5. Litt om Klassereglene 

Shetland Race start 2018

Kappseiling foregår for det meste med like båter, båtene tilhører «en-type» klasser.  Hver slik klasse har som regel en klasseklubb som samler interessene til medlemmene. I NOR Rating er dette litt anderledes.

Klasseregler
I enhver klasse-organisasjon er klassereglene viktig. De bestemmer hvordan båtene i klassen skal bygges, med regler for dimensjoner, materialer og utrustning. Klassereglene bestemmer videre hvordan båtene skal brukes under kappseilingen. Hensikten er rettferdig konkurranse. Som oftest angis også hvem som har myndighet til å foreta endringer i klassereglene.

NOR Rating Klasseklubb
NOR Rating er en klasseklubb. Den er spesiell ved at den samler båter som er forskjellige. Men båtene har også noen fellestrekk: Størrelsen er gjerne 25 – 30 fot og oppover («Big boat»). Storparten har tur-utrustning med en viss grad av komfort («Cruiser-racer»), de kan seile til havs («Offshore» / «havseiler») og de aller fleste har fast kjøl («Keelboat» / «kjølbåt»). At båtene er forskjellige, gjør at klassereglene konsentrerer seg om hvordan ulike båter skal kunne konkurrere mot hverandre på rettferdig vis. Sentralt er måling av båtene, utledning av fartsegenskapene, "ratingen",  og metoder for resultatberegning med korrigert tid. Fra gammelt av går dette under fellesnevneren "respittseiling".   

Klasseregler i 4 deler
NOR Rating Klasseregler er delt i fire seksjoner og er lett å få oversikt over.  Del A gjelder myndighet, dvs. hvem kan bestemme hva, og hvilke «føringer» som gjelder. Del B omhandler hele prosessen med måling av båtene, dokumentering av målene i målebrev og hvordan resultatberegning gjøres ved regatta basert på båtenes rating. Del C retter seg mot regatta-arrangører.  Del D gir regler som båtene må forholde seg til under selve kappseilingen.  

RigDiagram2

Båteier og målebrev
For en båteier er det viktigste momentet i Del B gitt under tittelen: «Båteiers ansvar». Selv om en autorisert måler har målt båten, så står likevel båteier ansvarlig for at det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ved måling er det derfor en fordel om båteier følger med og forstår måleprosessen. Og kjøpes det inn nye seil eller det gjøres andre endringer på båten, så må dette håndteres riktig i forhold til innmelding og målebrev. Du blir minnet om at båten må være i samsvar med sitt målebrev i Del D. Ved en protest, er det båten som diskvalifiseres, ikke måleren. 

Aktive seil
Når målebrevet fornyes, kan ordningen med «aktivering» av seil skape hodebry. Aktivering og deaktivering foretar du i databasen. Regelen er grei: Når du kjøper målebrev skal alle seilende du skal kunne bruke sammen med målebrevet være aktivert. Du kan gjerne ha flere seil som er målt og registrert i databasen, men som ikke er aktivert. Ratingberegningen tar bare hensyn til de aktiverte seilene. Når målebrevet er utstedt, så er det etterpå  "låst" til de seilene som var satt aktiv idet ratingen ble beregnet. På «Min side» er aktivering av seil mer utførlig omtalt. Se også «Orienteringer» om registrering og aktivering av seil. 

Utstyrskrav 
Er du ikke regatta-arrangør, så behøve du ikke være opptatt av Del C. Del D, derimot, er viktig for skipper i regatta. Sikkerhetsreglene er naturligvis gitt for å unngå uhell og ulykker. Utstyrskravene har delvis sitt utspring i kappseilingsreglene. Men først og fremst er de nødvendige fordi de gir forutsetninger som ligger til grunn for rating-begningene.  Derfor er det juks å gå ut over utstyrsreglene. Utfordringen er gjerne å huske og forstå hvordan seil skal føres, spesielt når de kalles Code 0 eller Genaker.  Dette er utfyllende forklart i en egen informasjons-artikkel under hjemmesiden «Orienteringer».   

SGP

regatta hunter