Ja. Seilet skal registreres som et flygende forseil, hvis det ikke kan måles som spinnaker. (Se: Hva skiller asymm spinnaker fra flygende forseil? ) NOR Rating er i stand til å beregne ratingen med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Under kappseilingen må reglene for de forskjellige slagene følges, dvs.: forseil satt på forstag, flygende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker. 

Mer informasjon i Klassereglene. Se også egen artikkel: "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene?" under Orienteringer / Informasjon.