Lover og regler

Egenerklæring ved mesterskap
37 Downloads
401.23 KB
Enkel sikkerhetsforskrift
191 Downloads
512.08 KB
Kappseilingsreglene
5 Downloads
20 KB
Lov for NOR Rating
117 Downloads
125.57 KB
NOR Rating Klasseregler 2019
743 Downloads
749.2 KB
ORC Regler
9 Downloads
20 KB

Måling

Måleskjema rigg og båt
197 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
200 Downloads
32.06 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
208 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
164 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
9 Downloads
20 KB

Årsmøtedokumenter