Shetland Race start 2018

Kappseiling foregår for det meste med like båter, båtene tilhører «en-type» klasser.  I NOR Rating er dette litt annerledes.

Klassereglene
Alle klasse-organisasjoner har regler for klassen sin. De sier hva slags båter klubben representerer og bestemmer hvordan båtene i klassen skal bygges, med regler for dimensjoner, materialer og utrustning. Klassereglene bestemmer videre hvordan båtene skal brukes under kappseilingen. Hensikten er rettferdig konkurranse. Som oftest angis også hvem som har myndighet til å foreta endringer i klassereglene.

For enhver klasseklubb er alltid selve kappseilingen det mest sentrale. Utholdenhet, intuisjon for god seiltrim, lure taktiske valg, effektiv utføring av manøvere, trygg navigering og forståelse for vær og vind er egenskaper som styrer utfallet av en regatta. Båtene er  redskapen som benyttes når sporten utøves.  

NOR Rating Klasseklubb
NOR Rating er en klasseklubb. Den er spesiell ved at den samler båter som er forskjellige. Men båtene har også noen fellestrekk: Størrelsen er gjerne 25 – 30 fot og oppover. Storparten har tur-utrustning med en viss grad av komfort, de kan seile til havs og de aller fleste har fast kjøl. At båtene er forskjellige, gjør at klassereglene konsentrerer seg om hvordan ulike båter skal kunne konkurrere mot hverandre på rettferdig vis.      

Klasseregler i 4 deler
NOR Rating Klasseregler er delt i fire seksjoner og er lett å få oversikt over.  Del A gjelder myndighet, dvs. hvem kan bestemme hva, og hvilke «føringer» som gjelder. Del B omhandler hele prosessen med måling av båtene, dokumentering av målene i målebrev, ratingberegning og hvordan resultatet regnes ut etter en regatta basert på båtenes rating. Del C retter seg mot regatta-arrangører.  Del D gir regler som båtene må forholde seg til under selve kappseilingen.  

RigDiagram2

Båteier og målebrev
For en båteier er det viktigste momentet i Del B gitt under tittelen: «Båteiers ansvar». Selv om en autorisert måler har målt båten, så står likevel båteier ansvarlig for at det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ved måling er det derfor en fordel om båteier følger med og er involvert i måleprosessen. Og kjøpes det inn nye seil eller det gjøres andre endringer på båten, så må dette håndteres riktig i forhold til innmelding og målebrev. Du blir minnet om at båten må være i samsvar med sitt målebrev i Del D. Ved en protest, er det båten som diskvalifiseres, ikke måleren. 

Aktive seil
Aktivering og deaktivering av seil foretar du i databasen. Regelen er grei: Når du kjøper målebrev skal alle seilende du skal kunne bruke sammen med målebrevet være aktivert. Du kan gjerne ha flere seil som er målt og registrert i databasen, men som ikke er aktivert. Ratingberegningen tar bare hensyn til seilene som har status "aktiv" under ratingberegningen. Når målebrevet er utstedt, så er det etterpå "låst" til de seilene som var satt aktiv idet ratingen ble beregnet. På «Min side» er aktivering av seil mer utførlig omtalt. Se også «Orienteringer» om registrering og aktivering av seil. 

Utstyrskrav 
Er du ikke regatta-arrangør, så behøve du ikke være opptatt av Del C. Del D, derimot, er viktig for skipper i regatta. Sikkerhetsreglene er naturligvis gitt for å unngå uhell og ulykker. Utstyrskravene har delvis sitt utspring i kappseilingsreglene. Men først og fremst er de nødvendige fordi de gir forutsetninger som ligger til grunn for rating-begningene.  Derfor er det juks å gå ut over utstyrsreglene. Utfordringen er gjerne å huske og forstå hvordan seil skal føres, spesielt når de kalles Code 0 eller Genaker.  Dette er utfyllende forklart i en egen informasjons-artikkel under hjemmesiden «Orienteringer».    

En mer prinsipiell gjennomgang av temaet er gitt i artikkelen: "Hva er en klasseklubb?".

SGP

regatta hunter