Shetland Race start 2018Havseilas. Starten for "Shetland Race", 2018. 

Kappseiling foregår for det meste med like båter, båtene tilhører «en-type» klasser.  I NOR Rating er dette litt annerledes.

Klassereglene
Alle klasseklubber har regler for klassen sin. De sier hva slags båter organisasjonen representerer. Klassereglene bestemmer videre hvordan båtene skal brukes under kappseilingen. Hensikten er rettferdig konkurranse. Som oftest angis også hvem som har myndighet til å foreta endringer i klassereglene.

NOR Rating Klasseklubb
Klasseklubben NOR Rating er spesiell ved at den samler båter som er forskjellige. Men båtene har også noen fellestrekk: Størrelsen er gjerne 25 – 30 fot og oppover. Storparten har tur-utrustning med en viss grad av komfort og er egnet til havseilas. De fleste har fast kjøl og innenbordsmotor. Betegnelsen "Storbåt" blir gjerne brukt. At båtene er forskjellige, gjør at klassereglene konsentrerer seg om hvordan båter som er ulike skal kunne konkurrere mot hverandre på rettferdig vis.     

Klasseregler i 4 deler
NOR Rating Klasseregler er delt i fire seksjoner og er lett å få oversikt over.  Del A gjelder klubbens myndighet, dvs. hvem kan bestemme hva, og «føringer» for reglene . Del B omhandler hele prosessen med måling av båtene, dokumentering av målene i målebrev, ratingberegning og hvordan resultatet regnes ut etter en regatta basert på båtenes rating. Del C retter seg mot regatta-arrangører. Del D gir regler som båtene må forholde seg til under selve kappseilingen. 

NOR Rating Klasseregler seksjon B, C og D er nasjonale regler bare til bruk i nasjonale stevner. I stevner med internasjonal deltagelse, må de internasjonale Offshore Racing Congress (ORC)-reglene følges.     

RigDiagram2Alle viktige mål på rigg, seil og båten forøvrig har sine faste bokstavkoder. 

Båteier og målebrev
For en båteier er det viktigste momentet i Del B gitt under tittelen: «Båteiers ansvar». Selv om en autorisert måler har målt båten, så står likevel båteier ansvarlig for at det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ved måling er det derfor en fordel om båteier følger med og er involvert i måleprosessen. Og kjøpes det inn nye seil eller det gjøres andre endringer på båten, så må dette håndteres riktig i forhold til innmelding og målebrev. Du blir minnet om at båten må være i samsvar med sitt målebrev i Del D. Om noen legger inn protest, er det båten som kan diskvalifiseres, ikke måleren. 

Aktive seil
Når du kjøper målebrev må alle seilende du skal kunne bruke sammen med målebrevet være "aktivert". Aktivering og deaktivering av seil foretar du i databasen. Du kan gjerne ha flere seil som er målt og registrert i databasen, men som ikke er aktivert. Ratingberegningen tar bare hensyn til seilene som har status "aktiv" under ratingberegningen. Når målebrevet er utstedt, så er det etterpå "låst" til de seilene som var satt aktiv idet ratingen ble beregnet. På «Min side» er aktivering av seil mer utførlig omtalt.  

Utstyrskrav 
Er du ikke regatta-arrangør, så behøve du ikke være opptatt av Del C. Del D, derimot, er viktig for skipper i regatta. Utstyrskravene har delvis sitt utspring i kappseilingsreglene. Men først og fremst er de nødvendige fordi de gir forutsetninger som ligger til grunn for rating-begningene.  Derfor er det juks å gå ut over utstyrsreglene. Utfordringen er gjerne å huske og forstå hvordan seil skal føres, spesielt når de kalles Code 0 eller Genaker.  Dette er utfyllende forklart i en egen informasjons-artikkel under hjemmesiden «Orienteringer».    

En mer prinsipiell gjennomgang av temaet er gitt i artikkelen: "Hva er en klasseklubb?".

SGP

regatta hunterFrisk "shorthanded" kappseiling. Kun én eller to personer i hver båt.