Personlig sikkerhet 
RedningsvestPersonlig flyteutstyr er også den enkeltes anvar.Båten skal ha flyteutstyr til alle ombord. Hver deltaker har et personlig ansvar for at utstyret benyttes når det trengs. Det er også et personlig ansvar å ta med seg de klærne det kan bli behov for. Likeså må det sørges for tilstrekkelig med mat, drikke og nødvendig søvn under seilasen.

Skippers rolle
Kappseilingsreglene har klare og sterke ord om båtens ansvar:  

§3 "Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å kappseile er dens alene."

Om en regatta settes i gang og det blir uvær, så er det båtens ansvar å bryte seilasen dersom situasjonen blir utrygg. Ved et uhell kan båten ikke laste arrangøren med argumenter for at regattaen burde vært stanset. 

Ombord bærer skipperen det endelige ansvaret for mannskap og fartøy. Skipper må vurdere om mannskapet og båten vil mestre de situasjonene som kan forventes. Båten skal være i teknisk god stand og ikke har konstruksjonsmessige svakheter av betydning for sikkerheten.       

Arrangørens rolle
Selv om ansvaret for å delta i kappseiling ligger hos båten, så har arrangøren et ansvar for å planlegge og gjennomføre et trygt arrangement. Arrangøren må vurdere faremomenter for båtene som skal delta og innføre relevante tiltak. For eksempel kan seilingsbestemmelsene gi informasjon om farlige grunner, fiskeoppdrettsanlegg som ikke er avmerket i kart, store slep  osv.

NOR Rating Regler krever at det ved ethvert arrangement skal stilles sikkerhetskrav gjennom kunngjøringen og / eller seilingsbestemmelsene. 

Enkel sikkerhetsforskrift Enkel forskriftGrunnleggende sikkehetsutstyr bør alltid være i båten. 
Sikkerhetskravene kan settes ved at det vises til en sikkerhetsforskrift. For mange regattaer vil det passe å benytte NOR Ratings "Enkel sikkerhetsforskrift". Denne finnes på hjemmesidene under Dokumenter\Lover og regler. Forskriften kan gjerne suppleres med krav om mobiltelefon, krav om tilstrekkelig med drivstoff, eller annet som arrangøren synes er relevant. Forskriften er enkel. Den viser hva som minimum kan forventes som sikkerhetsstandard, både på tur og i regatta. 

Livbøyen bør ha reflekser og helst selvtennende lys. Den merkes med båtens navn og/eller seilnummer. Mange vil også inkludere førstehjelpssaker og en tåkelur i det faste utstyret ombord. Noen vil i tillegg ha liggende livliner med kroker, slik at det er mulig å gå på fordekk med krokene forankret i sikre fester. Rekkestøttene må være godt festet slik at rekkevaieren er til å stole på. 

VHF 
Norge har en meget godt utbygd kystradiotjeneste. VHFVHF, viktig når det er alvor. Ett av de beste hjelpemidlene i vanskelige situasjoner, er VHF-radio. Dette bør primært være en 25W fastmontert sender, men kan gjerne suppleres med en håndholdt 5W sender. 

Kystradioen lytter alltid til kanal 16 og tar kontakt ved nødanrop. Også båtene i nærheten lytter til kanal 16. Lær deg å bruke VHF'en slik at det ikke blir unødig fomling når den virkelig trengs. Test utstyret, Kystradioen ser positivt på at forbindelsen sjekkes. Moderne VHF (med DSC) er tilkoblet en GPS og kan automatisk sende ut posisjonskoordinatene når det trykkes på nød-knappen. 

Kystradioen har tett kommunikasjo til Redningsselskapet, Hovedredningssentralene, og de forskjellige nødetatene. 

VHF i båten krever at det betales årslisens for dette. Bruk av utstyret krever at minst en av mannskapet har sertifikat (VHF-SRC). I Norge er det Telenor Kystradio som utsteder de nødvendige tillatelsene. Kystradioen gir omfattende orientering på sine hjemmesider. 

