Sikkerheten hviler på 3 parter: Skipper, regatta-arrangør og  -  deg selv. 

Personlig sikkerhet RedningsvestPersonlig flyteutstyr er også den enkeltes anvar. Personlig flyteusty er også den enkeltes anvar
Båten skal ha flyteutstyr til alle ombord. Hver deltaker har et personlig ansvar for at utstyret benyttes når det trengs. Det er også et personlig ansvar å ta med seg de klærne det kan bli behov for. Like viktig er det å sørge for tilstrekkelig med mat, drikke og nødvendig søvn under seilasen.

Skippers rolle
Kappseilingsreglene har klare og sterke ord om båtens ansvar:  

§3 "Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å kappseile er dens alene."

Om en regatta settes i gang og det blir uvær, så er det båtens ansvar å bryte konkurransen dersom situasjonen blir utrygg. Ved et uhell kan båten ikke laste arrangøren begrunnet med at regattaen skulle vært stanset. 

Ombord bærer skipperen det endelige ansvaret for mannskap og fartøy. Skipper må vurdere om mannskapet og båten kan mestre de situasjonene som kan forventes. Og mannskapet må støtte skippers endelige avgjørelser.     

Arrangørens rolle
Selv om ansvaret for å delta i kappseiling ligger hos båten, så har arrangøren et ansvar for å planlegge og gjennomføre et trygt arrangement. Arrangøren må vurdere faremomenter for båtene som skal delta og innføre relevante tiltak. For eksempel kan seilingsbestemmelsene gi informasjon om farlige grunner, fiskeoppdrettsanlegg som ikke er avmerket i kart osv.

NOR Rating klasseregler krever at det ved ethvert arrangement skal stilles sikkerhetskrav gjennom kunngjøringen og / eller seilingsbestemmelsene. 

Enkel sikkerhetsforskrift Enkel forskriftGrunnleggende sikkehetsutstyr bør alltid være i båten. Enkel sikkerhetsforskrift.
Sikkerhetskravene settes vanligvis ved at det vises til en forskrift eller et annet dokument. For mange av NOR Ratings regattaer vil det passe å benytte "Enkel sikkerhetsforskrift". Denne finnes på NOR Ratings hjemmeside under Dokumenter\Lover og regler. Forskriften kan gjerne suppleres med krav om mobiltelefon, krav om tilstrekkelig med drivstoff, eller annet som arrangøren synes er relevant. Forskriften er så enkel, at NOR Rating-båter kan benytte dette som rettesnor for sin permanente sikkerhetsstandard, dvs. at de oppfyller kravene, også utenom regatta. 

Livbøyen bør ha reflekser og helst selvtennende lys. Den merkes med båtens navn eller seilnummer. Mange vil også inkludere førstehjelpssaker og en tåkelur i det faste utstyret ombord. Noen vil i tillegg ha liggende livliner med kroker, slik at det er mulig å gå på fordekk med krokene forankret i sikre fester. Rekkestøttene må være godt festet slik at rekkevaieren er til å stole på. 

VHF 
Norge har en meget godt utbygd kystradiotjeneste. VHFVHF, viktig når det er alvor. Ett av de beste hjelpemidlene i vanskelige situasjoner, er VHF-radio. Dette bør primært være en 25W stasjonær sender, men kan gjerne suppleres med en håndholdt 5W sender. 

Kystradioen lytter alltid til kanal 16 og tar kontakt ved nødanrop. Også båtene i nærheten lytter til kanal 16. Lær deg å bruke VHF'en slik at det ikke blir unødig fomling når den virkelig trengs. Test utstyret, Kystradioen ser positivt på at forbindelsen sjekkes. Moderne VHF har innebygd GPS og kan automatisk sende ut posisjonskoordinatene når det trykkes på nød-knappen. 

Kystradioen kan også kontaktes på mobiltelefon. Hvis der er rekkevidde. Hvis den har lading. Hvis den ikke er falt i vannet. Hvis...Hvis... hvis.... 

World Sailing - Offshore Special Regulations. 
Enkel sikkerhetsforskrift er en norsk tilpassing av bestemmelsene i Appendiks B i World Sailing - Offshore Special Regulations.  OSR er et omfattende dokument. Der er bestemmelser om båtens konstruksjon og stabilitet, om fast og transportabelt utstyr og krav til kompetanse hos deltakerne. Kravene er delt i kategorier slik at kategori 1 har de strengeste kravene og kategori 4 har de lempeligste. De aller fleste nyere båter for havseilas tilfredsstiller konstruksjonskravene i OSR kategori 3.  Foruten å undersøke  konstruksjonssikkerheten til egen båt, må båteier sørge for at nødvendig opplæring er gjennomført og at transportabelt sikkerhetsutstyr er på plass, i samsvar med kategorien som arrangøren viser til.

Deltakere i regattaer med krav om OSR-kategori bør forholde seg direkte til det engelskspråklige WS-OSR dokumentet. Nedenfor er en uoffisiell opplisting av det transportable sikkerhetsutstyret som hører med i kategori 4, i kategori 3 uten redningsflåte og i kategori 3 med redningsflåte. 

  Transportabelt sikkerhetsutstyr.
Kategori 4 Kat4Sikkerhetskategorien bestemmes av regattaarrangøren. her, utstyr som tilhører kategori 4

 • Identifikasjonsmerke på seil
 • Koniske plugger til skrogventilene
 • Brannteppe
 • 2 brannslokningsapparat
 • Anker med kjetting og tau
 • Lommelykt
 • Førstehjelpssaker
 • Tåkelur
 • Radarreflektor
 • Sjøkart - (ikke elektronisk) og plotteutstyr
 • Oppslag som viser hvor utstyret er plassert
 • Ekkolodd
 • Verktøy og reservedeler
 • Riggkutter 
 • Båtnavn markert på flytende utstyr
 • Refleks på relevant utstyr
 • Livbøye med lys, fløyte og drivanker 
 • Kasteline
 • Pyrotekniske signaler
 • Cockpitkniv
 • Hardvindfokk eller storseil med 12,5% rev.
 • Flytevest til hvert mannskap

Kategori 3

Utstyr som i 4 og i tillegg: 

 • Alternativ båt-identifikasjon
 • Permanente fester for jackstay og livliner
 • Brannslokningsapparatene skal være 2kg hver
 • Totalt 2 ankere
 • Lyskaster (søkelys)
 • Logg
 • Nødstyring
 • Redningsslynge med flytetau og oppdrift
 • Hardværsfokk
 • Tryseil eller 40% rev i storseilet
 • Nødlys og sprutbeskyttelse på redningsvest
 • Reserve gasspatron til redningsvest
 • Sikkerhetsseler med liner og kroker


Kategori 3 med redningsflåte
Som over, men med redningsflåte og tilhørende utstyr.

SGP