Ja, - seilet skal registreres som et flygende forseil, hvis det ikke kan måles som spinnaker. .

NOR Rating er i stand til å beregne måltall med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Men definisjonen av hva som er staget forseil, flyvende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker må følges. 

Mer informasjon i Klassereglene D.2. eller hos ORC.  Se også egen artikkel om Flygende forseil og spinnaker  unde Informasjon.