Shetland Race start 2018Havseilas. Starten for "Shetland Race", 2018. 

Kappseiling foregår for det meste med like båter, båtene tilhører «en-type» klasser.  I NOR Rating er dette litt annerledes.

En-typeklasser
Kappseiling gjennomføres gjerne med båter som alle er like hverandre. De er samlet i klasser med regler som beskiver hvordan båtene i klassen skal være konstuertr. Reglene bestemmer videre hvordan båtene skal brukes under kappseilingen. Hensikten er rettferdig konkurranse. Som oftest angis også hvem som har myndighet til å foreta endringer i reglene.

NOR Rating 
NOR Rating er spesiell ved at den samler båter som er forskjellige. Men båtene har også noen fellestrekk: Størrelsen er gjerne 25 – 30 fot og oppover. Storparten har tur-utrustning med en viss grad av komfort og er egnet til havseilas. De fleste har fast kjøl og innenbordsmotor. Båtene kalles ofte tur- og havseilere, betegnelsen "Storbåt" brukes. At båtene er forskjellige, gjør at NOR Ratings regler konsentrerer seg om hvordan båter som er ulike skal kunne konkurrere mot hverandre på rettferdig vis.     

Lov og regler
NOR Rating har en lov som beskriver formålet til organisasjonen. Men det meste av loven gjelder organiseringen med årsmøte, styre og bestemmelser om hvilke oppgaver disse har og hvordan tillitspersoner velges. Loven er tilpasset de kravene som Norges idrettsforbund stiller til underordnede organisasjonsledd.

I tillegg til loven gjelder NOR Rating Regler. Seksjon C i reglene inneholder sikkerhetsbestemmelser som skal gjelder når båtene kappseiler. Seksjon D gjelder de internasjonale ORC-reglene for respittseiling. Etter 2013 har NOR Rating valgt å benytte ORCs system for kappseiling mellom ulike båter. Dette omfatter beskrivelsr av hvordan båtene måles, hvordan ratingen bestemmes, regler for selve kappseilingen og hvordan resultatene beregnes. 

RigDiagram2Alle viktige mål på rigg, seil og båten forøvrig har sine faste bokstavkoder. 

Båteier og målebrev
Selv om en autorisert måler har målt båten, så står likevel båteier ansvarlig for at det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ved måling er det derfor en fordel om båteier følger med og er involvert i måleprosessen. Og kjøpes det inn nye seil eller det gjøres andre endringer på båten, så må dette håndteres riktig i forhold til innmelding og målebrev. Om noen legger inn protest, er det båten som kan diskvalifiseres, ikke måleren. 

Aktive seil
Når du som båteier kjøper målebrev, må alle seilende du skal kunne bruke sammen med målebrevet være "aktivert". Aktivering og deaktivering av seil foretar du i båtdatabasen. Du kan gjerne ha flere seil som er målt og registrert i databasen, men som ikke er aktivert. Ratingberegningen tar bare hensyn til seilene som har status "aktiv" under ratingberegningen. Når målebrevet er utstedt, så er det etterpå "låst" til de seilene som var satt aktiv idet ratingen ble beregnet. På siden «Kjøpe målebrev» er aktivering av seil mer utførlig omtalt.  

Utstyrskrav 
Kravene til hvordan utstyret skal brukes er først og fremst nødvendige fordi de gir forutsetninger som ligger til grunn for rating-begningene.  Derfor er det juks å gå ut over utstyrsreglene. Utfordringen er gjerne å huske og forstå hvordan seil skal føres, spesielt når de kalles Code 0 eller Genaker.  Dette er utfyllende forklart i en egen informasjons-artikkel under hjemmesiden «Orienteringer».    

SGP

 

regatta hunterFrisk "shorthanded" kappseiling. Kun én eller to personer i hver båt.