Måling

Måling er en grunnleggende del av et ratingsystem. For å beregne en båts rating, må båtens egenskaper defineres ved å måle alle deler som påvirker båtens ytelse.
ORC sitt målesystem, IMS, er et sett med regler som definerer hva og hvordan mål tas på båten. Ved å bruke IMS kan alt på båten måles, inkludert skrogform, ror, kjøl, propell, stabilitet, rigg og seil. IMS bruker de universelle begrepsdefinisjonene gitt i  "WS Equipment Rules of Sailing (ERS)" og endrer kun definisjoner for mål som er spesifikke for offshore-båter. Komplette anvisninger for måling finnes i NOR-Ratings Måleveiledning og IMS-regelen som er tilgjengelig i hos ORC.
Båter måles av målere som autoriseres av Norges Seilforbund. Ved at ERS benyttes som basis for IMS og NOR-rating blir målinger som allerede er foretatt i andre internasjonale klasser enkelt overførbare til NOR-rating.
ORC organiserer regelmessige konferanser om  generelle måleprinsipper og om måling som er spesifikk for offshore-båter.

Relevante dokumenter
Måleskjema rigg og båt
87 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
126 Downloads
415.75 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
130 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
93 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
3 Downloads
12 KB
Samsvar med målebrev

Når IMS/NOR-Rating måleveiledning benyttes, er en båt i samsvar med NOR Rating målebrevet når:

  • Alle målte, deklarerte eller registrerte verdier skal være så nær som mulig verdiene på målebrevet.
  • Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en raskere rating.
  • Seilarealet skal være mindre eller lik det som er trykt på målebrevet.
  • Mannskapetsvekten er fri, bortsett fra for NSF/WS klassebåter der den ikke skal være større enn verdien på målebrevet. 
Måling av rigg
Måling av forseil (inkludert Code 0)
Måling av storseil
Måling av symetrisk og asymetrisk spinnaker