Landets østligste seilforening med NOR Rating regatta ?
Landets vestligste seilforening med NOR Rating regatta ?
NOR Rating Service. NOR Rating Målekontor
Idrettens Hus, Oslo. Norges Seilforbund har kontor her.

Hva gjør NOR Rating ?

Båtene. Klasseklubben NOR Rating har som formål å fremme respittseiling, det vil si kappseiling der ulike båter konkurrerer mot hverandre.  Båtene er av mange slag; turbåter fra 1980-tallet, små havseilere med tomanns besetning, moderne og komfortable familiebåter og avanserte regattabåter. Størrelsen går fra rundt 20 - 25 fot til opp mot 50 fot. "Man tar hva man har".

NOR Rating har rundt 1200 medlemsbåter.

Kappseiling. Konkurransene kan vare et par timer etter jobb - "onsdagsseilas" -  eller det kan være større arrangement i en helg -  "distanseseilas". Det arrangeres også NM og internasjonale regattaer. Seilforeninger over hele landet står for arrangementene.

Målebrev. Medlemmenes båter blir målt og registrert, deretter beregnes ratingen ("fartspotensialet") som benyttes i utregningen når resultatet fra kappseiling skal avgjøres. Klasseklubben forvalter båtmålene og dokumenterer disse ved å utstede NOR Rating målebrev og ORCi målebrev til bruk i lokale, nasjonale og internasjonale regattaer. NOR Rating anvender regneprogram og prosedyrer som er utviklet av Offshore Racing Congress (ORC). Hjemmesidene redegjør for den teoretiske bakgrunnen og praktiske forhold ved klubbens virksomheten.

Målere  NOR Rating har knyttet til seg autoriserte båtmålere over hele landet. Disse hjelper til med å måle og registrere seil og øvrige båtmål. Måleveiledningen beskriver hvordan målene skal tas.   

Rådgiving og samarbeid  NOR Rating informerer og gir råd om respittseiling og samarbeider med seilforeningene om regatta-arrangement. Klasseklubben samarbeider med Norges Seilforbunds organer og er underlagt NSF's bestemmelser. NOR Rating holder kontakt med de nordiske og nord-Europiske landenes søsterorganisasjoner. Sammen med Norges Seilforbund er NOR Rating representert i Offshore Racing Congress - ORC. 

Ledelse NOR Rating er myndighet for Klassereglene. Klasseklubben ledes av et styre som velges av seilerne annethvert år. Styret videreutvikler reglene og gir nærmere bestemmelser for båtmålingen, rating-beregningene og kappseilingen. Administrative oppgaver utføres til daglig ved Servicekontoret, Norges Seilforbund.   

SGP

Årsmøte dokumenter