Med symmetrisk spinnaker
I motsetning til bidevindseiling, der vi ønsker laminær strømning over seilene, så er vinden over en spinnaker på slør og lens for det meste turbulent. Turbulent vind på spinnakerens le-side gir et undertrykk i forhold til lo-siden. Det er trykkforskjellen mellom lo- og lesiden som gir kraft til seilet og trekker båten fremover. Optimal setting av spinnaker er derfor å sette den slik at den gir størst mulig areal på tvers av vindretningen.  Basert på dette blir "reglene" for setting av 
symmetrisk spinnaker med spinnakerbom slik: S3Symmetrisk spinnaker. I dette tilfellet en S3, en god "all round" spinnaker.

  1. Spinnakerbommen skal stå på tvers av relativ vindretning. Retningen finnes enklest ved å sette spinnakerbommen på tvers av vindindikatoren (Windex'en) i mastetoppen. Da vil også spinnakerbommen og storseil-bommen ligge noenlunde på linje.

  2. Spinnakerbommen skal stå tilnærmet vinkelrett på masten. Da blir arealet mot vinden størst. (Men ikke alle båter kan justere festet for bommen på masten i høyderetningen.)
    .   
  3. Spinnakerhjørnene skal være i noenlunde samme høyde. 

Vi ønsker at spinnakerens forlik (dvs. sideliket mot lo) står lengst mulig ut mot vinden, samtidig som vinden ikke skal slå inn på spinnakerens le-side. Dette gjør vi ved å stadig vekk å stramme og slakke på spinnakerskjøtet slik at liket mot lo hele tiden er på grensen til å "brekke".  Brekker liket utpreget øverst, bør vi heve bommen, brekker det nederst, bør vi senke bommen. Jo mer vinden kommer forfra, dess mer må vi vinkle bommen framover og sette den lavt.  

I sterk vind må vi modifisere disse "reglene" for å gjøre seilingen stabil og trygg. Vi trekker brasen helt ned til dekk med barberhal og kan også stabilisere skjøtet med barberhal. Spinnakerbommen kan peke noe mer framover enn det som svarer til tvers av vindretningen. 
asymmetriskSpinnakeren må kontinuerlig trimmes med skjøtet, ofte også med brasen, når vinden er varierende.

Med asymmetrisk spinnaker
Trimming av en asymmetrisk spinnaker er ikke så forskjellig fra symmetrisk. På samme måte som for symmetrisk spinnaker, skal skjøtet "prøve-slakkes" stadig slik at spinnakeren hele tiden er på grensen til å brekke i forliket. Er spinnakeren flat i fasongen og ikke har "høye skuldre" (mao. at det ikke er en utpreget lense-spinnaker), kan vi i rolig vind seile så spisst som 100 - 90 gader sann vindvinkel. Men på så spisse vinkler blir det mye sidekrefter. Det kan virke raskt, men og fokk eller genoa er ofte like effektivt og gir mye bedre kontroll.

På lens er der en grense for hvor "dypt" vi kan seile med asymmetrisk spinnaker. Til en viss grad kan vi få spinnakeren til å trekke seg over mot lo side. Men når det nærmer seg 160 grader sann vindvinkel, vil de fleste få problemer med å få spinnakeren til å fylles effektivt i vindskyggen bak storseilet. 

Uten spinnaker eller flygende forseil
Først og fremst bør vi bruke en spristake som vi skyver forseilet ut med. En spristake må være målt og stå i målebrevet, men gir liten eller ingen "straff" i ratingen. Laminær strømning over seilene tilstrebes så lenge det er mulig. Kommer vinden bein bakfra, er det mye å hente på å skyve forseilet ut mot lo, på motsatt side av storseilsbommen. På lens vil strømningen alltid være turbulent. 

SGP