Administrere

Logg inn på NOR Ratings database og betal målebrev, eventuelt aktiver seil og oppdater personlig bruker-profil. Du kan også kjøpe nytt seilnummer til en ny båt her og løse seillisens. Se veiledning  i "trekkspillet" nedenfor.

NOR Rating database
Optimalisere

Logg inn på ORC Sailor Services for å se alle gjeldende og tidligere målebrev som er registrert i ORC's database. (Gratis). Du kan også teste hvordan endring i seilmål, riggmål osv. påvirker ratingen (Betaling). 

ORC Sailor Services
Se målebrev

Se alle målebrev som er gyldige for inneværende sesong. Kan leses direkte eller skrives ut som PDF-fil. Eldre målebrev kan hentes fra ORC Sailor Services. Er målebrevet ditt ikke på plass? Se veiledning i "trekkspillet" nedenfor. 

Gyldige målebrev
Hva trenger jeg og hva gjør jeg ?

Regattaseiling forutsetter alltid at 1) båteier er medlem i seilforening, at 2) båten er registrert og at 3) båten har gyldig målebrev.

1) Bli medlem i en NSF-tilknyttet seilforening. Ta kontakt med lokal forening, de aller fleste har en hjemmeside.

2) Sjekk om båten er registrert i NOR Rating / NSF register ("databasen"). Har båten NOR-nummer i seilet eller du finner et NOR-nummer i salgspapirene, så er det rimelig sikkert at båten er registrert.

a. Er båten ikke registrert, så må den registreres. Du registrerer båten ved å kjøpe seilnummer (NOR-nummer) i databasen.

b. Er båten registrert, men fortsatt står på sin gamle eier, må eierskifte ordnes.

Både ny-registrering (a.) og eierskifte (b.) krever at du sender inn til NSF Service-kontoret en dokumentasjon på at du er rettmessig eier (Salgskvittering, forsikringsbevis, bekreftelse fra tidligere eier som oppgir ny eiers e-post adresse).

Det forutsettes at du som person er registrert med din bruker-profil i databasen slik at båten kan knyttes til sin eier ved båt-registreringen. Sjekk dette først. Du oppretter selv din personprofil ved å logge deg inn i databasen. Se "Ny bruker" nederst på innloggingssiden for databasen. Men du skal bare ha èn personprofil, ikke fler. 

3) Kjøp målebrev, avhengig av hvilken situasjon du er i:

 • Har båten hatt målebrev tidligere, men dette er ikke lenger gyldig, se: "Jeg behøver å fornye målebrevet".

 • Eksisterer det et målebrev som fortsatt er gyldig, se: "Jeg har kjøpt båt med målebrev som fortsatt er gyldig".

 • Har båten aldri hatt målebrev tidligere, se: "Båten har ikke hatt målebrev før".

Målebrev må fornyes 1.) hvis gyldighetsperioden er utløpt, eller 2.) det er foretatt endringer som påvirker ratingen. 

 1. Hvis du har hatt målebrev for båten tidligere, men dette er utløpt (gyldighetsperioden står på målebrevet), så behøver du kun logge deg inn på NOR ratings database og betale for nytt målebrev. (Båt/Betale målebrev.) Målebrevet kommer så i din bruker-profil innen få dager. Under spesielle omstendigheter kan det ta lengre tid. Det forutsettes her at der ikke er foretatt endringer i seil eller andre båtmål i forhold til det tidligere målebrevet.

 2. Har du skaffet nye seil som du vil bruke i regatta, må disse først måles og registreres av autorisert måler og aktiveres slik at det blir et av båtens seil. Alle endringer på båten som kan påvirke dens rating, må måles og registreres. Ta kontakt med måler. Pass på at alle endringer og forutsetninger som skal inn på det nye målebrevet, er meldt inn før du betaler. Les nedenfor i "trekkspillet" om Nytt seil, om Aktivere seil og om Mannskapsvekt og spinnakerbom. 

Båteier har ansvar for at båten i regatta er i samsvar med målebrevet. 

Er det målebrevet knyttet til en annen eier, må eierskifte registreres først. Dette ordnes ved å sende inn dokumentasjon (salgskvittering, bekreftelse fra tidligere eier som oppgir din e-post adresse) på eierskiftet.

