Ja. Seilet skal registreres som et flygende forseil, hvis det ikke kan måles som spinnaker. (Se: Hva skiller asymm spinnaker fra flygende forseil? ) NOR Rating er i stand til å beregne ratingen med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Under kappseilingen må reglene for de forskjellige slagene følges, dvs.: forseil satt på forstag, flygende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker. 

Pass på når du kjøper målebrev, at du inkluderer (setter "Aktiv") alle seilende du skal kunne bruke sammen med med målebrevet du kjøper - og ikke bare de største av hvert slag.

Mer informasjon i Klassereglene. Se også egen artikkel: "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene?" under Orienteringer / Informasjon.