wing to wing

Årsmøtet for 2022 i ORC (Offshore Racing Congress) holdes som en videokonferanse, 28.-31. oktober.  En rekke forslag vil bli diskutert, flere av disse kan være av interesse for Norge. Vedtak som påvirker grunnlaget for beregningen av båtenes rating, får direkte betydning for NOR Rating. Andre saker angår først og fremst internasjonale mesterskap, altså når det seiles i henhold til ORCi-regler. 

ESP 2: Minimumsvekten på 120 kg i double handed målebrevet endres slik at det yter rettferdighet mot singelhanded seilere. 

EST 3: Verdens- og Europamesterskap skal ha 3 distanseseilaser og 6 baneseilaser. Begrunnelsen er at en ønsker større vekt på distanseseilas. (SWE 2 er et relatert forslag. NED 4 er et relatert forslag.)

EST 4: I klasse B, de mellomstore båtene, tillates opp til 5 spinnakere ombord. 

EST 5: Det tillates å ha 2 storseil ombord.

FIN 1: Aldersfradrag i ratingen økes drastisk slik at edre båter fortsetter å være aktuelle konkurransebåter. 

FIN 2: Revurdere den faste ORC klasseindelingen (A/B/C) som er basert på CDL-tallet. Regatta-arrangøren bør ha større myndighet i dette. (NED 5 og NED 6 er relaterte forslag. SWE 1 er et relatert forslag.)

FIN 4: Revurdere virkningen på ratingen fra forseil satt flygende.  

FIN 5: Forbedre aldersspredningen i kappseilingen gjennom å etablere egne premieklasser for mannskap med høy andel yngre seilere. 

FIN 8: Revurdere virkningen på ratingen av asymmetrisk versus symmetrisk spinnaker. Resultatene fra de senere internasjonale mesterskapene kan tyde på at asymmetrisk spinnaker halset i senterlinjen kommer for godt ut. 

GER 2: Gi arrangøren større frihet til å fastsette krav om redningsflåte i Kategori 3.  

NED 2: Definere mer presist og gjøre mer forståelig begrepene:  DSPM (deplasement), VCG (vertikal høyde til båtens tyngdepunkt) og RM (rettende moment). 

NED 3: Baugnummer skal ikke brukes. Båtene skal ha seilnummer langs forliket nær halsen på forseil. 

RUS 3: For å tilfredstille kravet til IMS-kategori klubbåt (cruiser/racer), skal passasjen mellom salong og soveplasser/lugar kunne stenges med dør. 

SWE 3: Muligheten til å kunne stryke sine dårligste seilaser i en serie skal ikke benyttes. Tidsstraff skal benyttes i stedet for DSQ. 

USA 2: Benytte offentlige meteorologiske data som basis for resultatberegning når det benyttes metoder som er avhengig av et estimat for vindstyrke og vindretning. (F.eks. trippeltall, PCS.) 

USA 4: Definere TPS som avstand fra masten til halsepunktet og ikke til baugspydets ytterste ende. 

USA 5: Tillate at asymmetrisk spinnaker kan føres med skjøtehjørnet til lo. ("Wing-to-wing". Se illustrasjonen.) 

 

Den offisielle teksten kan finnes her: SUBMISSIONS AGM 2022

 SGP