Ansvaret for å delta i en regatta ligger hos deltagerbåten. Og enhver deltager er selv ansvarlig for bruk av personlig flyteutstyr. Dette er grunnleggende prinsipp, uttrykt i Kappseilingsreglene pkt. 4 og 1.2.

Men en seilforening som organiserer regatta skal også bidra til et forsvarlig arrangement og stå inne for dette. Arrangøren må derfor vurdere forholdene og fastsette regler for sikkerhet. Disse skal annonseres i kunngjøringen med tanke på tid til forberedelser, og eventuelt mer detaljert i seilingsbestemmelsene. 

NOR Rating Klasseregler gir i utgangspunktet ikke føringer for innholdet i sikkerhetsbestemmelsene ved det enkelte arrangement. Dette ligger hos arrangøren. De reglene som arrangøren setter, regnes derfor ikke som endring av klassereglene. Men arrangørens regler skal ikke bryte med Norges Seilforbunds bestemmelser. NSF’s egne regler for norgesmesterskap berører også sikkerhet. Regler for regatta til havs skal innordnes og vise til OSR og NSFs instruks for offshore regatta.

Dersom arrangøren forsømmer seg og ikke klart formidler hvilke sikkerhetsbestemmelser som skal gjelde, så må deltagerne, i samsvar med klassereglenes seksjon D, forholde seg til «Enkel sikkerhetsforskrift» for korte seilaser og OSR Mo 4 for seilaser som kan vare lenger enn 12 timer.  «Enkel sikkerhetsforskrift» finnes på NOR Ratings hjemmesider.

Ved utarbeidelsen av sikkerhetsregler kan arrangøren ta utgangspunkt i «Enkel sikkerhetsforskrift» og modifisere denne, for eksempel med tillegg om bruk av VHF, mobiltelefon, elektronisk navigasjonsutstyr, tåkelur, radarreflektor, nødbluss, førstehjelpsutstyr og om avlysning ved farlige værforhold. Det er viktig at reglene fremstår som relevante og ikke oppfattes som unødvendig byråkratisering.  

Sikkerhetsreglene i seilingsbestemmelsene bør gi opplysning om hvordan regattaledelsen og nødetatene kontaktes og om hvordan sikkerhetsmeldinger formidles til deltakerne. Videre kan de opplyse om spesielle farer ved regattaen, slik som steder med særlig risiko for grunnstøting og om nyttetrafikk i området.

I lengre regattaer bør arrangøren pålegge båter som bryter å melde fra om dette. Arrangøren kan kreve at det før starten leveres inn mannskapsliste med navn og telefonnummer for deltagerne og deltagernes kontaktpersoner på land. 

Arrangøren kan også utføre sikkerhetstiltak som ikke annonseres, slik som å orientere Redningsselskapet, havnekontor og sjøtrafikksentraler om arrangementet.

SGP   11.05.2019