Mange regattaer for storbåt er listet i disse systemene:

Sail Race System Manage2Sail

Flere foreninger benytter kunngjøring  på egen  hjemmeside uten å benytte en felles, nasjonal portal.
Her er listen over samtlige seilforeninger tilsluttet Norges Seilforbund (NSF):

NSF Seilforeninger

Større regattaer med internasjonal deltakelse: 

ORC regatta Offshore Doubles