Bilderesultater for corona virus

 

Kjære seilere.

Som kjent er all organisert idrettsaktivitet i Norge stanset. Dette ble bestemt av norske myndigheter torsdag 12. mars. NOR Rating respekterer myndighetenes pålegg og er solidarisk med øvrig idrett som har stanset sine aktiviteter. 

NOR Rating vil forsøke å opprettholde sin servicefunksjon og utstede målebrev så lenge dette kan utføres innenfor rammen av gjeldende reguleringer. Men et redusert salg av målebrev vil kunne påvirke klasseklubbens økonomi slik at servicen kan bli redusert.

Nå er det viktig å støtte idretten. Klasseklubben ser gjerne at seilerne kjøper målebrev som vanlig. Målebrevet gir medlemsskap i NOR Rating. Med dette bidraget vil klasseklubben få hjelp til å opprettholde kompetansen og være i god posisjon når normal regatta-aktivitet gjenopptas i foreningene. 

NOR Rating påtar seg ikke noe ansvar når regattaer blir avlyst. All forberedelse til deltakelse i regatta, herunder kjøp av målebrev, er båteiers ansvar.

Med håp og ønske om at kappseiling kan ta til igjen så snart som mulig.

Styret.