Bildet kan inneholde: en eller flere personer, himmel, utendørs og vann

Nye Klasseregler for 2020

Klassereglene gjennomgås hvert år og justeres basert på erfaringer fra bruken og endringer i ORC’s «Rules and Regulations». NOR Rating-reglene for 2020 er nå lagt ut på hjemmesidene (Dokumenter / Lover og regler).

Den mest i iøynefallende nyheten for 2020 er innføring av et eget målebrev for shorthandseiling (B.3.2). Dette utstedes sammen med det ordinære målebrevet. Det betales ikke noe ekstra for dette, forutsatt at de to målebrevene har samme seilføring.

Shorthand målebrevet inneholder ratingtall for to nye banegeometrier: «Hovedsakelig motvind» og «Hovedsakelig medvind». Disse ratingtallene er spesielt anvendelige i seilaser der start og mål ikke er på samme sted. (Se oppjustert versjon av faglig artikkel: «Fra rating til resultat» på Orienteringssiden.) Det nye målebrevet er særlig motivert av planene for "offshore mixed double" som blir ny olympisk gren i 2024 i Paris/Marseille.

En annen nyhet er muligheten for innmelding av maksimal mannskapsvekt (B.1.6). Dette gjelder både ordinært målebrev og shorthand. For de fleste passer det greit å benytte mannskapsvekten som VPP setter som default. Men noen vil ønske å melde inn en annen maksimalvekt. Overskridelse av mannskapsvekt er grunnlag for protest. En egen artikkel på Orienteringssiden belyser betydningen av mannskapsvekt for båtfarten.

Reglene for føring av flere forseil samtidig er forenklet. Den tidligere regelen, at det fremre forseilet skal kunne skjøtes aktenfor et indre forseil, gjelder ikke lenger. Og begrensningen i lengden av halseline (tack-line) til 76 cm er opphevet (D.2.4).

Sportsbåter var tidligere ikke omtalt i reglene, selv om målebrev merket med «Category Sportboat» ble utstedt. De viktigste kriteriene for kategorien er nå gitt i klassereglene (B.2.5). Likeledes er En-type målebrev nå nevnt i reglene og ikke bare i Måleveiledningen (B.2.3).

Ut over dette er tilknytningen til ORC blitt sterkere betont (A.5.1). Regatta-arrangørens ansvar for sikkert arrangement er fremhevet (C.1). Båteierens ansvar for samsvar mellom båt og målebrev er understreket (B.1.4 og D.1.1a). Kvalitetskravene til målebrev er blitt klarere (B.2.2). Det er nå opp til arrangøren å sette en siste frist for endring av målebrev før regatta (C.2.2.)

Ut over dette er det foretatt en del små tekst-justeringer som forhåpentligvis gir en klarere framstilling. Hvis det er lenge siden du sist leste gjennom reglene, så kan det være lurt å ta tid til en «oppfriskning».  

Også VPP er forbedret med en rekke små justeringer. Det er nå en mer «glidende overgang» i ratingen fra Code 0 til Asymmetrisk spinnaker. Dette medfører at idet ratingen beregnes og nytt målebrev utstedes, så må alle seil som skal kunne brukes sammen med målebrevet være satt «aktiv» og ikke bare de største i hvert slag. (Se B.1.4.2.) Eiere av små båter kan også notere seg at maksimalt antall spinnakere om bord er øket fra 3 til 4 – for de det måtte gjelde.

ORC regner med at for de aller fleste vil endringen i ratingtallene være små. Bare rundt 3-4% av båtene vil få en endring i OSN som er større enn +- 1%.

SGP