klargjøring regattaRegattaen gjennomgås og rollene fordeles som forberedelse før start.

Arrangøren vil i god tid invitere til regatta med en kunngjøring. Denne finner du vanligvis på hjemmesiden til den seilforeningen som står som arrangør. Kunngjøringen inneholder vilkårene for konkurransen, slik som når og hvor den skal finne sted, hva slags båter som kan delta og regler for påmelding.

Har du lyst til å delta, så tenk gjennom hvem som skal være mannskap og inviter dem med. Sjekk også at gyldig målebrev er ordnet. 

Meld deg på regattaen så snart du har bestemt deg, helst så tidlig som mulig. Det blir mer fristende for andre båter å melde seg på jo lengre deltakerlisten er. 

hesteskobøyer redningslinebrannslokningsapparat NodblussFlytevest  VHF

Sikkerhetsbestemmelsene i kunngjøringen kan kreve at forskjellig utstyr skal være ombord. Se gjennom og sjekk at dette er på plass, eventuelt suppler eller kjøp nytt. Ofte er det "NOR Rating - Enkel sikkerhetsforskrift" som gjelder, eventuelt med noen tillegg. Denne finner du på hjemmesidene under "Dokumenter". 

Når regattaen nærmer seg, vil seilingsbestemmelsene bli lagt ut. Disse inneholder detaljert beskrivelse av hvor og hvordan starten skal foregå. Videre beskrives løpet, dvs. hvilke merker som skal seiles rundt og hvor mållinjen blir lagt. Bestemmelsene kan inneholde detaljer med hensyn til sikkerhet og andre viktige forhold.   

HavseilasHavseilas. Studer løpet før regattaen.

Orientér deg også litt i kappseilingsreglene. Det aller mest nødvendige finner du i den neste artikkelen: "På regattabanen". Kappseilingsreglene er "tung kost". Offisiell, oppdatert norsk versjon er lagt ut på NOR Rating hjemmeside under "Dokumenter".  (Se spesielt §§ 10-19). 

Tenk gjennom og sjekk at båten er klar. (Drivstoff, sikkerhetsutstyr, seil, navigasjonsutstyr, reparasjoner utført osv.)

Avtal med mannskapet om når og hvor de skal møte, og om klær, mat og annet. For en større regatta kan det være nødvendig med 1 time eller mer til forberedelser i båten langs bryggen for å rydde på plass utstyr, tre seil og liner, gjennomgå regattaen og avklare rollene ombord. Noen ganger holder arrangøren et eget orienteringsmøte på land i forkant av regattaen. (Skippermøte.)

Vanligvis er det lurt å komme til startområdet 1/2 time eller mer før start for å trimme seil og gjøre seg kjent med forholdene. 

SGP