Ratingtallet som står på målebrevet,  APH = All Purpose Handicap,  tar godt hånd om korrigering av seilt tid, slik at resultatet fra en seilas blir rettferdig. Mest nøyaktig blir beregningen når vinden er rundt 6 m/s. Når vinden er sterkere eller svakere enn dette, får vi noen små avvik fra en helt riktig og nøyaktig resultatberegning.

Størrelsen på avviket avhenger ikke bare av vindstyrken, men også av båttypen. Noen båter er «lettvindsbåter», dvs. at de seiler raskere i lett vind i forhold til andre båter enn hva ratingtallet tilsier. Andre båter er «hardvindsbåter».

Lettvind hardvind båt

Figuren viser båtfart ved forskjellige vindstyrker for de to båtene First 34.7 og Oceanis 38.1. (Figuren er et eksempel og svarer ikke nødvendigvis til alle First 34.7 og Oceanis 38.1). Om vi ser alle vindstyrker under ett, er de to båtene omtrent like raske, med omtrent samme singel ratingtal.  Likevel er der store forskjeller. Ved 3-4 m/s vind er First’en en halv knop raskere enn Oceanis’en. Men blåser det 8-9 m/s, så er Oceanis’en tilsvarende raskere enn First’en. (Farten som vises i grafen er gjennomsnittsfart for hver vindstyrke beregnet for seiling i distanseseilas og inneholder både kryss, slør og lens.)

First 34.7 er en utpreget «lettvindsbåt» og Oceanis 38.1 en utpreget «hardvindsbåt». I en regatta med 4 m/s vind vil First få mange sekunder «gratis» per nautisk mil i forhold til Oceanis. Heldigvis er forskjellene mellom egenskapene til NOR Rating båtene jevnt over langt mindre enn i dette eksemplet.

En god indikator på lettvind / harvind – egenskapene er forholdet mellom båtfarten ved 3-4 m/s vind og båtfarten ved 8-9 m/s vind. Forholdstallet mellom disse båthastighetene for en bestemt båt, kan vi finne ved å dividere trippeltallet for svak vind med trippeltallet for sterk vind. Vi vil kalle forholdstallet for "lettvindbrøken". Figuren nedenfor viser hvordan verdiene for lettvindbrøken sprer seg for båtene i NOR Rating-flåten (2019, rundt 900 båter - uten sportsbåter), sortert etter singel ratingtall  langs x-aksen. Gjennomsnittet er forholdsvis konstant på 0,686, uavhengig av ratingtallet. Omlag 2/3 av båtene ligger innenfor båndet 0,658 til 0,713.

Så: Ta fram målebrevet på båten din. Divider trippeltallet for distanseseilas svak vind (lite vind) med trippeltallet for distanseseilas sterk vind (mye vind) og finn lettvindbrøken.  Er den nær 0,69 er du ganske "midt på treet". Ligger den innenfor 0,66 - 0,71, så har du en rimelig nøytral «all-round» båt. Er brøken større enn 0,71  så har du en lettvindsbåt med særlig gode vinnersjanser i svak vind.  Er brøken mindre enn 0,66, har du en hardvindsbåt med størst vinnersjanser i sterk vind.   – Inntil regatta-arrangøren finner ut at han eller hun heller vil bruke trippeltall i stedet for singeltall for tidskorrigering.
SGP

Lettvindkvotienten