Til enhver regatta hører alltid en offisiell Kunngjøring.  Reklame eller annen annonsering erstatter ikke kunngjøringen, men kan gjerne komme som tillegg. Store og viktige regattaer har en omfattende kunngjøring. Mindre, lokale regattaer kan klare seg med et enklere dokument. Men noen elementer hører alltid med: 

  1. Tid og sted for regattaen.  
  2. Hvilke regler som skal gjelde for seilingen. 
  3. Hvem som er invitert til å delta
  4. Hvordan melde seg på.

Det er to store regatta-arrangement-system som benyttes mye i Norge. Manage2Sail og Sailrace System.  Hver av disse har sine påmeldingsprosedyrer med bruk av bankkort, Vipps eller liknende. 

Notice of race Nordland

Appendiks K til Kappseilingsreglene inneholder en mal for kunngjøring. Når arrangøren benytter denne som utgangspunkt, vil seilerne kjenne dokumentet igjen, vet hva som står hvor og kan enkelt finne informasjonen som ettersøkes. Kunngjøringen får et formelt preg, men er desto mer effektivt å bruke.

 Engelsk betegnelse for kunngjøring er Notice of Race. Forkortelsen NoR benyttes fra tid til annen som forkortelse, også på norsk.  

SGP