Boat Beneteau First 40 CR | iNautia.com - iNautia

Hvilket utstyr må være ombord under regatta ? Kan putene tas ut ?  Kan tungt fortøyningsutstyr legges igjen på bryggen ? 

Klassereglenes seksjon D om utrustningen ombord under kappseiling, sier stort sett bare at utstyr ikke skal flyttes rundt omkring for å påvirke trimmen under en seilas. Av dette kan en bli forledet til å tro at det er fritt fram for hva som skal være ombord. Men det er feil. 

Hva som kreves av utrustning under regatta er i all hovedsak gitt i to regelsett: IMS-kategori og Sikkerhetsbestemmelsene. 

 IMS-kategori.   På Målebrevet er angitt om båten er en klubbåt (IMS Division: Cruicer/Racer) eller en regattabåt (IMS Division: Performance). Skal en båt kunne godkjennes som klubbåt, må en rekke krav til utrustning tilfredsstilles slik at den er egnet til turbruk. Dette er kort omtalt i Regel B.1.10. En fyldigere liste over krav til innredning og utstyr finnes i Måleveiledningen. Det gjelder størrelse på køyer, høyde under taket, toalett og bysse, bord i salongen, skapvolum og mye annet. Det er i prinsippet båtmålers oppgave å tilordne riktig kategori. Er ikke klubbåt-kravene oppfyllt, vil båten bli regnet som regattabåt. Ratingen vil da øke litt, men ikke så veldig mye. Det følger av dette at en ikke kan ta ut hva som helst av utstyr fra båten med tanke på forberedelse til regatta. Det kan protesteres mot en båt som ikke er i samsvar med sit målebrev.

Sikkerhetsbestemmelser. Ved enhver regatta gjelder gitte krav til sikkerhet. Som regel omfatter kravene en liste over obligatorisk utstyr. Det er Arrangøren som er ansvarlig for å sette bestemmelsene, de skal stå i Kunngjøringen og kan følges videre opp i Seilingsbestemmelsene. I mange tilfeller vises det til en bestemt OSR-kategori. Men Arrangøren står i prinippet fritt til å stryke eller legge til etter skjønn.. Klassereglene sier at hvis arrangøren ikke angir noen sikkerhetsbestemmelse, så gjelder "Enkel sikkerhetsforskrift" som et minimum. Det kan protesteres mot en båt som ikke seiler i sansvar med sikkerhetsbestemmelsene. 

SGP