4.  Mens du kappseiler  

Glade mannsap

 

Er du tidlig ute og det er god plass i startområdet, kan du "prøvestarte" noen ganger. Men sørg for at du er tilbake bak startlinjen i god tid før startprosedyren begynner. Og hold lang avstand fra båter som skal starte eller har startet i en tidligere start. 

Ofte tror seilerne at det er gunstig å starte nær den ene eller andre enden av startlinjen og klumper seg sammen der. Ikke bland deg inn i en slik slåsskamp. Prøv heller å finne et område bak startlinjen med god plass til manøvrering og "fri vind". Har du en liten båt, er det bedre å starte trygt aktenfor en stor båt enn å havne i en "vindskygge" til le for båten. 

Startprosedyren med sine flagg og lydsignal, er som regel nøye beskrevet i seilingsbestemmelsene. 

Hvis du er på kollisjonskurs med en annen båt under regattaen, er de viktigste reglene disse: 

a) Seiler du "for babords halser", dvs. at vinden kommer inn fra venstre side av båten når du ser forover, så skal du holde av veien for alle båter som seiler for styrbords halser. Denne regelen gjelder nesten alltid, også om du blir innhentet bakfra. Når du møter en båt som seiler for styrbords halser, så gå bak. Som regel taper du lite på dette. Alternativt kan du velge å slå. Mens du slår, må du ikke komme i veien for andre båter. 

Regel babord halser

 

  motsatt hals bak

b) Er du på kollisjonskurs med en båt for samme halser (begge båtene har storseilsbommen på samme side av båten), så må du holde av veien dersom du er lo båt, dvs. den ande båten kommer inn på din le side. Kan du ikke vike eller gå bak, blir løsningen å slå. Mens du slår, må du ikke komme i veien for andre båter.
Innhenter du en annen båt for samme halser, må du vike og seile utenom. Velger du å passere "på nedsiden" dvs. på le-siden av den andre båten, må du ikke seile høyere enn hva som skal til for å nå opp til neste merke. 

 

Regel samme halser  Regel samme hals bakfra

c) Når du skal rundt et merke, må du gi god plass til båter som runder før deg og båter som kan komme på innsiden, dvs. mellom deg og merket. Ikke prøv å press deg på innsiden av en båt du ligger bak når du kommer til merket. Her gjelder ikke lenger regel b). Men regel a) gjelder dersom det er et "kryssmerke", dvs. et merke som du seiler opp til på kryss. Du må ikke komme i veien for andre båter hvis du slår ved merket. 

   ytrebåt toppmerkeRegel vike ved kryssmerke  bunn   

 d) Gi plass til en båt som må vike for andre båter, eller må styre unna land eller andre hindringer. 

Regel plass for hindring

Der er flere unntak og tilleggsbestemmelser til disse reglene. Du kan derfor ikke bruke reglene slik de er fremstilt her, til å gi deg selv forkjørsrett eller protestere mot en konkurrent. Så hold unna. En hovedregel er at selv om den møtende båten skulle ha plikt til å vike, så har du allikevel ikke kollisjonsrett.

Så er det bare å hente heder og ære: 

Premieutdeling 2

SGP

Regelillustrasjonene er hentet fra "Kort guide til kappseilingsreglene" utgitt av KNS. Det glade mannskapet tilhører Asker Seilforening. De ærefulle men slitne seilerne med premier og blomster er vinnere i Seilmakeren Doublehanded 2019.