Seilingsbestemmelsene gir detaljert beskrivelse av hvordan seilasen /seilasene skal gjennomføres. 
På samme måte som for Kunngjøringen, har Kappseilingsreglene også en mal for Seilingsbestemmelsene. Disse skal blant annet inneholde opplysninger om temaene nedenfor, hvis denne informasjonen ikke allerede er gitt i Kunngjøringen: 

 1. Endringer i kappseilingsreglene og andre regler

 2. Resultatberegning og gyldig seilas
  Regatta-arrangører i Norge anvender alltid tid-på-tid metoden (ToT) for resultatberegning. Singeltall, trippeltall, eller tall knyttet til mer avanserte resultat-metoder, kan hentes fra målebrevene eller de elektroniske RMS-filene som er offentlig tilgjengelig. Som deltaker er det ikke så mye å gjøre med dette. Resultatlisten vil som regel oppgi hvilket ratingtall som er brukt for den enkelte båt. Det kan være lurt å sjekke dette mot målebrevet for å forsikre seg om at rett ratingtall er brukt.
  Serieseilaser vil ha regler for hvordan resultatene fra enkeltseilasene skal summeres. Arrangøren kan også bestemme at prisutdelinger forutsetter en viss minimumsdeltakelse, for eksempel et gitt antall fullførende båter spredt på ulike seilforeninger. For Norgesmesterskap gjelder flere slike regler.
    
 3. Tidsprogram for stevnet
  Her oppgis blant annet når de enkelte seilasene starter, maksimaltid mm. 
    
 4. Startlinjen og startprosedyren
  Startlinjen kan bli gitt på forskjellige måter, for eksempel som linjen mellom en utlagt bøye og en startbåt, eller som en linje mellom to faste merker på land. Seilingsbestemmelsene vil beskrive dette.

  Ved større stevner deles båtene i ulike klasser, avhengig av størrelse, seilegenskaper eller annet. Som regel starter disse startklassene etter hverandre. Dette signaliseres med flagg. Hvilken startklasse ulike båter tilhører er beskrevet i bestemmelsene. Merk deg hva som er din startklasse og hvilket flagg som representerer klassen. Se forøvrig kapittelet: "Starten".

 5. Løpet seilløpBeskrivelse av seilløpet / regattabanen hører alltid med i seilingsbestemmelsene.
  Seilløpet beskrives med merker som skal rundes. Dette kan være utlagte bøyer eller faste landmerker som holmer, odder osv. Rundingen skal skje med merket på båtens styrbord (SB) eller babord (BB) side i samsvar med beskrivelsen. Rekkefølgen av rundingene må følges, men ut over dette er løpet vanligvis fritt. Se også kapitlet: "Baneseilas og distanseseilas".

 6. Avkorting
  Hvis det er fare for at vinden dør ut slik at det planlagte seilløpet ikke kan gjennomføres, kan arrangøren avkorte seilasen. En ny mållinje blir etablert ved ett av rundingsmerkene som er gitt i løpsbeskrivelsen.  
  Arrangøren kan også ha ett eller flere reserveløp klar til bruk under vanskelige værforhold. 

 7. Opplysning om hvor/hvordan endringer offentliggjøres.
  En regatta skal ha en ofisiell oppslagstavle der endringer av regler og program og andre viktige beskjeder til seilerne offentliggjøres. Det er vanlig å ha en elektronisk oppslagstavle (tilgang fra internett) som den offisielle oppslagstavlen. Seilerne må holde seg orientert her. 

 8. Sikkerhetsbestemmelser
  Sikkerhetsbestemmelsene gis i kunngjøringen eller i seilingsbestemmelsene, eventuelt begge steder. Se kapitlet "Sikkerhet".

 9. Regler for behandling av protester
  Tidsfrist og prosedyre for innlevering oppgis. 

 

Seilingsbestemmelsene må være gjennomgått og forstått når løpet starter. Ha gjerne en papirutskrift med i båten under regattaen. Det hender det blir behov for å dobbelsjekke. 
Engelsk betegnelse for seilingsbestemmelsene er: Sailing Instructions. Forkortelsen SI benyttes fra tid til annen som forkortelse, også på norsk. 

Seilhorisont
SGP