Seilmål ID

Alle seil som benyttes til kappseiling, skal være målt og registrert. Om dette sier klassereglene:  "Alle seil som skal kunne benyttes, måles fysisk. Hardvindsfokk, stormfokk og tryseil holdes utenom."  Unntatt fra kravet om fysisk seilmåling er båter som har seil godkjent i henhold til en-type sertifikat og båter med forenklet måling. Fysisk måling av seil må utføres av måler autorisert av NSF.

Videre heter det i reglene: Fysisk målte seil skal merkes med sine mål og målers signatur, og tildeles et unikt registreringsnummer. Bildet viser et eksempel på informasjonen måleren skriver inn på seilet. Hvis informasjonen har blitt uleselig, regnes målingen som ugyldig. Da må måler kontaktes på nytt.

Båter med en-type målebrev (One design certificate) må ha entyp-merke / stempel i seilet. Båter med forenklet måling kan ha umerkede seil. 

Overensstemmelse mellom båten og målebrevet er båteiers anvar. Båteierne oppfordres derfor å være til stede og følge med under målingen.

Måling innebærer registrering. Det er måleren som registrerer seilene i databasen. Ved registreringen får seilet tildelt et nummer som kan se slik ut:   235-202104180940.   Her er 235 måler-nummeret, deretter følger år, måned, dag, time og minutt for registreringstidspunktet. På denne måten blir registreringsnummeret for det enkelte seil unikt. (Måler må unngå å registrerer to seil innen samme minutt.) Merk at hvis et seil måles en dag, men registreres en sener dag, vil signaturdatoen på seilet og datoen i registreringsnummeret bli forskjellig. Som i eksemplet her: Seilet er målt 17. april, men registrert kl 9:40 dagen etter. 

Reglene sier at:  Bare seil som er registrert som båtens seil kan være om bord ved kappseiling. Så, det er ikke lov å bytte seil med en tilsvarende båt uten at det registreres. Ved enhver regatta kan det bli foretatt kontroll. Målene kan sjekkes og seilene ombord sammenholdes med både målebrevet og databasen. En protestkommite vil ikke være urimelig i sin dom. Men å stille med et seil som er større enn de som er registrert på båten vil være en dødssynd. 

Har du kjøpt nye seil og lurer på hvordan dette håndteres, kan du få relevant informasjon på "Min side". Se "Nytt seil - nytt målebrev?" og "Aktivere seil".

SGP