Lover og regler

Egenerklæring ved mesterskap
115 Downloads
408.02 KB
Enkel sikkerhetsforskrift
289 Downloads
512.08 KB
Kappseilingsreglene
5 Downloads
36 KB
Lov for NOR Rating
234 Downloads
125.57 KB
NOR Rating Klasseregler 2019
1264 Downloads
749.2 KB
ORC Regler
11 Downloads
36 KB

Måling

Måleskjema rigg og båt
252 Downloads
407.5 KB
Måleskjema seil
243 Downloads
32.06 KB
Måleveiledning 2019 Del 1 - Teori
267 Downloads
771.73 KB
Måleveiledning 2019 Del 2 - Praksis
242 Downloads
1.92 MB
ORC Regler
11 Downloads
36 KB

Årsmøtedokumenter