Seilingsbestemmelsene gir detaljert beskrivelse av hvordan seilasen /seilasene skal gjennomføres. 
På samme måte som for Kunngjøringen, har Kappseilingsreglene også en mal for Seilingsbestemmelsene. Disse skal blant annet inneholde opplysninger om temaene nedenfor, hvis denne informasjonen ikke allerede er gitt i Kunngjøringen: 

 1. Endringer i kappseilingsreglene og andre regler
 2. Resultatberegning og gyldig seilas  
 3. Tidsprogram for stevnet  
 4. Startlinjen og startprosedyren
 5. Løpet 
 6. Avkorting
 7. Opplysning om hvor/hvordan endringer offentliggjøre
 8. Sikkerhetsbestemmelser
 9. Regler for behandling av protester
   

Seilingsbestemmelsene må være gjennomgått og forstått når løpet starter. Ha gjerne en papirutskrift med i båten under regattaen. Det hender det blir behov for å dobbelsjekke. 
Engelsk betegnelse for seilingsbestemmelsene er: Sailing Instructions. Forkortelsen SI benyttes fra tid til annen som forkortelse, også på norsk. 

Seilhorisont
SGP