Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at ratingen endres fra regatta til regatta?

Seil kan aktiveres og deaktiveres fra regatta til regatta, men ikke slik at ratingen påvirkes. Hvis man ønsker å endre størrelsen på seilene eller endre seilkonfigurasjonen med rating-endring som hensikt, må det løses nytt målebrev for dette. Merk at seilingssbestemmelsene til en regatta kan inneholde bestemmelser som begrenser muligheten for å endre seil nær regattaen.