Club til nasjonal bruk
NSF utsteder ORC International målebrev og ORC Club målebrev. International-målebrevene er basert på ORC Rules & Regulations. Det er også Club-måleberevene, men etter nærmere regler bestemt  av NSF i samarbeid med NOR Rating. (Se NOR Rating Regler). Disse "NOR Rating-målebrevene" kan bare brukes i nasjonale regattaer. De er ikke tenkt brukt i internasjonale stevner. For internasjonale regattaer, dvs. regattaer der det inviteres til internasjonal deltakelse, skal ORC International målebrev kreves. ORC definerer nasjonal regatta slik: "National events shall be considered those where entries are only from the host country". Norske båter kan altså ikke kappseile med Club-målebrev i utenlandske regattaer. Og utenlanske båter kan ikke delta i norske regatter med Club-målebrev fra sine hjemland. 
Utenlandsk farvann
Men det ikke noe i veien for at en nasjonal regatta, har et løp som går inn i eller krysser andre lands farvann. Det er fortsatt en nasjonal regatta.  

For norgesmesterskap gjelder egne regler. 

Fellesarrangement
Et fellesarrangement, der norske og utenlandske båter seiler om kapp i et opplegg med en felles start, felles løp eller felles mållinje, men er delt i klasser med hver sine krav til målebrev og hver sine resultatlister og premier, er helt i orden. 

SGP