Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at ratingen endres fra regatta til regatta?

Seil kan aktiveres og deaktiveres fra regatta til regatta, men ikke slik at ratingen påvirkes. Hvis man ønsker å endre størrelsen på seilene eller endre seilkonfigurasjonen med rating-endring som hensikt, må det løses nytt målebrev for dette. Merk at klasereglene pålegger arrangøren å melde i kunngjøring og seilingsbestemmelser at målebrevet ikke kan endres senere enn 96 timer før en regatta. Arrangøren kan selv velge en tidligere frist enn dette. Det er derfor begrensede muligheter til å endre ratingen nær en regatta.