NOR-Ratings Styre 2018-2020

Sverre Ellingsen

Styreleder

 • Ledelse, 
 • NSF-kontakt,
 • Tekniske tjenester

E-post

Stig Gard Paulsen

Styremedlem

 • Seifaglig arbeid
 • Måling og rating
 • Klasseregler 

E-post

Thomas Nilsson

Styremedlem

 • ORCi-aktiviteter
 • Arrangement
 • Internasjonal kontakt

E-post

Jon Sverre Høiden

Styremedlem

 • Seilforeningskontakt
 • Promotering 

E-post

Morten Mero

Styremedlem

 • Økonomi
 • Seilmagasinkontakt

E-post

Randy Nielsen

Styremedlem

 • Hjemmeside
 • PR

 E-post