Definisjon:

Forseil  er et trekantet seil med fremre hjørne festet foran masten og med halvbredde mindre enn 75% av fotlengden. Avstanden fra midtpunktet på forliket til midtpunktet på underliket skal ikke være større enn 55% av forlikets lengde. ( Med halvbredde menes avstanden fra midtpunktet på forliket (sideliket) til midtpunktet på akterliket (sideliket). Med fotlengden menes rettlinjet avstand mellom de to nedre hjørnene av seilet.) 
Et forseil er satt flygende dersom ikke noe lik er festet i forstaget.        


Bruk av forseil: 

  1. Et forseil som settes med forliket festet i et forstag, skal halses i båtens senterlinje. (RRS54)

  2. Forseil som settes flygende og halses foran forstaget (det fremre hvis to), skal halses i båtens senterlinje i dekk eller baugspyd, hvis ikke et sideveis bevegelig baugspyd er registrert. Seilet skal ikke halses lengre fremme enn TPS og heisehøyden er begrenset av ISP.  (RS208.2a)

  3. Forseil som settes flygende og halses mellom forstag (inkludert) og mast, kan halses i eller utenfor senterlinjen, men ikke utenfor en satt spinnaker. Seilet skal ha HLP<=1,1xJ.(RS208.2b)

  4. To forseil kan føres samtidig halset i samme innfestingspunkt, men ikke hvis spinnaker er satt. (RS208.3)

  5. Skjøtet kan føres til dekk eller relingen eller føres over storseilsbommen. (RS208.4a,b,c), (RRS55.3b)

  6. En spristake kan settes mellom et forseils skjøtehjørne og masten, men ikke hvis spinnaker er satt. Spristaken registreres med WPL. En spinnakebom som er registrert med SPL, kan benyttes som spristake mot lo (men ikke til le), uten å registreres med WPL. Bare én spristake kan brukes om gangen, bortsett fra under jibbing. (RS208.4d)(RRS55.3a)

  7. Bortsett fra med spristake eller storseilsbom, skal skjøtehjørnet eller skjøtet ikke påvirkes med noen annen utrigger. (RS208.4d)


Se også artikkelen: Flygende forseil - Code Zero - Gennaker.

SGP