NOR Rating Styret 2020-2022

Jon Sverre Høiden

Styreleder

  • Leder

E-post

Stig Gard Paulsen

Styremedlem

  • Teknisk 
  • Måling og rating
  • Klasseregler 

E-post

Thomas Nilsson

Styremedlem

  • Internasjonal kontakt
  • ORC
  • Arrangement

E-post

Morten Mero

Sekretær

  • Seilmagasinkontakt

E-post

Henrik Wigers Larsen

Styremedlem

 

Lars Helge Hatlevik

Kasserer

 

Jan Helge Furnesvik

Styremedlem

 Shorthand - saker