klargjøring regatta

Arrangøren vil i god tid invitere til regatta med en kunngjøring. Denne finner du vanligvis på hjemmesiden til den seilforeningen som står som arrangør ("organiserende myndighet"). Kunngjøringen inneholder vilkårene for konkurransen, slik som når og hvor den skal finne sted, hva slags båter som kan delta og regler for påmelding.

Nå er det tid til å tenke på og invitere mannskap. Sjekk også at gyldig målebrev er ordnet. 

Meld deg på regattaen. Noen arrangører krever deltakerliste for mannskapet.

hesteskobøyer redningslinebrannslokningsapparat NodblussFlytevest  VHF

Sikkerhetsbestemmelsene i kunngjøringen kan kreve at forskjellig utstyr skal være ombord. Se gjennom og sjekk at dette er på plass, eventuelt suppler eller kjøp nytt. Ofte er det "NOR Rating - Enkel sikkerhetsforskrift" som gjelder (eventuelt med noen tillegg). Denne finner du på hjemmesidene under "Dokumenter". 

Når regattaen nærmer seg, vil seilingsbestemmelsene bli lagt ut. Disse inneholder detaljert beskrivelse av hvor og hvordan starten skal foregå, hvilke merker som skal seiles rundt og hvor mållinjen blir lagt. Videre kan de inneholde detaljer til sikkerhetsbestemmelsene og andre viktige opplysninger.  

Havseilas

 Orientér deg også litt i kappseilingsreglene (slik som §§ 10-19). Dette er  "tung kost". Se den neste artikkelen: "På regattabanen". Offisiell, oppdatert versjon av reglene er lagt ut på NOR Rating hjemmeside under "Dokumenter".  

Tenk gjennom og sjekk at båten er klar. (Drivstoff, sikkerhetsutstyr, seil, navigasjonsutstyr, reparasjoner utført osv.)

Avtal med mannskapet om når og hvor de skal møte, og om klær, mat og annet. For en større regatta kan det være nødvendig med 1 time eller mer til forberedelser i båten langs bryggen for å rydde på plass utstyr, tre seil og liner, gjennomgang av regattaen og avklare rollene ombord. Noen ganger holder arrangøren et eget orienteringsmøte på land i forkant av regattaen. (Skippermøte.)

Vanligvis er det lurt å komme til startområdet 1/2 time eller mer før start for å trimme seil og gjøre seg kjent med forholdene. 

SGP