Administrere

Logg inn på NOR Ratings database for å betale målebrev, aktivere seil og oppdatere personlig bruker-profil. Du kan også kjøpe nytt seilnummer til en ny båt her og løse seillisens. Se veiledning  i "trekkspillet" nedenfor.

NOR Rating database
Optimalisere

Logg inn på ORC Sailor Services for å se alle gjeldende og tidligere målebrev som er registrert i ORC's database. (Gratis). Du kan også teste hvordan endring i seilmål, riggmål osv. påvirker ratingen (Betaling). 

ORC Sailor Services
Se målebrev

Se alle målebrev som er gyldige for inneværende sesong. Kan leses direkte eller skrives ut som PDF-fil. Eldre målebrev kan hentes fra ORC Sailor Services. Er målebrevet ditt ikke på plass? Se veiledning i "trekkspillet" nedenfor. 

Gyldige målebrev
Hva må jeg gjøre ?

1) Bli medlem i en NSF-tilknyttet seilforening. Ta kontakt med lokal forening, de aller fleste har en internett-hjemmeside med kontaktinformasjon.

2) Registrer båten på ditt navn i databasen. Se: "Eierskifte og registrering". Dette må ordnes før kjøp av målebrev.

3) Kjøp målebrev, avhengig av hvilken situasjon du er i:

 • Båtens NOR Rating målebrev er utløpt på dato. Se: "Jeg må fornye målebrevet".
 • Båten er ikke i samsvar med sitt NOR Rating målebrev. Se: "Jeg må kjøpe nytt målebrev".
 • Båtens NOR Rating målebrev er fortsatt gyldig. Se: "Jeg har overtatt båt med gyldig målebrev".
 • Båten har aldri hatt et NOR Rating målebrev. Se: "Båten har ikke hatt målebrev før".

Ved eierskifte og registrering av båt på ny eier, forutsettes at den nye eieren har opprettet sin personprofil i databasen. Bare da kan båten knyttes til sin nye eier. Sjekk dette først. Du oppretter din personprofil selv ved å logge deg inn i databasen og legge inn personinformasjon. Se "Ny bruker" nederst på innloggingssiden for databasen, eventuelt "Glemt Passord?". Men har du registrert deg tidligere slik at dine persondata allerede ligger i databasen, skal du ikke opprette ny profil, du skal bare ha èn personprofil.

Sjekk så om båten er registrert i databasen. Har båten NOR-nummer i seilet eller du finner et NOR-nummer i salgspapirene, så er det rimelig sikkert at båten allerede er registrert. Selger vil normalt vite om båten er registrert. 

a. Er båten ikke registrert, må den registreres. Du registrerer båten ved å kjøpe seilnummer (NOR-nummer) i databasen. Registrer båten på tur/hav/kjølbåt/respitt.

b. Er båten registrert, men fortsatt står på sin gamle eier, må eierskifte ordnes.

Både ny-registrering ( a. ) og eierskifte ( b. ) krever at du sender inn til NSF Service-kontoret en dokumentasjon på at du er rettmessig eier. (For eksempel: Salgskvittering, forsikringsbevis eller bekreftelse fra tidligere eier som oppgir ny eiers e-post adresse.) 

Når båten er ferdig registrert som tur/hav/kjølbåt/respitt med deg som eier, er du klar til å fornye / kjøpe målebrev.
 

Hvis båten har hatt målebrev tidligere, men dette er utløpt på dato (gyldighetsperioden står på målebrevet), så trenger du bare logge deg inn på NOR ratings database og betale for nytt målebrev. Målebrevet kommer så i din bruker-profil innen få dager. Under spesielle omstendigheter kan det ta lenger tid. Men: Det forutsettes her at det ikke er foretatt endringer i seil eller andre båtmål slik at båten ikke lenger er i samsvar med målebrevet. Se eventuelt. "Jeg må kjøpe nytt målebrev". 

Når du fornyer målebrevet: Pass på at alle forutsetninger som skal inn på det nye målebrevet, er meldt inn og registrert før du betaler. Alle seil du ønsker å kunne bruke i regatta sammen med målebrevet (altså ikke bare det største av hvert slag) skal settes "aktiv" slik at de kommer med i ratingberegningen. 

Når du fornyer målebrevet, blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt. Les nedenfor i om Nytt seil, Aktivering av seil, og om Mannskapsvekt og spinnakerbom. 

(Hvis båten ikke har hatt NOR Rating-målebrev tidligere. Se: "Båten har ikke hatt målebrev før".)

