Definisjon:

Spinnaker  er et trekantet seil med halvbredde lik eller mer enn 75% av fotlengden. (Med halvbredde menes avstanden fra midtpunktet på forliket (sideliket) til midtpunktet på akterliket (sideliket). Med fotlengden menes rettlinjet avstand mellom de to nedre hjørnene av seilet.) Spiler tillates ikke. 
En Symmetrisk spinnaker er symmetrisk mht. fasong, materiale og panel-layout om en linje fra toppen til midtpunktet på underliket. En Asymmetrisk spinnaker er en spinnaker som ikke er symmetrisk.

Bruk av spinnaker:

  1. Spinnaker skal alltid settes flygende, dvs. ingen lik festet til et stag. (RS209.1)

  2. Trimliner i sidelikene skal ikke kunne reguleres under kappseiling. , (RS209.2)

  3. Bare én spinnaker kan føres om gangen, unntatt under seilbytte. (RRS55.1)

  4. Spinnaker (både symmetrisk og asymmetrisk) kan halses med bras på spinnakerbom når SPL er registrert i målebrevet. Men dette gjelder ikke asymmetrisk spinnaker hvis det er registrert i målebrevet at denne bare skal halses i båtens senterlinje.(RS209.3)

  5. Bare én spinnakerbom kan brukes om gangen, bortsett fra under jibbing. Under bruk skal spinnakerbommen være festet til masten (RRS55.2)

  6. Bras kan skyves ut for å beskyttes mot vant og rekkestøtter med en egen bom for dette formålet, men bare mens spinnakerbom er satt. (RS209.6)

  7. Spinnaker (både symmetrisk og asymmetrisk) kan halses i båtens senterlinje i dekk eller baugspyd når TPS er registrert i målebrevet. (Krav til halsing i senterlinje gjelder ikke hvis båten er registrert med sideveis bevegelig baugspyd.) Spinnakeren kan slippes opp med en line fra innfestningen til halshjørnet. Forøvrig skal halshjørnet ikke påvirkes med utrigger eller på annen måte. (RS209.4)

  8. Skjøtet kan føres fra seilets skjøtehjørne til dekk eller relingen eller føres over storseilsbommen. For øvrig skal skjøtehjørnet eller skjøtet ikke påvirkes med noen bom, stake eller annen utrigger.(RS209.5)

  9. Spinnaker skal skjøtes med sitt skjøtehjørne på samme side som storseilsbommen, unntatt under jibbing eller annen manøvrering. (RS209.4).


Se også artikkelen: Flygende forseil - Code Zero - Gennaker.

SGP