2. Registrering og målebrevSesongavslutning

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før regatta:

 1. Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap.


 2.  Registrering i NSF's register.  Norske seilbåter som skal kappseile, må være skrevet inn i NSF's register og ha nasjonalt nummer i seilet (NOR XXXXX).

  SeilnummerFørst må du sørge for at du er lagt inn i databasen med din personlige brukerprofil. Dette gjør du selv ved å logge deg inn. Bruk eventuelt "Glemt passord" eller  "Ny bruker" nederst på innloggingssiden. Men har du profil der fra før, skal du ikke opprette ny profil, bare eventuelt oppdatere.  

  Hvis båten du eier ikke har seilnummer, ordner du dette i databasen med: "Kjøp seilnummer". Har båten seilnummer fra før, så beholdes dette, da trenger du bare å få båten ført over på ditt navn som ny eier. 

  Både ved ny-registrering og eierskifte må du henvende deg til Servicekontoret for å dokumentere overtagelsen med et kjøpsbevis, en betalingskvittering eller annen bekreftelse fra selger. Send en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (Evt. tidligere eier melder fra til Servicekontoret og opplyser om e-postadresse til ny eier.)


  Ved å registrere med båttype "Tur/Hav/Kjøl/Respitt" i databasen, blir båten klar for å kunne knyttes til NOR Rating Klasseklubb. Men medlem i klasseklubben blir du først ved kjøp av målebrev. Etter registreringen kan du velge nytt navn på båten under "Mine båter".  

 3. Kjøp målebrev. Kjøp av målebrev forutsetter at båten er registrert i NSF's register på sin rettmessige eier i samsvar med punktet (2.) ovenfor. Målebrev kjøpes i Norges Seilforbunds / NOR Ratings database. Målebrevet er vanligvis klart etter noen få dager. Under spesielle omstendigheter kan det ta lengre tid. Se "Min side".

  Kjøpet avhenger av situasjonen du er i: 
  Målebrev 2019a. Ugyldig målebrev. Har båten tidligere hatt målebrev fra NOR Rating, men dette er utløpt og dermed ugyldig (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. Båtens mål behøver sannsynligvis ikke registreres på nytt. Men kontrollér at riktige seil er satt "aktiv" før du kjøper og at det ikke er gjort andre endringer på båten siden forrige målebrev. Målebrevet kan være ugyldig dersom det er gjort endringer. I så fall må det til ny måling (supplerende måling). Se punkt c. nedenfor.

  b. Overta gyldig målebrev. Har du kjøpt båt med målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong (se gyldighetsperiode på målebrevet), da er det tilstrekkelig at båten blir ført over på ditt navn i NSF's register. Se Registrering / omregistrering omtalt i punktet (2.) ovenfor. Ny betaling er ikke nødvendig. Det forutsettes at det ikke er utført endringer på båten, for eksempel kjøpt nye seil. Du vil få målebrevet knyttet til deg som båteier gjennom registrering av eierskifte.

   c. Ny måling. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, eller hvis noen mål på båten er endret siden forrige målebrev, (for eksempel nye seil), må nødvedig måling utføres og målene registreres før målebrev kjøpes. Registrering av mål kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler. Du kan velge ordinært målebrev som krever at kritiske mål slik som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. Alternativt kan du velge en forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. (Du kan lese mer om Forenklet måling her.) Ta kontakt med en måler eller Servicekontoret direkte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og få råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her. Målere.  

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene (spesielt ansvarsforsikring) dekker deltagelse i regatta. 

Klikk for neste avsnitt: 3. Før regatta om forberedelser.


SGP