Forseil og spinnakere – registrering og bruk

 Hva slags seil, forseil eller spinnaker? 

Det finnes mange ulike navn på seil som kan settes foran masten: Fokk, genua, spinnaker, gennaker, code zero, asymmetrisk spinnaker, tur-spinnaker, flyveseil,  wind seeker……  og flere.  Men når det gjelder reglene for bruken, er det bare to slag som gjelder: Enten er det et forseil, eller så er det en spinnaker. Forskjellen mellom de to avgjøres av ½ - bredden til seilet*. Er den mindre enn 75% av fotlengden, da er det et forseil. Er ½-bredden større eller lik 75%, så er det en spinnaker. Det finnes ingen mellomting.

Forseil skal føres i samsvar med reglene for forseil. Spinnaker skal føres etter regler for spinnaker. Har du et «code seil» eller en «gennaker» eller noe lignende, så må du altså vite om det er et forseil eller spinnaker basert på 75%-regelen. Dermed vet du hvilke regler som skal følges.

Reglene forteller først og fremst hvordan seilene skal halses og skjøtes. Halsen («tack») er det fremre, nedre hjørnet av et trekantet seil, seilet "halses" der dette hjørnet settes fast. Det andre, nedre hjørnet, skjøtehjørnet, er som regel ikke satt fast noe sted, men kontrolleres av skjøtet.

Hvis et forseil ikke har noe lik festet i forstaget (i forstagsprofil / med stagkroker eller lignende), men bare er festet med halshjørnet i dekk eller et baugspyd og oppe i toppen, så er det et forseil satt flygende. Dette har betydning for registreringen av seilet og rating-beregningen. Men bruken av "flygende forseil" følger ellers reglene for forseil.

Mange "Code Zero"-seil er forseil, men noen er spinnakere. Mange "gennakere" er spinnakere, men noen er forseil. 75% -regelen avgjør.

En (asymmetrisk) spinnaker eller et flygende forseil kan gjerne oppbevares på en egen rull foran forstaget, midlertidig eller permanent, og rulles ut når det skal brukes. Alternativt kan seilet settes fra en sekk/bagg eller heisest opp i en strømpe som deretter trekkes av. 

Registrering av seil
Alle seil skal måles og registreres (bortsett fra hardvindsseilene: tryseil, stormfokk og hardvindsfokk). Registrering foretas av autorisert måler. Registrerte seil har et unikt registreringsnummer og målerens signatur i seilet. De fleste norske leverandører av seil har autorisasjon til å måle seil og kan derfor levere seil ferdig målt og registrert. Det er egne regler for målebrev for EN-TYPE båter og båter basert på FORENKLET MÅLING. 

Når et forseil registreres, skal det markeres som flygende dersom det skal brukes slik. Dette vil vises i målebrevet.   

Spinnaker registreres enten som symmetrisk eller asymmetrisk. Begge typer kan halses både på spinnakerbom og i båtens senterlinje. Dersom du vil halse asymmetrisk spinnaker bare i båtens senterlinje, og ikke benytte spinnakerbom, så kan dette registreres spesielt. Det gjør du selv ved å "huke av" for denne opsjonen når du kjøper målebrev.  Du får da en litt lavere rating enn hvis du vil ha full fleksibilitet og vil kunne halse asymmetrisk spinnaker på spinnakerbom.

Skal du bruke flygende forseil eller asymmetrisk spinnaker halset i båtens senterlinje, må du ha registrert lengden TPS.  Dersom du skal benytte en spinnakerbom eller spristake, må SPL være registrert. Målene TPS og SPL er ikke seilmål, men riggmål og registreres av en autorisert båtmåler.

 Regler for føring av forseil
Forseil skal alltid halses i båtens senterlinje. Flygende forseil halses i baugen der forstaget er festet, eller foran forstaget, for eksempel på en baugplattform eller i et baugspyd. 

Det finnes også en type flygende forseil som halses bak forstaget. Dette kan halses utenfor senterlinjen etter spesielle regler. Se utdrag av RS "Forseil". 

Det er ikke lov å halse flygende forseil i en spinnakerbom. Men du kan slippe opp halshjørnet på et flygende forseil med en line av ubegrenset lengde.

