Arrangere NOR Rating regatta

NOR Rating gir gjennom NOR Rating Regler, føringer for kappseilingen som klasseklubben promoterer og står inne for. Kappseilingsreglene, Sikkerhetsreglene og Respittsystemet er grunnleggende her.

  

> Kappseilingsreglene

Arrangere etter kappseilingsreglene Sjøveisreglene - Seiling i mørket

> Sikkerhet - arrangørens bidrag

> Arrangere med ORC sitt respittsystem

ORC gir orientering på sine hjemmesider og i sitt dokument, Race Management Guide (PDF), om hvordan kappseiling med ORC regler kan arrangeres

ORC Race Management (Link) ORC Race Management Guide (PDF)
Resultatberegning
Regattaledelsen kan fritt velge den metoden som passer best til den aktuelle regattaen.
Klassedeling

Ved store forskjeller mellom båtene blir det mest rettferdig å dele inn i mer homogene klasser.

Målebrev

ORC sitt respittsystem omfatter ORC Interntional og ORC Club målebrev. ORC Club målebrev som er utstedt av Norges Seilforbund, følger nasjonale normer etablert av NSF og NOR Rating i fellesskap. Normene er gitt i NOR Rating Regler. Disse Club-målebrevene betegnes som NOR Rating målebrev.

I en norsk lokal eller nasjonal regatta kan ORC International og NOR Rating målebrev benyttes om hverandre. NOR Rating målebrevene ligger så nær opptil International målebrev at regattaresultatene vanligvis ikke påvirkes av forskjellen.   

ORC Club målebrev følger alltid nasjonale normer. Utenlandske Club målebrev kan derfor i prinsippet ikke benyttes i regatta i Norge. Ved invitasjon til internasjonal deltakelse, skal ORC Int. målebrev kreves. 

Kunngjøre regatta

Forslag til formulering av de innledende setningene i Kunngjøringen av en NOR Rating regatta.

Norgesmesterskap

Retningslinjer til hjelp ved NM arrangement.

Regatta-varianter

Regatta uten funksjonærer.

Jaktstart Harestart