Det forutsettes at du som person er registrert med din bruker-profil i databasen slik at båten kan knyttes til sin eier ved båt-registreringen. Du oppretter selv din personprofil ved å logge deg inn i databasen.  

Hvis det ikke har vært målebrev på båten tidligere , se: "Båten har ikke hatt målebrev før"

Hvis båten har målebrev fra før, og dette ikke er utløpt på dato (se målebrevet), så behøves bare at eierskiftet blir registrert, så vil målebrevet gjelde ut perioden uten ny innbetaling. Send inn en mail med dokumentasjon på at du nå er rettmessig eier (salgskvittering, forsikringsbevis, tidligere eier bekrefter salget og oppgir din e-post-adresse), så blir eierskiftet ordnet.

Som ny eier må du sjekke at båtmålene inkludert seil som benyttes i regatta er riktige. Du må forholde deg til alle mål og begrensninger slik dette står i målebrevet. Båteier har ansvar for at båten i regatta er i samsvar med målebrevet. 

Hvis det foretas endringer som påvirker ratingen, som for eksempel kjøp av nye seil som du vil bruke i regatta, så må dette måles og registreres. Som regel må nytt målebrev kjøpes, selv om gyldighetsperioden for det gamle ikke er utløpt. Les om Nytt seil, Aktivere seil  og innmelding av mannskapsvekt mm. i "trekkspillet" nedenfor.

Ved eierskifte må du opprette bruker-profil på NOR-ratings database for deg som person hvis du ikke har dette fra før. Hvis du allerede har personprofil der, skal du ikke opprette ny profil.

Alle båter som skal seile NOR-Rating regatta, må ha gyldig målebrev. Dette forutsetter at informasjon om modell (skrog, kjøl og propell) samt målte verdier for rigg og seil er registrert. Du kan ikke måle og registrere noe av dette selv. Kontakt en av NSF sine autoriserte målere så hjelper han/hun deg. Måleren er første-linje støtte.

Du kan også vurdere FORENKLET MÅLING, se dette. 

Du må ha registrert deg som bruker på NOR Ratings database slik at måler kan koble deg og båt sammen i databasen. Men har du bruker-profil her fra før, skal du ikke opprette ny personprofil.

Du kan få målebrev for en båt som ikke er målt tidligere, uten at fysisk måling blir gjennomført. Det heter FORENKLET MÅLING. Da må du ta direkte kontakt med NSF - Servicekontoret, så får du hjelp og veiledning. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf 21 02 90 00.

Målebrevet koster det samme som ordinært målebrev, men du betaler ikke for måling. Du slipper å kontakte måler og fremstille båten for fysisk måleing. Det forutsettes at du har en del informasjon om båten som modell, hvilke seil som følger med osv.  

Nærmere beskrivelse av forenklet måling finner du på siden Orienteringer under "Informasjon".

Seil som skal kunne brukes i regatta, må måles og registreres. Dette kan bare gjøres av en autorisert måler. Kjøper du seil gjennom en norsk leverandør, så sjekk om leverandøren kan levere seilet fedig målt og registrert. Det er det greieste. Hvis ikke må du kontakte en NSF seilmåler som kan måle og registrere seilet. Måler kan også omregistrere seilet fra en annen båt til din båt hvis det er kjøpt brukt. 

Kravet til at seilet må være registrert gjelder uansett om det medfører at du må kjøpe nytt målebrev eller ikke. Men kravet til registrering gjelder ikke båter med målebrev merket "Forenklet måling" eller "En-type" (One design). Heller ikke hardvindsfokk, stormfokk eller tryseil behøver registrering. 

Kjøper du seilet om vinteren og ønsker å bruke det i kommende sesong, så er det naturlig å aktivere seilet sammen med de øvrige seilene når (før) du fornyer målebrevet i mars. Da vil det nye seilet bli tatt hensyn til slik det skal i det nye målebrevet du kjøper. 

