Administrere

Logg deg inn på NOR Ratings database og betal målebrev, eventuelt aktiver seil og oppdater personlig bruker-profil. Du kan også kjøpe nytt seilnummer til en ny båt her og løse seillisens. Se veiledning  i "trekkspillet" nedenfor.

NOR Rating database
Optimalisere

Logg deg inn på ORC Sailor Services for å teste hvordan endring i seilmål, riggmål osv. påvirker ratingen (Betaling). Du kan også se tiligere målebrev her, samt alle andre målebrev som er registrert i ORC's database (Gratis).

ORC Sailor Services
Målebrev

Se alle målebrev som er gyldige for inneværende sesong. Kan leses direkte eller skrives ut som PDF-fil. Eldre målebrev kan hentes fra ORC Sailor Services. Er målebrevet ditt ikke på plass? Se veiledning i "trekkspillet" nedenfor. 

Gyldige målebrev
Hva trenger jeg og hva gjør jeg ?

Har du ingen bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF, klikker du "Ny bruker". (Se nederst på portalsiden.) Legg inn etterspurt informasjon. 

Tidligere bruker, men glemt passord ? Klikk "Glemt Passord?" (nederst på portalsiden). Skriv inn e-postadressen din og "Send". Du vil motta en e-post: "Tilbakestill passord" med "vennligst trykk her". Klikk for å kvittere. Vent deretter (det kan ta noen minutter) til du får en ny e-post: "Ditt Norges...." som inneholder et nytt passord og en link til innloggings-siden. Benytt dette til å logge deg inn. 

Vær nøyaktig dersom du tar copy-paste på passordet, slik at du får med hele passordet men ingenting utenom passordet.

Du kan velge et nytt passord på din profilside etter innlogging. 

Du skal ikke opprette ny bruker i databasen hvis du allerede har bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF. Men du kan alltid be om nytt passord hvis du har glemt ditt gamle. 

Innloggingen kan bli blokkert dersom du prøver for mange ganger med feil passord. Da må du kontakte servicekontoret, Tlf. 21 02 90 00.

Hvis du har hatt målebrev for båten tidligere og ikke har endret seil eller andre båtmål, så behøver du kun logge deg inn på NOR ratings database og betale for målebrevet. (Båt/Betale målebrev.) Målebrevet kommer så i din bruker-profil innen få dager. I særlig travle perioder og under spesielle omstendigheter kan det ta lengre tid.

Har du skaffet nye seil, må disse måles og registreres. Er det foretatt endringer på båten som kan påvirke dens rating, må dette eventuelt måles og registreres.

Endringer i seil, nye seil  - pass på å aktivere/deaktivere seil på din båt FØR du betaler.

Alle båter som skal seile NOR-Rating, må være registrert med informasjon om modell (skrog, kjøl og propell) samt målte verdier for rigg og seil. Du kan ikke registrere noe av dette selv.

Kontakt en av NSF sine autoriserte målere så hjelper han/hun deg. Måleren er her NOR-Ratings første-linje støtte.

Husk også å registrere deg som bruker på NOR Ratings database slik at måler kan koble deg og båt sammen i databasen. Men har du profil her fra før, skal du ikke opprette ny bruker-profil.

 

Hvis båten har målebrev fra før, og dette ikke er utløpt på dato, så behøves bare at eierskiftet blir registrert for å løse målebrev på nytt. Send oss en mail med dokumentasjon på at du nå er rettmessig eier (eller tidligere eier kontakter oss, bekrefter salget og oppgir din korreket e-post-adresse), så ordner vi eierskifte.

Husk at du må opprette bruker-profil på NOR-ratings database. Men hvis du allerede har profil der, skal du ikke opprette ny profil.

 

Som ny eier må du sjekke at mål og seil som benyttes i regatta er riktige - det er ditt ansvar, ingen andres.

Ratingen din blir beregnet med de seilene som er registrert som aktive idet du kjøper målebrev. Du må derfor aktivere, eventuelt deaktivere seil FØR du kjøper målebrev. Dette gjør du i NOR Ratings database. 

Du kan godt ha fler seil aktive enn det som fremgår av begrensningen på målebrevet. Målebrevet setter bare grense for hvor mange seil det er tillatt å ha ombord under den enkelte regatta.

Vil du senere i sesongen aktivere et seil som er større enn det største du har i målebrevet fra før, i samme kategori (storseil, forseil, spinnaker), må du kjøpe nytt målebrev. 

ORCi målebrev kjøper du  i NOR Rating database. (Båt / Betale målebrev.) Huk av for ORCi. Det forutsettes at båten er målt ihht. IMS og IMS-målene er registrert.

Skal du ha et ordinært NOR Rating målebrev, så skal du ikke huke av for ORCi. Bare regattaer der det står i kunngjøringen at ORCi målebrev kreves, eller at regattaen organiseres ihht. ORCi regler, krever ORCi målebrev. 

ORCi målebrev utstedt av NOR Rating, kan benyttes internasjonalt.

De kritiske målene er ført på selve målebrevet. En liste over dine registrerte seil finnes i NOR Rating databasen. 

Ved å logge deg inn på ORC's database (Sailor Services), kan du se alle båtmålene, inkludert alle seilmålene som er grunnlag for ratingen for din båt.  

Etter innlogging:

1. "Search for Certificates" - finn din båt. 

2. Klikk + (grønt symbol ved seilnummer/båtnavn) ved aktuelt sertifikat. Du får nå en kopi av målebrevet i "My Boats".

3. I My Boats, klikk på aktuelt sertifikat. 

4. Velg "Edit data and measurements". (Penn-symbol).

For NOR Rating / ORCi regatta gjelder: Lisens skal løses for personer i alderen 13 - 69 år som skal delta i Norgesmesterskap eller i internasjonale mesterskap i eller utenfor Norge. For andre regattaer er lisens frivillig.

Lisens er en forsikringsordning for dekning ved personskade under regatta og trening til arrangementet.

Lisens gjelder hele året.

Lisens finnes som ordinær og utvidet lisens, den siste har mer omfattende dekning ved personskade.

Lisensplikten fastsettes av NSF's styre. Nærmere vilkår finnes på NSF's hjemmesider.

Arrangør av regatta kan kreve at ansvarsforsikring er tegnet før regatta. Dette dekkes ikke av lisensen.