Maild vinner seilmakeren 2009Turbåt fra 1980-tallet som biter fra seg i regatta. Her med selvslående fokk og revet storseil.

Hvis alle båtene i en kappseilas er like, vinner første båt i mål. Er båtene ulike og har ulike fartsegenskaper, må seilt tid fra start til mål korrigeres for å kompensere for ulikhetene. Da er det korrigert tid som avgjør seilasen. Tanken er at det skal være mannskapets dyktighet som premieres og ikke båtens egenskaper og utstyr. 

Først må båtene måles. Målene som er avgjørende for fartsegenskapene må bestemmes, slik som skrogform, vekt og seilareal. I praksis kan mål ofte kopieres fra en lik båt, en "søsterbåt". Deretter beregnes båtens rating, dvs. den farten båten kan oppnå når den seiles helt optimalt. Til dette benytter NOR Rating et avansert dataprogram - sannsynligvis verdens beste - som forvaltes av Offshore Racing Congress (ORC).

Den vanligste metoden for resultatberegning i NOR Rating er å la hver båt få sin rating uttrykt med et enkelt ratingtall. Høyt ratingtall svarer til rask båt, lavt ratingtall til langsom båt. Korrigert tid blir deretter beregnet slik: 

Korrigert tid  =   Seilt tid   x  Båtens ratingtall.

Kappseiling på høyere nivå kan bruke mer avanserte metoder som bedre tar hensyn til at ulike vindforhold og banegeometrier kan slå ulikt ut, avhengig av båttype.

Seilmåling 3Seilene måles av en autorisert måler. Båtens mål og rating er dokumentert i målebrevet som utstedes av Norges Seilforbund - Målekontoret. Gyldig målebrev er nødvendig for å delta i kappseiling og gjelder også som medlemsbevis i NOR Rating. 

Mer informasjon om NOR Rating finnes blant annet i Organisasjon.  På Orienteringssiden finnes mye informasjon om hvordan ratingsystemet virker.

SGP