Glade mannsapGlitrende føre og god stemning ombord. (Gjenngitt uten tillatelse fra Asker seilforening.) 

Før startskuddet
Er du tidlig ute og det er god plass i startområdet, kan du "prøvestarte" noen ganger. Men sørg for at du er tilbake bak startlinjen i god tid før startprosedyren begynner. Og hold lang avstand til båter som skal starte eller har startet i en tidligere start. 

Prøv å finne et område bak startlinjen med god plass til manøvrering og "fri vind". Har du en liten båt, er det bedre å starte trygt aktenfor en stor båt enn å havne i en "vindskygge" til le for båten. 

Startprosedyren med sine flagg og lydsignal, er som regel nøye beskrevet i seilingsbestemmelsene. En grundigere gjennomgang av starten er gitt i kapitlet "Starten". 

Etter at starten har gått.
Hvis du er på kollisjonskurs med en annen båt under regattaen, er de viktigste reglene disse: 

Vike for styrbord båt. (Regel 10) Seiler du "for babords halser", dvs. at vinden kommer inn på venstre side av din båt når du ser forover, så skal du holde av veien for alle båter som seiler for styrbords halser. Denne regelen gjelder nesten alltid, også om en båt haler innpå deg bakfra. Det trygge og som regel det beste, er å gå bak. Du taper lite på det. Alternativt kan du velge å slå. 

Regel babord halser

 

 

  motsatt hals bak

Vike for le båt. (Regel 11)  Er du på kollisjonskurs med en båt for samme halser, så må du holde av veien dersom du er lo båt, dvs. den ande båten er på din le side. (Lo båt er båten som ligger nærmest "der vinden kommer fra".) Kan du ikke vike eller gå bak, blir løsningen å slå. 

Regel samme halser  

Vike for innhentet båt (Regel 12).  Innhenter du en båt og dere begge er på samme halser, men du foreløig er klart aktenom, skal du vike for båten foran. Du kan prøve å gå forbi på le-siden, ("nedsiden"), men da kommer du i lett i vindskyggen. Prøver du å gå forbi på lo-siden ("oppsiden"), har båten foran rett til å forsvare seg ved å dreie opp mot vinden ("loffe"). Løsningen er ofte å slå.  Merk Regel 17 hvis du seiler forbi på le-siden ("nedsiden") av båten foran. 

Regel samme hals bakfra

 

Stagvending (Regel 13). Mens slår, skal du ikke komme i veien for andre båter. (Egentlig: Fra du er i vindøyet til båten har kommet på ny bidevinds-kurs. )                             

Stagvending_regel.gif

 

Holde riktig kurs (Regel 17).  Hvis du seiler forbi en båt på dens le-side ("nedsiden"), og dere begge er på samme halse og i nærheten av hverandre, så skal du ikke seile høyere enn riktig kurs, dvs. den raskeste kursen mot neste merke. (Dette medfører at hvis du seiler forbi på nedsiden, kan du ikke begynne å loffe når du har kommet opp på siden av lo båt, for å presse den til å seile høyere enn raskeste kurs mot neste merke. )

Rett_kurs_illustrasjon.gif

Gi plass ved merket. (Regel 18) Hovedregelen er at når du skal rundt et merke, må du gi plass til båter som runder like før deg og båter som kan komme på innsiden, dvs. mellom deg og merket. Ikke prøv å press deg på innsiden av en båt du ligger like bak når du kommer til merket.

     bunn                         ytrebåt toppmerke

Ved merkerunding er det ikke spørsmål om hva som er le og lo båt. Det avgjørende er hvilken båt som er på innsiden og som derfor har rett til plass. Det spiller heller ingen rolle om en båt kommer for styrbords halser og en annen for babords halser. Men her gjelder et viktig unntak: 
Motsatte halser ved kryssmerke.  Skal to båter runde et kryssmerke ("toppmerke") , dvs. et merke som båtene må seile bidevind ("kryss") for å nå opptil, så må en båt for babords halser vike for båter som seiler for styrbords halser. Er der tett med båter som skal runde, kan en båt for babords halse måtte vent til "toget" av styrbordsbåter har passert. Det vil derfor være sikrest å planlegge den siste leggen opp mot kryssmerket som en legg for styrbords halsr. 

Regel vike ved kryssmerke

 Gi plass ved hindring  (Regel 19) Når en båt må endre kurs for å styre unna en hindring som båtene skal passere på samme side, har den indre båten rett til å få plass til å utføre den nødvendige kursendringen. Det kan være nødvendig at den praier en båt på utsiden med rop som: "Plass for land" eller "Plass til å slå". Båten som ble praiet må da vike, om den ikke vurderer praiingen som helt unødvendig. 

Regel plass for hindring

 Ta straff  (Regel 44) Hvis du har brutt en regel ved å ikke holde unna for en båt med rett til veien, kan du frigjøre deg fra diskvalifikasjon ved å ta en totørnstraff, dvs. to stagvendinger og to jibber. Har du berørt ett merke, frigjør du deg med entørnstraff. Manøveren må ikke komme i veien for andre båter. Men vær klar over at seilingsbestemmelsene kan gi andre strafferegler, det er ganske vanlig i regatta for storbåt. 

Straff.gif

Der er flere tilleggsbestemmelser til reglene gitt her. Du kan derfor ikke uten videre bruke reglene slik de er fremstilt her, til å gi deg selv forkjørsrett eller protestere mot konkurrenter i enhver situasjon. Dersom en båt må vike for deg, fordi du har rett til veien, så må du gi den andre båten tilstrekkelig plass og tid til å utføre vikeplikten. (Regel 15 og 16).  Og hvis en båt med vikeplikt åpenbart ikke viker unna slik den skal, så har du plikt til å redde situasjonen og unngå kollisjon. (Regel 14). Sjekk mot Kappseilingsreglene. 

Regelillustrasjonene er hentet fra "Kort guide til kappseilingsreglene 2009 - 2012" utgitt av KNS.  Dette lille heftet er en gei guide. Også Seilmagasient har tidligere hatt innføring i kappseilingsreglene. Begge disse skriftene er forholdsvis gamle. Et lite hefte på rundt 20 sider med tittelen "Kappseilingsreglene 2021-2024 enkelt forklart" kom ut i ny utgave i 2021. Enkel og god. Seildommeren Karl Petter Haugen ga for få år siden ut boken: "Forstå kappseilingsreglene  2021 - 2024". Den gir en grundig innføring. 

Happy female crew