Er båten endret slik at den ikke lenger er i samsvar med målebrevet, så må supplerende måling utføres, de nye målene registreres og nytt målebrev kjøpes dersom båten fortsatt skal delta i regatta. Alternativet er å justere båten tilbake slik at den fortsatt er i samsvar med målebevet.

En forskjell mellom båt og målebrev er tillatt, men bare hvis målebrevet gir lik eller raskere rating enn det båten ville fått basert på de riktige båtmålene. Båten regnes fortsatt for å være i samsvar med målebrevet. Hvis for eksempel en ny genoa tas i bruk, og denne er mindre enn genoaen som båten allerede er målt med, så gir målebrevet fortsatt lik eller raskere rating. Men er kjølen endret slik at stabiliteten har øket, så gir målebrevet nå for langsom rating. Da er båten ikke lenger i samsvar med målebrevet slik reglene krever. 

Når du kjøper nytt målebrev: Pass på at alle endringer og forutsetninger som skal inn på det nye målebrevet, er meldt inn og registrert før du betaler. Alle seil du ønsker å kunne bruke i regatta sammen med målebrevet (altså ikke bare det største av hvert slag) skal settes "aktiv" slik at de kommer med i ratingberegningen. 

Når du kjøper nytt målebrev blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt. Les nedenfor i om Nytt seil, Aktivering av seil, og om Mannskapsvekt og spinnakerbom. 

(Hvis båten ikke har hatt NOR Rating-målebrev tidligere. Se: "Båten har ikke hatt målebrev før".)

 

 Hvis båtens NOR Rating målebrev ikke er utløpt utløpt på dato, så vil målebrevet gjelde ut gyldighetsperioden, uten ny innbetaling.
Men: Dette forutsetter at båten er i samsvar med sitt målebrev. Som ny eier må du sjekke at målebrevet er riktig, inkludert opplysningene om seil. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar.

Hvis det er foretatt eller skal foretas endringer slik at båten ikke lenger er i samsvar med målebrevet, så må nytt målebrev kjøpes hvis båten forstsatt skal seile regatta. Dette gjelder selv om gyldighetsperioden for målebrevet ikke er utløpt.  En forskjell mellom båt og målebrev er tillatt, men bare hvis målebrevet gir en lik eller raskere rating. Se nærmere forklaring på dette i: "Jeg trenger nytt målebrev". Les også om "Nytt seil" og "Aktivere seil".

Hvis du kjøper nytt målebrev, blir det gamle ugyldig.

(Hvis båten har NOR Rating målebrev fra før, sjekk at det ikke er utløpt på dato. Gyldighetsperioden står på målebrevet. Hvis det er utløpt, se: "Jeg må fornye målebrevet".)

 

Alle båter som skal seile NOR-Rating regatta, må ha gyldig NOR Rating målebrev. Dette innebærer at båten er målt, dvs. at informasjon om modell, skrog, kjøl, propell, rigg og seil må være registrert. Du kan ikke bestemme og registrere båtmålene selv. Kontakt en av NSF sine autoriserte målere, så hjelper han/hun deg. Måleren er første-linje støtte. Opplysning om målere med kontaktinformasjon står på hjemmesidene (Se siden "Måling").

Har du en båt som tilhører en nasjonal (NSF) klasse eller en WS klasse, så kan det være mulig å få målebrev basert på klasse-målene, dvs. et En-type sertifikat. Du kan også vurdere FORENKLET MÅLING som innebærer at målebrev utstedes uten at det blir utført fysisk måling av båten. Se omtalen av dette.

Målebrev forutsetter at båten er registrert på båteiers navn. Se "Eierskifte og registrering" hvis dette ikke er på plass. 

Vil du vite mer detaljert hva måling innebærer, så står det mer om dette i dokumentet Måleveiledning.

Du kan få målebrev for en båt som ikke er målt tidligere, uten at fysisk måling blir gjennomført. Det heter FORENKLET MÅLING. Ønsker du dette må du ta direkte kontakt med NSF - Servicekontoret, så får du hjelp og veiledning. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf 21 02 90 00.

Målebrevet koster det samme som ordinært målebrev, men du betaler ikke for måling. Du slipper å kontakte måler og fremstille båten for fysisk måling. Det forutsettes at du kan gi en del informasjon om båten, slik som modell, hvilke seil som følger med osv.  

Nærmere beskrivelse av forenklet måling finner du på siden Orienteringer under overskriften "Informasjon".

Seil som skal kunne brukes i regatta, må måles og registreres. Dette kan bare gjøres av en autorisert måler. De fleste norske leverandører kan levere nye seil fedig målt og registrert. Har du mottatt et nytt seil som ikke er registrert, må du kontakte en NSF måler som kan måle og registrere. Måler kan også omregistrere et seil fra en annen båt til din båt hvis det er kjøpt brukt. 

