OffshoreDoubles Logo

Offshore Doubles Sailing Association er etablert som en internasjonal interesseorganisasjon.

Om formålet heter det:  

  • The Mission of Offshore Doubles is to strengthen the community of sailors, events and boat classes who are already making Double-handed offshore sailing the fastest growing segment of our sport.

  • OffshoreDoubles.org is a home for everyone interested in double Handed offshore sailing from weekend racers to serious campaigns in every country.


Formelt ble organisasjonen stiftet i 2020 i Massachusets, USA. Den har forpliktet seg på å være transparent og bærekraftig, og ha integritet. Den er en non-profit organisasjon med offentlige statutter og offentlige  regnskap. Organisasjonen ledes av et lite styre ("trustees") som har knyttet til seg en større gruppe rådgivere der alle er hentet fra det øverste sjikt i den internasjonale seilverdenen. Særlig er World Sailing's Oceanic and Offshore Committee engasjert. Fremtredende medlemmer i ORC er med.   

Organisasjonen har fått god respons og har nå rundt 1800 medlemmer fra 71 land. 

Organisasjonen har hjemmesider på internett (https://www.offshoredoubles.org/). Her har planene for Offshore Mixed Double som en disiplin i OL i 2024, fått mye oppmerksomhet. Det er et mål at dette blir realisert og at arrangementet tilfører lokale organisasjoner over hele verden kunnskap og inspirasjon. En egen internett-side om OL gir god informasjon om hvor denne saken står nå. Videre er der informasjon om arrangement internasjonalt, om båttyper som er aktuelle og en alfabetisk ordnet medlemsliste. Der troner Aabel (Ole) fra Norge øverst. En internasjonal rankingliste vil bli etablert. 

Foreløpig er medlemsskap gratis. Medlemmer får fra tid til annen tilsendt informasjon, uten at dette er påtrengende. 

SGP