Til enhver regatta hører alltid en offisiell Kunngjøring.  Reklame eller annen annonsering erstatter ikke kunngjøringen, men kan gjerne komme som tillegg. Store og viktige regattaer har en omfattende kunngjøring. Mindre, lokale regattaer kan klare seg med et enklere dokument. Men noen elementer hører alltid med: 

 1. Tid og sted for regattaen. Og hvem som arrangerer. Kunngjøring Flødeseilasen
  Seilingsområdet og hvor starten går. Ofte beskrives banen med en kartskisse.
   
 2. Hvilke regler som skal gjelde for seilingen.
  Kappseilingsreglene gjelder alltid, eventuelt med noen annonserte unntak. Men flere bestemmelser kan komme i tillegg. Regler for sikkerhet hører alltid med. Klasseklubben krever at for alle NOR Rating regattaer skal NOR Rating klasseregler gjelde og at en båt ikke kan starte uten gyldig målebrev.   

 3.  Hvem som er invitert til å delta. 
  Opplysning gis om invitasjonen gjelder alle båter med NOR Rating målebrev, eller om kappseilingen for eksempel bare gjelder sportsbåter, eller bare shorthanded-seiling. Noen ganger begrenses deltagelsen av sikkerhetsreglene.

 4. Hvordan melde seg på.
  Arrangør-foreningen har som regel en ordning for elektronisk påmelding. Denne er gjerne knyttet til innbetaling av startavgift. Kunngjøringen vil vanligvis ha en link til påmeldingssiden. Som oftest oppgis en tidsfrist for påmeldingen.

  Det er to store regatta-arrangement-system som benyttes mye i Norge. Manage2Sail og Sailrace System.  Hver av disse har sine påmeldingsprosedyrer med bruk av bankkort, Vipps eller liknende. 

 

Notice of race Nordland

Appendiks K til Kappseilingsreglene inneholder en mal for kunngjøring. Når arrangøren benytter denne som utgangspunkt, vil seilerne kjenne dokumentet igjen, vet hva som står hvor og kan enkelt finne informasjonen som ettersøkes. Kunngjøringen får et formelt preg, men er desto mer effektivt å bruke.

 Engelsk betegnelse for kunngjøring er Notice of Race. Forkortelsen NoR benyttes fra tid til annen som forkortelse, også på norsk.  

SGP