Nasjonal regel
NOR Rating måleregel er rettet inn mot kappseiling i Norge. Klassereglene betegner den som en "nasjonal regel". Det innebærer at den ikke er tenkt brukt i internasjonale stevner. NSFs og NOR Ratings lisensavtale med ORC og ordningen med ORC Club-målebrev, forutsetter bare lokal anvendelse opp til nasjonalt nivå. For internasjonale regattaer skal ORCi (ORC-international) brukes. 
Utenlandsk farvann
Men det ikke noe i veien for at en NOR Rating regatta har et løp som går inn i eller krysser internasjonale eller andre lands farvann. Det er fortsatt en nasjonal regatta.  
Utenlandske båter
Det er heller ikke noe i veien for å invitere utenlandske deltakere til en NOR Rating regatta. Forutsetningen er at båtene løser NOR Rating målebrev og forøvrig følger NOR Rating klasseregler. Men vi nærmer oss her en gråsone for når regattaen blir et internasjonalt arrangement. ORC definerer nasjonal regatta slik: "National events shall be considered those where entries are only from the host country".   

For norgesmesterskap gjelder egne regler. 

Fellesarrangement
Et fellesarrangement, der norske og utenlandske båter seiler om kapp i et opplegg med en felles start, felles løp eller felles mållinje, men er delt i klasser med hver sine (nasjonale) respittregler og resultater, er helt i orden. 
Regler på engelsk
Det er ikke laget noen engelsk oversettelse av NOR Rating klasseregler. Hvis en utenlandsk deltaker har behov for hjelp til å forstå hva klassereglene sier, må han få dette fra arrangøren. Det mest nødvendige er å kjenne til reglene som gjelder for båtene under selve kappseilingen, dvs. klassereglenes seksjon D. Her er det slik at en båt som følger ORC Rating Systems, Rules 201 - 210 (Rules applying while racing), ikke vil komme i noen konflikt med de tilsvarende NOR Rating-reglene. Dette kan formidles til deltakerne.  

SGP