Homogene klasser mest rettferdig

Ratingtall og metoder for resultatberegning klarer bare i begrenset grad å sammenligne båter som har svært ulike egenskaper. Dette slår sterkest ut når vindforholdene er omskiftende og avviker fra forutsetningene som ligger til grunn for ratingtallene. Sportslig sett blir det derfor gjerne mest "rettfedig" med konkurranse i små, homogene klasser fremfor store klasser med stor spennvidde i båtenes egnenskaper. Arrangøren må veie dette opp mot at store klasser gir mer tyngde og ære til en god plassering på resultatlisten. Arrangøren må lytte til seilernes ønsker og ivareta både regattaens tradisjoner og hensynet til popularitet og rekruttering.  

IMS-klasser 

Alle båter med NOR Rating målebrev er tildelt en ORC/IMS Divison-klasse: Sportsbåt (Sportboat), Regattabåt (Performance) og Klubbåt (Cruiser/Racer). Klassen står oppført på målebrevet under "SKROG". Sportsbåter bør premieres i egene klasse dersom deltakerantallet tillater det. Disse båtene har gjerne så stor forskjell i egenskaper sammenlignet med Regattabåter og Klubbåter at ratingen ikke kan yte rimelig rettferdighet i den enkelte regatta.  

Regattabåter kan premieres i en annen klassen enn Klubbåter. Men en slik inndeling kan lett overstyres dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltakere til at Regattabåter og Klubbåter utgjør hver sin premieklasse. 

Spesialrating

Båter som melder seg på regatta med speisialrating, dvs. "shorthand rating" eller "uten spinnaker", vil vanligvis ikke utgjøre egene klasser, men være integrert i de øvrige. Arrangøren kan naturligvis arragere egne klasser eller egne regattaer for slike båter. Eller for den saks skyld, egen klasse for "semiklassiske båter fra før 2000", eller noe annet. Men invitasjonen til arrangementet og angivelsen av hva slags båter som har rett til å delta, må alltid være så presis, klar og uomtvistelig som mulig..  

Splitte klasser

Dersom det er stor forskjell i ratingen i en NOR Rating klasse, for eksempel innen Klubbåter, bør denne splittes. Som tommelfingerregel har vært brukt at forholdet mellom høyeste og laveste rating i en premieklasse ikke bør være større enn 10%. Inndeling ihht. rating kan være viktigere enn inndelig mellom Regattabåt og Klubbåt. Men arrangøren som kjenner båtene, må utvise et visst skjønn når ratingen som skal skille båtene i klasser skal settes. 

CDL-tallet

Båter i samme premieklasse skal alltid delta i samme start. Men det kan være hensitsmessig at flere klasser starter samtidig. Her er CDL-tallet som står i målebrevet, en rettesnor. CDL-tallet skal hjelpe til at små båter ikke får en betydelig ulempe på den første kryssleggen etter start, dersom den blir dominert av store båter. Det bør altså ikke være for stort sprang i CDL-tallet mellom båter i samme start, særlig hvis banen er liten og feltet tett. I korte baneseilaser kan klasseinndelingen gjerne styres av CDL-tallet. 

I internasjonale ORCi- regattaer deles båtene i 3 faste klasser A, B og C, basert på  CDL-tallet. Nedre grense for klassen for de minste båten er CDL= 8.6 . Dette ekskluderer Sportsbåter og båter som X-99, X-332 med flere. Arrangøren kan søke ORC om en lavere nedre grense.   

Overall premiering

Det bør ikke være "overall" premiering i en NOR Rating regatta. Av det som er sagt ovenfor er det klart at en overall-premie langt fra behøver avspeile den beste sportsprestasjonen. Alle klassevinnere bør få den samme ære. 

 SGP 4.4.2019