Kravet til registrering av seil gjelder ikke båter med målebrev merket "Forenklet måling" eller "En-type" (One design). Hardvindsfokk, stormfokk og tryseil behøver ikke registreres. 

Kjøper du nytt seil om høsten/vinteren og ønsker å bruke det i kommende sesong, så er det naturlig å aktivere seilet sammen med de øvrige seilene når du kjøper målebrev i begynnelsen av sesongen. Sett seilet "aktiv" før du betaler. Da tas det hensyn til det nye seilet ved ratingberegningen og utsteding av målebrevet, slik det skal. Alltid ved kjøp av målebrev skal alle seil som skal kunne brukes i regatta sammen med målebrevet, settes aktiv.

Dersom du kjøper et nytt seil etter at sesongen har startet, og du allerede har kjøpt målebrev for sesongen uten dette seilet, så er situasjoonen en av disse to:

 1. Det nye seilet er større enn det største du har fra før av samme slag av seilene som ble lagt til grunn for målebrevet. Da er det ikke lenger samsvar mellom båt og målebrev hvis du tar det nye seilet i bruk. Skal du seile regatta med det nye seilet, må du derfor kjøpe nytt målebrev. Ved kjøp av nytt målebrev, blir det gamle ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt.
   
 2. Det nye seilet er mindre eller lik det største du har fra før av samme slag av seilene som ble lagt til grunn for målebrevet. Da regnes båten resten av sesongen for fortsatt å være i samsvar med målebrevet. Neste sesong må du passe på at det nye seilet er satt aktivt når du kjøper nytt målebrev og ratingen beregnes, selv om det er mindre enn de andre seilene av samme slag. 

"Samme slag" refererer til de 5 slagene: Storseil, forseil festet til forstag, forseil satt flygende, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker.

Hvis du ønsker å få ratingen beregnet på nytt på bakgrunn av redusert seilareal, så må du kjøpe nytt målebrev. Det gamle blir da ugyldig, selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt.  Meld fra til Servicekontoret at ny ratingberegning ønskes. 

I alle tilfeller må alle seil du bruker i regatta være registrert.

Aktivering av seil er båteierens innmelding av hvilke seil som skal legges til grunn når ratingen beregnes og målebrevet utstedes. 

Når målebrevet kjøpes, og ratingen beregnes, tas det bare hensyn til seil som er satt "aktiv". Andre seil som er registrert, men som står som "inaktiv", blir ikke tatt hensyn til. Du må derfor aktivere, eventuelt deaktivere seil før du kjøper målebrev. Alle seilene som skal kunne brukes sammen med målebrevet skal aktiveres, ikke bare det største av hvert slag. 

Etter at målebrevet er kjøpt og ratingen beregnet, spiller det ingen rolle hvilke seil som står som aktiv eller inaktiv i databasen. Da er det er hva som står i målebrevet som er avgjørende. Målebrevet viser det største seilet av hvert slag av seilene som ble lagt til grunn for ratingberegningen. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 

(For de fleste er det ikke noe poeng i å "fikle" med aktiv/inaktiv status på seilene hvis det ikke er for å forberede for kjøp av et nytt målebrev. Endres aktiv/inaktiv statusen, så mister du informasjonen om hvilke seil som lå til grunn da målebrevet ble kjøpt og ratingen beregnet. Forsøker du å aktivisere et seil som er større enn det største i sitt slag, risikerer du at målebrevet automatisk blir ugyldig.)   

Du kan godt ha satt aktiv flere seil enn det antallet som står som begrensning i målebrevet. Målebrevets "Maks antall seil" sier bare hvor mange seil det er tillatt å ha ombord under den enkelte regatta. Du kan benytte forskjellige seilsett fra regatta til regatta så lenge alle seilene er registrert og det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ratingen forblir den samme, den er "låst" til målebrevet.  

Se også: " Nytt seil - nytt målebrev ? " 

Ratingen blir beregnet med den 1.) mannskapsvekten og 2.) bruk av spinnakerbom som du melder inn når du kjøper målebrevet.

 1. Som øvre grense for mannskapsvekt kan du enten benytte stadardverdier (ORC-beregnet default), eller du kan sette grensene selv. For ordinært målebrev (fullt mannskap) kan vekten settes fritt. For short hand målebrev kan vekten settes mellom 120 kg og 300 kg. Shorthand standard er 170 kg for alle båter.

