årsmøte.JPG

Hei !  

Det kalles med dette inn til årsmøte for NOR Rating onsdag 21. februar 2024.
Bakgrunnen er årsmøtet som ble holdt 23. november 2023, der det ble besluttet at NOR Rating skal holde årsmøter pr. kalenderår og at regnskap og budsjettering også skal følge kaldenderåret. 

Årsmøtet avholdes digitalt.

Link til møtet publiseres på NOR Rating's websider og på NOR Rating's Facebooksider, 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag  31. januar 2024 til epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før årsmøtet på foreningens hjemmeside, www.norrating.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av foreningen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til foreningen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan du benytte epost-adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret i NOR Rating