Ja, - seilet skal registreres som et flygende forseil, hvis det ikke kan måles som spinnaker. 

NOR Rating er i stand til å beregne ratingen med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Men definisjonen av hva som er staget forseil, flygende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker må følges. 

Mer informasjon i Klassereglene. Se også egen artikkel: "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene?" under Orienteringer / Informasjon.