Landets østligste med NOR Rating regatta ?
Landets vestligste med NOR Rating regatta ?
NOR Rating Service. NOR Rating Målekontor
Idrettens Hus, Oslo. Norges Seilforbund har kontor her.

Hva gjør NOR-rating ?

Målebrev   Klasseklubben NOR Rating har som formål å fremme respittseiling, det vil si kappseiling med ulike båter. Medlemmenes båter blir målt og registrert, deretter beregnes ratingen ("fartspotensialet") som benyttes når resultatet fra kappseiling skal avgjøres. Klubben forvalter båtmålene og utsteder både NOR Rating målebrev og ORCi målebrev til bruk i lokale, nasjonale og internasjonale regattaer. NOR Rating anvender regneprogram og prosedyrer som er utviklet av Ocean Racing Congress (ORC). Hjemmesidene redegjør for den teoretiske bakgrunnen og praktiske forhold ved klubbens virksomheten.

NOR Rating har rundt 1200 medlemsbåter. 

Målere  NOR Rating har knyttet til seg autoriserte båtmålere over hele landet. Disse hjelper til med å måle og registrere seil og øvrige båtmål. Måleveiledningen beskriver hvordan målene skal tas.   

Rådgiving og samarbeid  NOR Rating informerer og gir råd om respittseiling og samarbeider med landets seilforeninger om regatta-arrangement. Klubben samarbeider med Norges Seilforbunds organer og er underlagt NSF's bestemmelser. NOR Rating holder kontakt med de nordiske og nord-Europiske landenes søsterorganisasjoner. Sammen med Norges Seilforbund er NOR Rating representert i Ocean Racing Congress - ORC. 

Ledelse NOR Rating er myndighet for Klassereglene. Klubben ledes av et styre som velges av seilerne annethvert år. Styret videreutvikler reglene og gir nærmere bestemmelser for båtmålingen, rating-beregningene og kappseilingen. Administrative oppgaver utføres til daglig ved Servicekontoret, Norges Seilforbund.   

SGP

Årsmøte dokumenter
Lover og regler
Enkel sikkerhetsforskrift
114 Downloads
446.1 KB
Kappseilingsreglene
2 Downloads
12 KB
Lov for NOR Rating
67 Downloads
125.57 KB
NOR Rating Klasseregler 2019
292 Downloads
749.2 KB
ORC Regler
3 Downloads
12 KB