dvs. ORC-IMS og ORC-RS og eventuelt WS-ERS. Klassereglene har også noen føringer for målingen gitt i kapittel B.    

ORC organiserer regelmessige konferanser om generelle måleprinsipper og om måling som er spesifikk for offshore-båter. Norge tar del i dette arbeidet. I Norge måles båter av målere som er autorisert av Norges Seilforbund. Målerne oppdateres gjennom kurs hos NSF og øvrig kommunikasjon med NSF og NOR Rating. 

Målesjef (National Chief Measurer) har overordnet ansvar for all måling av klasseklubbens båter. Målesjef utpekes av Norges Seilforbund i samråd med NOR Rating.

Samsvar med målebrev

En båt er i samsvar med sitt NOR Rating målebrev når:

 • Alle mål på båten er nær verdiene i målebrevet. Forskjeller er tillatt bare hvis verdiene på målebrevet gir en lik eller raskere rating enn hva de nøyaktige, fysiske båtmålene ville gitt. Dette innebærer at:

  • Skrogmålene skal være mindre eller lik verdiene i målebrevet.
  • Deplasement, skal være større eller lik verdien i målebrevet.
  • Målene for propellinstallasjonen skal være større eller lik verdien i målebrevet..
  • Stabilitet skal være mindre eller lik verdien i målebrevet.
  • Riggmålene skal være mindre eller lik verdiene i målebrevet
  • Mastevekt skal være større eller lik verdien i målebrevet.
  • Seilarealene skal være mindre eller lik målene som er gitt i målebrevet. 
  • Andre parametre (diskrete valg) skal stemme med målebrevet, slik som alder, ror- og skrogkonstruksjon, ORC kategori, riggbeskrivelse, seilbeskrivelse m fl.


Dessuten skal under kappseiling:

 • Antall seil ombord være mindre eller lik begrensingene gitt i målebrevet.
 • Mannskapetsvekten være mindre eller lik maksimumsverdien i målebrevet.
 • Bruk av spinnakerbom begrenses slik målebrevet sier.  

Merk også klassereglenes punkt om utrustning om bord: "Overdreven last av ferskvann, drivstoff og annet skal ikke tas om bord for å påvirke båtens rettende moment. Seil og annet utstyr skal ikke flyttes fra sine ordinære plasser under kappseiling for å påvirke trim eller stabilitet."

Måling av rigg
Måling av forseil (inkludert Code 0)
Måling av storseil
Måling av symetrisk og asymetrisk spinnaker