Lover og regler

Egenerklæring ved mesterskap (pdf)
12 Downloads
96.52 KB
Egenerklæring ved mesterskap (Word)
20 Downloads
182.99 KB
Enkel sikkerhetsforskrift
152 Downloads
446.1 KB
Kappseilingsreglene
5 Downloads
16 KB
Lov for NOR Rating
99 Downloads
125.57 KB
NOR Rating Klasseregler 2019
614 Downloads
749.2 KB
ORC Regler
8 Downloads
16 KB

Måling

Måleskjema rigg og båt
168 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
179 Downloads
415.75 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
191 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
144 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
8 Downloads
16 KB

Årsmøtedokumenter