SesongavslutningSesongavslutning i seilforeningen

Eier du båt og vil seile regatta, så må du sørge for at båten er registrert og målt. Alt som trengs står beskrevet på siden  Kjøpe målebrev på klasseklubbens hjemmesider. Sjekk 1-2-3 punktene. Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før du skal seile regatta. Nedenfor er en kort forklaring:

1 Bli med i en seilforening. 
For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap.
 

2 Registrér båten hos NSF. 
Norske båter som skal kappseile, må skrives inn i NSF's register (database) og dermed få nasjonalt nummer i seilet (for eksempel NOR 7435). 

SeilnummerAlle båter som seiler regatta må være registrert (NOR-nummer i seiletSeilnummer. Hvis båten du eier aldri har hatt seilnummer, ordner du dette i databasen med: "Kjøp seilnummer". Overtar du en båt som har seilnummer fra før, så beholdes dette.
Eierskap.  Ved registrering knyttes båten til sin eier. Sørg for at du selv er lagt inn i databasen med din personlige brukerprofil. Både ved ny-registrering eller ved eierskifte av tidligere registrert båt, må du henvende deg til Servicekontoret og dokumentere eierskapet med et kjøpsbevis. (Salgskvittering eller lignende.) 

3 Kjøp målebrev. Målebrev kjøpes i Båtdatabasen. Hvordan du går fram, avhenger av situasjonen du er i: 

Tidligere målebrev er foreldet?   Har båten hatt NOR Rating målebrev tidligere, men dette er utløpt på dato eller i ferd med å bli ugyldig (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. 
Endringer i båtmålene?    Er der foretatt endringer på båten slik at den ikke lenger er i samsvar med målebrevet (for eksempel kjøpt nye seil), så må det utføres (supplerende) måling av autorisert måler og nytt målebrev må kjøpes.
Overtatt båt med gyldig målebrev?    Har du kjøpt båt med målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong, da er det tilstrekkelig at båten blir ført over på ditt navn i NSF's register. Se  punkt 2 ovenfor.  Det forutsettes her at båten er i samsvar med målebrevet. 
Ingen tidligere måling?   Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, så må nødvendig måling utføres og målene registreres før målebrev kjøpes. Måling og registrering av mål kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler.

Ulike typer måling.
ORC-Club målebrev kan utstedes basert på forskjellig krav til måling:

  • Ordinært målebrev.  Krever at kritiske mål slik som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. 
  • Forenklet måling.  Krever ikke fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. Les mer om dette her: Forenklet måling.
  • En-type sertifikat.  Utstedes til båter som har båtmål i overensstemmelse med en NSF-klasse, WS-klasse  eller en annen utbredt klasse. Fysisk måling er vanligvis ikke nødvendig. 

Ta kontakt med en måler eller Servicekontoret direkte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) og få råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her: MålereDet kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene (spesielt ansvarsforsikring) dekker deltagelse i regatta.

SGP