Lover og regler

Egenerklæring ved mesterskap
99 Downloads
408.02 KB
Enkel sikkerhetsforskrift
268 Downloads
512.08 KB
Kappseilingsreglene
5 Downloads
32 KB
Lov for NOR Rating
184 Downloads
125.57 KB
NOR Rating Klasseregler 2019
1156 Downloads
749.2 KB
ORC Regler
9 Downloads
32 KB

Måling

Måleskjema rigg og båt
235 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
231 Downloads
32.06 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
252 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
230 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
9 Downloads
32 KB

Årsmøtedokumenter