 2. Du kan melde inn om du vil halse spinnaker (asymmetrisk) bare i seterlinjen, altså i dekk, i baug eller i baugspyd. Du må i så fall ha registrert målet TPS. Alternativet er at du (også) skal kunne halse (brase) spinnaker i spinnakerbom med mål SPL. Er det merket av for "spinnaker bare halset i senterlinje" når målebrevet kjøpes, kan en eventuell spinnakerbom ombord (SPL i målebrevet) bare brukes til å spri et forseil (i skjøtehjørnet).  

Etter at målebrevet er kjøpt, spiller det ingen rolle hva som er merket av i databasen. Det er alltid hva som står i målebrevet som gjelder. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 

ORCi målebrev kjøper du i NOR Rating database. (Båt / Betale målebrev.) Huk av for ORCi. Det forutsettes at båten er målt ihht. IMS og IMS-målene er registrert.

Skal du ha et ordinært NOR Rating målebrev, så skal du ikke huke av for ORCi. ORCi målebrev kreves bare i regattaer som er organisert i henhold til ORCi-regler og det fremgår eksplisitt i kunngjøringen at ORCi målebrev kreves.  

ORCi målebrev utstedt av NOR Rating kan benyttes internasjonalt.

For NOR Rating / ORCi regatta gjelder:

Lisens skal løses for personer i alderen 13 - 69 år som skal delta i Norgesmesterskap eller i internasjonale mesterskap i eller utenfor Norge. For andre regattaer er lisens frivillig.

Lisens kjøpes i NOR Rating database. 

Lisens inneholder en forsikringsordning for dekning ved personskade under regatta og trening til arrangementet. Den gjelder for ett år. Lisens finnes som ordinær og utvidet lisens, den siste har mer omfattende dekning ved personskade. Nærmere vilkår finnes på NSF's hjemmesider.

Lisensplikten fastsettes av NSF's styre. 

Arrangør av regatta kan kreve at ansvarsforsikring er tegnet før regatta. Dette dekkes ikke av lisensen.

NOR Rating   2020

 • NOR Rating målebrev:  
  • Før   1. juni   kr 650  
  • Fom. 1. juni   kr 750
    
 • ORCi målebrev:  
  • Første målebrev i sesongen: kr 1800
  • Senere endring innenfor sesongen:  kr 1600

 • Målebrev er gyldig til 31. mars. Ny sesong fra 1. april.
 • Kjøp av målebrev for kommende sesong åpner 1. mars. 

 

Norges Seilforbund

 • Seilnummer:  Oppgitt i databasen. Logg inn. 
 • Seilmåling og øvrig båtmåling:  Avtales med måler.
 • Lisenser:  Oppgitt i databasen. Logg inn. 

De kritiske målene er ført på selve målebrevet. Se: "Gyldige målebrev". En liste over dine registrerte seil finnes i NOR Rating databasen. 

Ved å logge deg inn på ORC's database (Sailor Services), kan du se alle båtmålene, inkludert alle seilmålene som er grunnlag for ratingen for din båt. Dvs. alle inngangsparametrene til VPP - Velocity Prediction Programme.  

Etter innlogging:

1. "Search for Certificates" - finn din båt. 

2. Klikk + (grønt symbol ved seilnummer/båtnavn) ved aktuelt sertifikat. Du får nå en kopi av målebrevet i "My Boats".

3. I My Boats, klikk på aktuelt sertifikat. 

4. Velg "Edit data and measurements". (Penn-symbol).

Skal du legge inn informasjon for å lage ditt eget målebrev, bør du først bruke opsjonen "Create a copy of ......". Ved å endre dataene bare i kopien, tar du vare på dataene som lå til grunn for det gjeldende målebrevet.

 

Har du ingen bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF, klikker du "Ny bruker". (Se nederst på portalsiden.) Legg inn etterspurt informasjon. 

Tidligere bruker, men glemt passord ? Klikk "Glemt Passord?" (nederst på portalsiden). Skriv inn e-postadressen din og "Send". Du vil motta en e-post: "Tilbakestill passord" med "vennligst trykk her". Klikk for å kvittere. Vent deretter (det kan ta noen minutter) til du får en ny e-post: "Ditt Norges...." som inneholder et nytt passord og en link til innloggings-siden. Benytt dette til å logge deg inn. 

Vær nøyaktig dersom du tar copy-paste på passordet, slik at du får med hele passordet men ingenting utenom passordet.

Du kan velge et nytt passord på din profilside etter innlogging. 

Du skal ikke opprette ny bruker i databasen hvis du allerede har bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF. Men du kan alltid be om nytt passord hvis du har glemt ditt gamle. 

Fortsatt uløste problemer? Kontakt Servicekontoret, Tlf. 21 02 90 00.