Hvis du kjøper og vil ta i bruk et nytt seil etter at sesongen har startet og du allerede har kjøpt målebrev for sesongen, er grunnregelen at du må kjøpe nytt målebrev dersom det nye seilet er større enn det største du har fra før av samme slag. Er seilet ikke større enn det største i sitt slag, så slipper du fornyelse og kan du beholde målebrevet ut sesongen. Med "samme slag" menes her: Storseil, forseil festet til forstag, forseil satt flygende, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker. Arealet til det største seilet av hvert slag fremgår av målebrevet.

Situasjonen blir altså en av disse:

 1. Du har ikke hatt et seil av samme slag før => Du må kjøpe nytt målebrev. Det eksisterende målebrevet vil automatisk bli satt ugyldig hvis du aktiverer det nye seilet.
 2. Det nye seilet er større enn det tidligere største av samme slag => Du må kjøpe nytt målebrev. Det eksisterende målebrevet vil automatisk bli satt ugyldig hvis du aktiverer det nye seilet.  
 3. Det nye seilet erstatter et like stort seil av samme slag =>  Det eksisterende målebrevet fortsetter å være gyldig og kan benyttes resten av sesongen.
 4. Det nye seilet kommer i tillegg til et større seil av samme slag =>  Det eksisterende målebrevet fortsetter å være gyldig og kan benyttes resten av sesongen.
 5. Det nye seilet erstatter et større seil av samme slag =>  Det eksisterende målebrevet fortsetter å være gyldig og kan benyttes resten av sesongen. Dersom du ønsker endret rating, må du melde dette inn og kjøpe nytt målebrev

Behøver du ikke kjøpe nytt målebrev, kan det likevel være fornuftig å melde fra til Servicekontoret for å sjekke at situasjonen er rett forstått. Neste sesong må du passe på at seilet er satt aktivt når (før) du kjøper nytt målebrev. 

Merk at du har ingen angremulighet hvis målebrevet automatisk blir satt ugyldig. Vær også oppmerksom på at seilareal kan beregnes med ulike formler. Arealet som seilmakeren oppgir kan avvike litt fra arealet som VPP beregner.  

Når målebrevet kjøpes, er det bare de "aktive" seilene som regnes som båtens seil. Andre seil som er registrert, men som står som inaktiv, blir ikke tatt hensyn til. Ratingen blir basert på de aktive seilene. Du må derfor aktivere, eventuelt deaktivere seil før du kjøper målebrev. Du må aktivere alle seilene du vil kunne bruke sammen med målebrevet. 

Etter at målebrevet er kjøpt og ratingen beregnet, spiller det ingen rolle hvilke seil som er aktiv eller inaktiv. Det er hva du satte som aktive seil da målebrevet ble kjøpt og hva som nå står i målebrevet som er viktig. Du må derfor sjekke at målebrevet stemmer med de seilene som du bruker i regatta. Målebrevet viser det største seilet av hvert slag. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 

NB: Det gjeldende målebrevet blir automatisk satt som ugyldig dersom du forsøker å aktivere et større seil enn det største i sin kategori, etter at målebrevet er utstedt.

Du kan godt ha satt aktiv flere seil enn det antallet som står som begrensning i målebrevet. Målebrevets "Maks antall seil" sier bare hvor mange seil det er tillatt å ha ombord under den enkelte regatta. Du kan veksle seilsett fra regatta til regatta, så lenge du i hver regatta overholder begrensningen i antall seil ombord og benytter seil som var satt aktiv da ratingen ble beregnet.

Vil du senere i sesongen ta i bruk et seil som ikke var satt aktiv da du kjøpte målebrevet, må du sannsynligvis kjøpe nytt målebrev. Les mer om dette i "Nytt seil" i trekkspillet.

Ratingen blir beregnet med den 1.) mannskapsvekten og 2.) bruk av spinnakerbom som du melder inn når du kjøper målebrevet.

 1. Som øvre grense for mannskapsvekt kan du enten benytte stadardverdier (ORC-beregnet default), eller du kan sette grensene selv. For ordinært målebrev (fullt mannskap) kan vekten settes fritt. For short hand målebrev kan vekten settes mellom 120 kg og 300 kg. Shorthand standard er 170 kg for alle båter.