World Sailing - Offshore Special Regulations. 
"NOR Rating Enkel sikkerhetsforskrift" er en norsk tilpassing av bestemmelsene i Appendiks B i World Sailing - Offshore Special Regulations.  OSR er et omfattende dokument. Der er bestemmelser om båtens konstruksjon, om fast og bærbart utstyr som skal være ombord og krav til kompetanse hos deltakerne. Kravene er delt i kategorier, slik at kategori 0 har de strengeste kravene og kategori 4 har de lempeligste. De aller fleste nyere båter for havseilas tilfredsstiller konstruksjonskravene i OSR kategori 3.  Foruten å undersøke konstruksjonssikkerheten til egen båt, må båteier sørge for at nødvendig opplæring er gjennomført og at sikkerhetsutstyr er på plass, i samsvar med kategorien som arrangøren viser til i Kunngjøringen.

Deltakere i regattaer med krav om OSR-kategori, bør forholde seg direkte til det gjeldende engelskspråklige WS-OSR dokumentet. Dokumentets kapittel 3 omfatter konstruksjonsmessige forhold, slik som innfesting av kjøl og ror, og krav til båtens stabilitet. Videre beskrives fastmontert sikkerhetsutstyr slik som lensepumper, rekkevajer, kompass, reservelanterner, VHF, AIS og redningsflåte. Kapittel 4 omfatter krav til bærbart sikkerhetsutdtyr

Nedenfor er en uoffisiell opplisting av det bærbare utstyret som hører med i kategori 4 og kategori 3. Sjekk alltid det engelske originaldokumentet for oppdatert informasjon.  Vær oppmerksom på at regattaarrangøren kan gjøre avvik fra bestemmelsene i en kategori. Dette annonseres i kunngjøringn for regattaen. 

Bærbart sikkerhetsutstyr.
(Listene nedenfor oppdateres ikke jevnlig. Sjekk mot det offisielle OSR-dokumentet)

Kat4Kategori 4 krever blant annet dette bærbare utstyret

Kategori 4 

 • Identifikasjonsmerke på seil
 • Koniske plugger til skrogventilene
 • Brannteppe ved kokeapparatet
 • 2 brannslokningsapparat
 • Anker med kjetting og tau
 • Lommelykt, vanntett med reservebatteri
 • Førstehjelpssaker med instruksjonsbok
 • Tåkelur
 • Radarreflektor 30 eller 40 cm Ø
 • Sjøkart, fyrliste og plotteutstyr. Reservekart. 
 • Oppslag som viser hvor utstyret er plassert
 • Ekkolodd
 • Verktøy og reservedeler
 • Riggkutter 
 • Båtnavn markert på flytende utstyr
 • Refleks på relevant utstyr
 • Livbøye med lys, fløyte og drivanker 
 • Kasteline, 15-25m, i cockpit
 • Pyrotekniske signaler - 2 orange røyk
 • Cockpitkniv
 • Hardvindfokk eller storseil med 12,5% rev.
 • Flytevest til hvert mannskap

Kategori 3

Utstyr som i Kategori 4 og i tillegg: 

 • Alternativ båt-identifikasjon
 • Permanente fester for jackstay og livliner
 • Jackstay på begge sider av dekk
 • Brannslokningsapparatene skal være 2kg hver
 • Totalt 2 ankere med kjetting og tau
 • Lyskaster (søkelys)
 • Navigasjonskart som ikke er elektronisk,
 • Logg (distansemåler)
 • Reserverorkult eller tilsvarende nødstyring
 • Vanntett skap eller "Grab bag" med spesifisert nødutstyr
 • Redningsslynge med flytetau og oppdrift
 • 4 røde håndbluss (+2 orange)
 • Tryseil eller 40% rev i storseilet
 • Hardvindsfokk
 • Nødlys og sprutbeskyttelse på redningsvest
 • Reserve gasspatron til redningsvest
 • Sikkerhetsseler med liner og kroker

SGP