SeilTerminologi

På denne tiden av året planlegges gjerne kjøp av seil for neste år. Seilloftene tilbyr høstrabatt.  Det kan være tid for å minne om noen navn og begreper for seil som ofte blir diskutert. 

Forskjellige navn
Seilloftene har ofte sine egne betegnelser på seil. Særlig kan "Code Zero" og "Gennaker", skape missforståelser fordi bergepene har litt varierende anvendelse. En "Code" kan være forseil eller spinnaker. "Gennaker" er heller ikke entydig. NOR Rating (og ORC) benytter bare de to klart definerte begrepene Forseil (Headsail) og Spinnaker (Spinnaker), med underkategoriene Satt på stag / Satt flygende  og  Asymmetrisk / Symmetrisk.

Definisjon og regler for bruk.
I klasseregle er et seil som halses foran masten, alltid enten et forseil eller en spinnaker. Det er "75%-regelen" som ene og alene avgjør hva som er hva. Er halvbredden < 75% av fotlengden, så er det et forseil. Hvis ikke, er det en spinnaker. Det er viktig å vite hva slags seil man har. Forseil skal brukes i samsvar med reglene for forseil, dvs. klassereglene, D.2.4. Spinnaker skal brukes i samsvar med reglene for spinnaker, dvs. D.2.5. 

Registrering
Ved registreringen av et forseil må det opplyses om det skal brukes satt på stag, dvs. ha forliket festet i og langsetter forstaget., eller om seilet bare skal festes i toppen og i halshjørnet. I så fall vil det være satt flygende. Forskjellen påvirker rating-beregningen. Forseil som er laget for å bli satt flygende og alltid vil bli brukt slik, blir gjerne kalt "flygende forseil". Litt spesielt er navnet "stagseil" som betegner et seil som settes flygende, men halses mellom forstaget og masten.

Ved registrering av spinnaker skal det opplyses om den er asymmetrisk eller symmetrisk. Begrepene er selvforklarende. 

75%-regelen
Halvbredden på et seil er avstanden mellom puktet som ligger halve lengden fra topp til bunn ned langs forliket, og punktet halve lengden fra toppen og ned langs akterliket. (eventuelt tilsvarende punkter på sidelikene på en symmetrisk spinnaker). Fotlengden er avstanden i rett linje mellom hjørnene i underliket. Et seil er altså et forseil dersom   (halvbredden / fotlengden) < 0,75.

Her er en grundigere gjennomgang av temaet:  KLIKK

 SGP