Måling

Måling av båter er en grunnleggende del av et ratingsystem. For å beregne en båts rating, er det nødvendig å bestemme målene som avgjør båtens egenskaper og ytelse under ulike vindforhold, dvs. dens fartspotensial. Målene blir dokumentert i målebrev. 

ORC Club og ORC International målebrevene bygger på ORC sitt målesystem kalt "International Measurement System" - IMS. Dette er et sett med regler som definerer måleparameterne og viser hvordan målene på en båt finnes ved fysisk måling. IMS omfatter alle mål som kan ha betydning for ratingen, slik som skrogform, ror, kjøl, propell, stabilitet, deplasement, rigg og seil. IMS bruker begrep for utstyr på seilbåter, definert i World Sailing's "Equipment Rules of Sailing" - ERS. ORC organiserer regelmessige konferanser om generelle måleprinsipper og om måling som er spesifikk for offshore-båter. Norge tar del i dette arbeidet. 

En forenklet fremstilling av IMS-målingen finner du her:  Measurements. 

I Norge er det Norges Seilforbund som har ansvar for båtmålingen og utsteding av målebrev. Målesjef (National Chief Measurer) har overordnet ansvar for all måling av båtene i NOR Rating-flåten. Målesjef utpekes av Norges Seilforbund i samråd med NOR Rating.

Målerne må ha NSFs autorisasjon. Målerne oppdateres gjennom kurs hos NSF og annen kommunikasjon med NSF. 

Skal du måle seil, rigg osv. som grunnlag for målebrev, kan du ta kontakt med en seil- eller båtmåler. Se listen nedenfor. Eventuelt kan du kontakte Målekontoret, Norges Seilforbund. maalebrev@norgesseilforbund.orgTLF   21 02 90 00

Bestemmelser for de nasjonale NOR Rating målebrevene finnes i NOR Rating Regler.

 

SGP 

 

Måleparametere

Figurene nedenfor viser forkortelser som er benyttet for mål på skrog, kjøl og ror, propellinstallasjon, rigg og diverse seil. Figurene er bare ment som illustrasjon. Ved måling må måler forholde seg direkte til IMS-dokumentet som gir den presise definisjonen av målene og hvordan målene tas. 

Skrogmål
Kjøl og ror
Propell
Propell åpen aksling
Riggmål
Storseil mål
Storseil med spile over MUW
Forseil og Forseil satt flygende
Spinnaker Symmetrisk og asymmetrisk spinnaker