En klasseklubb er en organisasjon som samler interessene til båtklassen den representerer.

Klasseklubbene i NSF kjennetegnes og avgrenses ved den båttypen som medlemmene benytter. Dette kommer til uttrykk i NSF-dokumentet: Bestemmelser om klasseklubber  (14. november 2019):  «Klasseklubbenes primære oppgave er å utbre interesse for den båt klasseklubben representerer». Bestemmelsene nevner ikke noen andre forhold som kan konstituere en klasseklubb. 

Klasseklubben skal ha en teknisk komité. Om den heter det:  «Den tekniske komiteen skal sørge for at alle tekniske detaljer med endringer blir gjort kjent for autoriserte målere som engasjeres av klasseklubbene». Dette understøtter at det er en båttype og dens tekniske beskrivelse som ligger til grunn for en klasseklubb.

Båtene beskrives i klassereglene. Disse fastsetter administrative forhold, gir fysiske spesifikasjoner for båtene, setter krav til båtmåling og til bruken av utstyret under konkurranse. Sertifikat (målebrev) skal utstedes som en dokumentasjon på at en båt er målt i samsvar med klassereglene og tilhører klassen. 

 I den overordnede seilorganisasjonen World Sailing (WS) er en godkjent båtklasse og dens internasjonale klasseorganisasjon to sider av samme sak: "Classes which offer a high standard of international competitive sailing and satisfy the criteria set out in World Sailing Regulation 10 may be designated as a World Sailing Class Association". For å etablere en internasjonal klasseorganisasjon, krever WS: “a set of class rules in the World Sailing Standard Class Rules format, and adopting the Equipment Rules of Sailing, approved by the Equipment Committee.”  (World Sailing Regulations, Item 10)  Klasseorganisasjonen er altså nøye knyttet til klassereglene for båten, organisasjonen kan ikke eksistere uten slike regler. Dokumentet “World Sailing Standard Class Rules format» er mal for klasseregler. Dokumentet har et omfattende innhold for beskrivelse av skrog, kjøl, ror, rigg og seil til båtene.

Drake, Yngling, Oselvar, 8mR og IOR Half Ton class er eksempler på båtklasser som er beskrevet i sine respektive klasseregler og som har sine nasjonale klasseklubber eller eventuelt internasjonale klasseorganisasjoner. 

I World Sailings dokumenter omtales Double Hand Offshore som en disiplin: "The discipline is broadly defined for this purpose as any doublehanded race over 50 miles in length, no gender restrictions, racing one-design or under any rating system (e.g. ORC, IRC, or regional)."  Begrepet "disiplin" kjenner vi igjen fra Olympiske leker, der det får en litt annen betydning. Disiplinene knyttes her til sine internasjonale forbund. Seiling er en disiplin i OL, knyttet til World Sailing.  I de ulike disiplinene (grenene) konkurreres det i en eller flere forskjellige øvelser.  110m hekkeløp for menn, 200m butterfly for kvinner,  hopp liten bakke for kvinner osv. er olympiske øvelser. Medaljer deles ut i alle øvelsene. Innen seiling er øvelsene gjerne knyttet til en båtklasse:  Laser Radial - One Person Dinghy (Women),  Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) (Men) er to eksempler.  Mixed Offshore Doublehanded er vedtatt som ny øvelse i sommer-OL 2024. Båtklassen er ennå ikke valgt. Terminologien varierer altså litt i ulike sammenhenger mellom disiplin og øvelse. Når det gjelder klasse, så  relateres dette alltid til utstyret som benyttes, altså båttype. Disiplin og øvelse er primært knyttet til hvordan idretten utøves.  

Det finnes mange organisasjoner innen seiling som er samlet rundt andre interesser enn å fremme kappseiling med egne, veldefinerte klassebåter. Eksempler er Bavariaklubben, Blur (svensk), Shorthand Sailing Norway, Norsk flerskrogsklubb, Seilere på facebook, SeilNorge, Vindskift osv., foruten de mer tradisjonelle seilforeningene. Slike interessefellesskap utgjør en viktig del av seilsportens organiserte virksomhet. De kan være tilsluttet NSF, eller ikke tilsluttet. Hvis de ikke tilfredsstiller kravene som NSF stiller spesielt til klasseklubber, for eksempel ved at de ikke representerer en båt beskrevet i klasseregler, så kan de ikke bli tilsluttet med status som klasseklubb. NSF har andre normer som gjelder for tilslutning av seilforeninger og interesseorganisasjoner. 

Hvorvidt en interesseorganisasjon kan ta del i å organisere seilaser er regulert i Kappseilingsreglene § 89.1.  

NOR Rating er en nasjonal klasseklubb. Klubben inngår i NSFs organisasjonsstruktur for klasseklubber. Klubben har klasseregler som definerer klassen. Klassen utgjøres av tur- og havseilbåter som konkurerer under respittregler, med målebrev utstedt av klasseklubben. Målebrev kan utstedes til serieproduserte båter og "one-of-a-kind". Betegnelsen "storbåt" benyttes ofte som samlebegrep. Klasseklubbens arbeidsområde omfatter alle former for kappseiling med klassens båter.

SGP