Registrering og målebrev

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før regatta:

1. Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap. 

2. Registrering i NSF's register.  Norske seilbåter som skal kappseile, må være skrevet inn i NSF's register og ha nasjonalt nummer i seilet (NOR XXXXX). Hvis båten du eier ikke har seilnummer, ordner du dette gjennom Norges Seilforbunds / NOR Ratings database. (Hvis du som person ikke er registrert fra før hos NSF, kan du opprette ny bruker. Du kan be om nytt passord hvis du har glemt det, men du skal ikke opprette ny bruker hvis du allerede er registrert hos NSF.) Her finner du menyvalget "Mine data / Båt / Kjøp Seilnummer". Etter valg av seilnummer, registrerer du informasjonen om båt og eier som etterspørres. Dette lagrer du.

Har båten seilnummer fra før, trenger du bare å få båten ført over på ditt navn som ny eier. Dette kan du gjøre ved å henvende deg til Servicekontoret. Send en e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dokumentér overtagelsen med et kjøpsbevis eller annen bekreftelse fra selger. (Evt. tidligere eier melder fra til Servicekontoret og opplyser om e-postadresse til ny eier.) 

Ved å registrere med båttype "Tur/Hav/Kjøl/Respitt", kan båten bli knyttet til NOR Rating klasseklubb. Men medlem i klasseklubben blir du først ved kjøp av målebrev. 

Etter registreringen kan du velge nytt navn på båten under "Mine båter".         

 3Kjøp målebrev. Kjøp av målebrev forutsetter at båten er registrert i NSF's register på sin rettmessige eier i samsvar med punktet over. 
Målebrev kjøpes på  "Norges Seilforbunds / NOR Ratings database" Båt / Betale målebrev. Målebrev er vanligvis klart etter noen få dager. Hvordan du kjøper avhenger av situasjonen du er i: 

a. Overta gyldig målebrev. Har du kjøpt båt med målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong (se gyldighetsperiode på målebrevet), da er det tilstrekkelig at båten er ført over på ditt navn i NSF's register. Se Registrering / omregistrering omtalt i punktet (2) ovenfor. Ny betaling er ikke nødvendig.

b. Fornye målebrev som har utløpt Har båten tidligere hatt målebrev fra NOR Rating, men dette er utløpt og dermed ugyldig (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. Båtens mål behøver sannsynligvis ikke registreres på nytt. Men kontroller at riktige seil er registrert og at det ikke er gjort endringer på båten siden forrige målebrev. 

c. Ny måling. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, eller hvis noen mål på båten er endret, (for eksempel nye seil), må nødvedig måling utføres og målene registreres før målebrev kjøpes. Registrering av mål kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler. Du kan velge Ordinært målebrev som krever at Kritiske mål slik som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. Alternativt kan du velge Forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. Ta kontakt med en måler eller Servicekontoret direkte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og få råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her. Målere

Lisens kreves ikke for kappseiling i NOR Rating. Men det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene (ansvarsforsikring) dekker deltagelse i regatta. 

Klikk for neste avsnitt: 3. Før regatta om forberedelser.

SGP