 2. Du kan melde inn om du vil halse spinnaker (asymmetrisk) bare i seterlinjen, altså i dekk, i baug eller i baugspyd. Du må i så fall ha registrert målet TPS. Alternativet er at du (også) skal kunne halse (brase) spinnaker i spinnakerbom med mål SPL. Er det merket av for "spinnaker bare halset i senterlinje" når målebrevet kjøpes, kan en eventuell spinnakerbom ombord (SPL i målebrevet) bare brukes til å spri et forseil (i skjøtehjørnet).  

Etter at målebrevet er kjøpt, spiller det ingen rolle hva som er merket av i databasen. Det er alltid hva som står i målebrevet som gjelder. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 

ORCi målebrev kjøper du i NOR Rating database. (Båt / Betale målebrev.) Huk av for ORCi. Det forutsettes at båten er målt ihht. IMS og IMS-målene er registrert.

Skal du ha et ordinært NOR Rating målebrev, så skal du ikke huke av for ORCi. ORCi målebrev kreves bare i regattaer som er organisert i henhold til ORCi-regler og det fremgår eksplisitt i kunngjøringen at ORCi målebrev kreves.  

ORCi målebrev utstedt av NOR Rating kan benyttes internasjonalt.

For NOR Rating / ORCi regatta gjelder: Lisens skal løses for personer i alderen 13 - 69 år som skal delta i Norgesmesterskap eller i internasjonale mesterskap i eller utenfor Norge. For andre regattaer er lisens frivillig.

Lisens er en forsikringsordning for dekning ved personskade under regatta og trening til arrangementet.

Lisens gjelder hele året.

Lisens finnes som ordinær og utvidet lisens, den siste har mer omfattende dekning ved personskade.

Lisensplikten fastsettes av NSF's styre. Nærmere vilkår finnes på NSF's hjemmesider.

Arrangør av regatta kan kreve at ansvarsforsikring er tegnet før regatta. Dette dekkes ikke av lisensen.

NOR Rating   2020

 • NOR Rating målebrev:  
  • Før   1. juni   kr 650  
  • Fom. 1. juni   kr 750
    
 • ORCi målebrev:  
  • Første målebrev i sesongen: kr 1800
  • Endring innenfor sesongen:  kr 1600

 • Målebrev er gyldig til 31. mars. Ny sesong fra 1. april.
 • Kjøp av målebrev for kommende sesong åpner 1. mars. 

 

Norges Seilforbund

 • Seilnummer:  Oppgitt i databasen. Logg inn. 
 • Seilmåling og øvrig båtmåling:  Avtales med måler.
 • Lisenser:  Oppgitt i databasen. Logg inn. 

De kritiske målene er ført på selve målebrevet. Se: "Gyldige målebrev". En liste over dine registrerte seil finnes i NOR Rating databasen. 

Ved å logge deg inn på ORC's database (Sailor Services), kan du se alle båtmålene, inkludert alle seilmålene som er grunnlag for ratingen for din båt. Dvs. alle inngangsparametrene til VPP - Velocity Prediction Programme.  

Etter innlogging:

1. "Search for Certificates" - finn din båt. 

2. Klikk + (grønt symbol ved seilnummer/båtnavn) ved aktuelt sertifikat. Du får nå en kopi av målebrevet i "My Boats".

3. I My Boats, klikk på aktuelt sertifikat. 

4. Velg "Edit data and measurements". (Penn-symbol).

Har du ingen bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF, klikker du "Ny bruker". (Se nederst på portalsiden.) Legg inn etterspurt informasjon. 

Tidligere bruker, men glemt passord ? Klikk "Glemt Passord?" (nederst på portalsiden). Skriv inn e-postadressen din og "Send". Du vil motta en e-post: "Tilbakestill passord" med "vennligst trykk her". Klikk for å kvittere. Vent deretter (det kan ta noen minutter) til du får en ny e-post: "Ditt Norges...." som inneholder et nytt passord og en link til innloggings-siden. Benytt dette til å logge deg inn. 

Vær nøyaktig dersom du tar copy-paste på passordet, slik at du får med hele passordet men ingenting utenom passordet.

Du kan velge et nytt passord på din profilside etter innlogging. 

Du skal ikke opprette ny bruker i databasen hvis du allerede har bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF. Men du kan alltid be om nytt passord hvis du har glemt ditt gamle. 

Fortsatt uløste problemer? Kontakt Servicekontoret, Tlf. 21 02 90 00.