Gjelder begrensningen antall seil som kan være om bord under en regatta?

Ja, begrensingen gjelder antall seil ombor under en regatta. Du må vel har flere registrerte seil og variere med hvilke seil du tar med på den enkelte regatta. Men antallet ombord skal ikke overskrides.   

Begrensinsgstallet bestemmes av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC og er angitt i målebrevet.

Ant seil