Måling

Måling er en grunnleggende del av et ratingsystem. For å beregne en båts rating, er det nødvendig å bestemme målene som avgjør båtens egenskaper og ytelse under ulike forhold, dens "fartspotensial".

NOR Rating bygger på ORC sitt målesystem kalt "International Measurement System" - IMS. Dette er et sett med regler som sier hvilke mål som skal tas på en båt og hvordan det gjøres. IMS omfatter alle mål som kan ha betydning for ratingen, slik som skrogform, ror, kjøl, propell, stabilitet, rigg og seil. IMS bruker universelle begrep for utstyr på seilbåter, definert i World Sailing's "Equipment Rules of Sailing" - ERS. Av den grunn kan målinger som allerede er foretatt i andre internasjonale klasser som regel lett overføres til NOR Rating.

En komplett anvisning for NOR Rating-måling er gitt i Måleveiledningen som finnes på hjemmesidene. IMS-dokumentet, som NOR Rating bygger på, er tilgjengelig hos ORC.

ORC organiserer regelmessige konferanser om generelle måleprinsipper og om måling som er spesifikk for offshore-båter. Norge tar del i dette arbeidet. I Norge måles båter av målere som er autorisert av Norges Seilforbund. Målerne oppdateres gjennom kurs hos NSF og øvrig kommunikasjon med NSF og NOR Rating. 

Relevante dokumenter
Måleskjema rigg og båt
197 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
200 Downloads
32.06 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
208 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
164 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
9 Downloads
20 KB
Samsvar med målebrev

Når IMS/NOR-Rating måleveiledning benyttes, er en båt i samsvar med NOR Rating målebrevet når:

  • Alle målte, deklarerte eller registrerte verdier skal være så nær som mulig verdiene på målebrevet.
  • Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en raskere rating. Se "Usikkerhetsregelen" i klassereglene. 
  • Seilarealet skal være mindre eller lik det som er trykt på målebrevet.
  • Mannskapetsvekten er fri, bortsett fra for NSF/WS klassebåter der den ikke skal være større enn verdien på målebrevet. 
Måling av rigg
Måling av forseil (inkludert Code 0)
Måling av storseil
Måling av symetrisk og asymetrisk spinnaker