Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at ratingen endres fra regatta til regatta?

Nei. Det hjelper ikke å aktivere/deaktivere seil for å endre ratingen. Skal ratingen endres må nytt målebrev kjøpes. Aktivering/deaktivering har bare funksjon som utvelging av hvilke seil som skal gjelde for ratingberegningen når målebrevet kjøpes og ratingen beregnes. Ut over dette har aktivering/deaktivering av seil ingen betydning. Det er alltid hva som står på målebrevet som angir begrensningene i bruk av seil.