Skjøtehjørnet til et forseil kan holdes ut med en spristake til lovart eller til le. Spristaken kan være en spinnakerbom eller en egen spristake for formålet og skal være registrert med målet WPL i målebrevet. Benytter du spinnakerbommen som spristake, er det tilstrekkelig at den er registrert med SPL. Motsatt ende av spristaken skal festes i masten. Det er altså ikke noe forbud mot å spri et flygende forseil. Men husk at bare skjøtehjørnet kan påvirkes med en spinnakerbom eller spristake, ikke halshjørnet. (Merk at ved seiling under den svenske respittregelen SRS, er det ikke lov å sette spristake i et flygende forsegl). 

Vær oppmerksom på at du ikke har lov å bruke forseil satt flygende dersom du melder deg på regatta med målebrev for uten spinnaker. Disse målebrevene gjelder båter som bare bruker tradisjonell fokk / genoa, og som ikke benytter noe flygende seil. Du kommer ikke utenom denne regelen ved å ha et "Code seil" på rull og feste denne permanent i masten og i dekk/baugspyd.  Selv om forlikslinen er en wire- eller annen stram line og ligner på et stag, så er forliket fortsatt ikke festet i forstaget, dvs. båtens stående rigg slik denne er definert og målt. Dermed er seilet fortsatt et flygende seil og kan ikke brukes når det seiles i klasse uten spinnaker. Derimot finnes det båter med to forstag i sin stående rigg og har registrert riggmål som tar utgangspunkt i ytterstaget, dvs. det fremre staget. En slik båt kan ha et stort seil på rull (mao. en stor rullegenoa) på ytterstaget og et mindre seil på innerstaget - og bruke disse i klasse uten spinnaker. 

Regler for føring av spinnaker
Spinnaker (både symmetrisk og asymmetrisk) kan du halse i en spinnakerbom, eller du kan halse den i senterlinjen,  dvs. i baugen eller på et baugspyd / baugplattform. Men, har du "huket av" da du kjøpte målebrevet at asymmerisk spinnaker bare skal halses i båtens senterlinje, så kan du ikke benytte spinnakerbom på asymmetrisk spinnaker.     

Spinnakerbommen reguleres med en bras, eventuelt med et barberhal, og gjerne hjulpet av en bom-nedhaler og en bomløfter. Halshjørnet til spinnakeren festes direkte i brasen. Halser du i senterlinjen, kan du bruke en line (tack-line) som kan slippes opp så langt du vil. Men halshjørnet skal da ikke påvirkes på andre måter. (Unntatt under en operasjon der du skifter fra halsing i senterlinjen til spinnakerbom eller omvendt.) 

Skjøtehjørnet har du ikke lov til å styre med noe annet enn med spinnakerskjøtet. Altså, ingen spinnakerbom eller spristake i skjøtehjørnet eller på skjøtet til en spinnaker. Dette gjelder selv om du har en spinnakerbom «ledig» fordi du har halset spinnakeren i baugen eller på et baugspyd. 

Vanligvis gir det seg selv at spinnakeren skjøtes på le side av båten, dvs. samme side som storseilsbomen står på.  Det er ikke tillatt å seile med spinnakerskjøtet inn på lo side, selv om skjøtet er løst og ikke blir påvirket av en spristake eller bom. 

 Hovedpunkter  - oppsummert:

 • Forseil: ½ - bredden er mindre enn 75% av fotlengden*.
 • Spinnaker. ½ - bredden større eller lik 75% av fotlengden*.
 • TPS og SPL, eventuelt WPL, må være registrert slik de benyttes. 

 • Forseil
  • Halses alltid i senterlinjen, ikke på bom.
  • En spri kan benyttes i forseilets skjøtehjørne.
  • Skjøtes valgfritt til le eller lo side 
 • Spinnaker
  • Halses på bom eller i senterlinjen. Ikke på bom hvis registrert slik.
  • Ikke sett spristake i spinnakerens skjøtehjørne.
  • Spinnakerskjøtet alltid på le side.

* Med ½ - bredden menes avstanden fra midten på forliket til midten på akterliket. Med fotlengden menes avstanden mellom de to nederste hjørnene, dvs. avtanden fra halshjørnet til skjøtehjørnet.

 SGP