Registrering og målebrev

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før regatta:

1. Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. (Seilforeninger). Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap. 

2. Registrering.  Norske seilbåter som skal kappseile må være skrevet inn i NSF's register og ha nasjonalt nummer i seilet (NOR XXXXX). Hvis båten du eier ikke har seilnummer, ordner du dette gjennom Norges Seilforbunds CRM-side som du finner her:"Min Side" /Administrer. (Du må opprette din personlige brukerprofil på CRM-siden, hvis du ikke har det fra før.) Her finner du menyvalget "Båt/ kjøp seilnummer". Etter valg av seilnummer, registrerer du den resterende informasjonen om båt og eier, som du så lagrer. Har båten seilnummer fra før, trenger du bare å føre båten over på ditt navn som ny eier, eventuelt med nytt båtnavn. Ved å registrere med båttype "Tur/Hav/Kjøl/Respitt", vil båten bli knyttet til NOR Rating klasseklubb. Men medlem i klasseklubben blir du først ved kjøp av målebrev.          

 3Kjøp målebrev. Målebrev kjøpes på  "Min Side" /Administrer. (Du må opprette din personlige brukerprofil på CRM-siden, hvis du ikke har det fra før.) Hvordan du kjøper avhenger av situasjonen du er i: 

a. Overta. Har du kjøpt ny båt med et målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong (se gyldighetsperiode på målebrevet), da er det tilstrekkelig at båten føres over på ditt navn. 

b. Fornye. Har båten tidligere hatt målebrev hos NOR Rating, men dette er utløpt og dermed ugyldig (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. Båtens mål behøver sannsynligvis ikke registreres på nytt. Men kontroller at riktige seil er registrert og at det ikke er gjort endringer på båten. 

c. Ny måling. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, eller hvis noen mål på båten er endret, (for eksempel nye seil), må nødvedig måling utføres og målene registreres før målebrev kjøpes. Registrering av mål kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler. Du kan velge Ordinært målebrev som krever at Kritiske mål som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. Alternativt kan du velge Forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. Ta kontakt med en måler. Han/hun vil gi råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her. Målere

Lisens kreves bare for større, nasjonale regattaer. Det vil i så fall fremgå av kunngjøringen for regattaen. 

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene dekker deltagelse i regatta. 

Klikk for neste avsnitt: 3. Før regatta om forberedelser.