Night sailing

Kappseilingsreglene og sjøveisreglene.

Kappseilingsreglene er anerkjent over hele verden som regelsettet som gjelder for sporten. Racing Rules of Sailing - RRS, forvaltes av World Sailing som øverste myndighet.  

Sjøveisreglene er bestemt som reglene for all trafikk til sjøs.  Formålet er å unngå kollisjon og ulykker. Offisielt engelsk navn er: International Regulations for Preventing  Collision at Sea - IRPCAS. Reglene utgis på norsk som: «Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)».   

Ved kappseiling under NOR Rating gjelder Kappseilingsreglene.  Men det tillates at kunngjøringen for en distanseseilas har en formulering som: «Kappseilingsreglene erstattes av Sjøveisreglene ved mørkets frembrudd», eller lignende.   Det som menes her er at Kappseilingsreglene Del 2, dvs. «Når båter møtes», skal byttes ut med de tilsvarende reglene i Sjøveisreglene, Del B, i den gitte situasjonen. Resten av Kappseilingsreglene skal fortsatt gjelde. Arrangørens intensjon er å øke sikkerheten ved seiling i mørke.

Her er noen regler i Sjøveisreglene som er forskjellig fra Kappseilingsreglene:

  • En båt skal fortsette stødig på sin kurs og med sin fart når den møter en annen båt som skal holde av veien. 
  • En unnamanøver må være tydelig og gjøres i god tid, slik at intensjonen oppfattes klart.
  • Når en båt innhenter en annen båt, skal innhentende båt vike for båten den innhenter.

Vikeplikten ved innhenting er uavhengig av styrbord/babord og lo/le og gjelder helt til passeringen er klart fullført. Båten som blir innhentet skal holde stø kurs og fart under forbiseilingen. 

Begrep som «rett til veien» eller «forkjørsrett» benyttes ikke i Sjøveisreglene. (IRPCAS bruker: "Stand-On Vessel".) Regelen om stø kurs regnes som den mest grunnleggende forskjellen i forhold til Kappseilingsreglene. Hvis det blir helt klart at en båt med vikeplikt ikke viker, bare da skal båten som skulle holde stø kurs, handle for å unngå sammenstøt.  

Som grense mellom å innhente en båt og å krysse kursen til en båt, benyttes vinkelsektorene for lanternene. Akterlanternen lyser 67,5 grader til hver side fra rett akterut. En båt som nærmer seg en annen båt innenfor denne sektoren innhenter den andre båten. Sidelanternene dekker fra rett forut til 22,5 grader aktenfor tvers på begge sider. I disse sektorene blir det ikke innhenting, men kryssende kurs. 

En konsekvens av reglene, er at en båt som blir innhentet ikke kan forsvare seg med å loffe. Båten som blir innhentet skal holde stø kurs.

Når det forutses at båter vil møtes, så skal ikke noen av båtene endre kursen litt etter litt. Båten som skal vike må utføre en tydelig manøver.

Sjøveisreglene har ingen regler for merkerunding eller passering av hindringer.  Også her gjelder regelen om å holde stø kurs og hastighet for båten som blir innhentet og vikeplikt for båten som innhenter. Båten som blir innhentet, kan bare endre kurs dersom den helt klart ikke tvinger den innhentende båten til å endre kurs.

Det er reist tvil om endring fra Kappseilingsreglene til Sjøveisreglene for seiling i mørket virkelig bidrar til øket sikkerhet. Riktig nok har Sjøveisreglene flere formuleringer av typen "sikker fart", "i god tid", "på trygg avstand" osv. Men det innvendes at seilerne vanligvis er lite fortrolig med å anvende Sjøveisreglene under kappseiling. Dette fører gjerne til regelbrudd og misforståelser.

Når det gjelder bruk av lys og lydsignaler, så vises det til Kappseilingsreglenes § 56.1.  Denne paragrafen sier at båter som er utstyrt med lyssignaler (lanterner) og tåkesignal, skal anvende disse slik Sjøveisreglene krever. Kappseilingsreglene pålegger ikke båter å ha slikt utstyr. Men sikkerhetsreglene, Offshore Special Regulations, setter krav til lanterner og lydsignal i samsvar med IRPCAS for alle sikkerhetskategorier 0-4. (OSR 3.27). Forutsatt at nattseilaser arrangeres med en av disse OSR-kategoriene, så vil et skifte fra Kappseilingsreglene til Sjøveisreglene «etter mørkets frembrudd» ikke tilføre noe nytt mht. lanterneføring.   

Regattaarrangøren må tenke seg godt om når den bestemmer hva som skal gjelde «etter mørkets frembrudd».

Denne artikkelen er en forenkling av forholdet mellom Kappseilingsreglene og Sjøveisreglene. NOR Rating tar ikke på seg noe ansvar for uønskede hendelser som har bakgrunn i artikkelen.

SGP