Seiling  -  og særlig kappseiling  -  lærer du best ombord i en båt.  Bli med som mannskap, observer og forsøk å forstå hva som skjer. Det hjelper å ha satt seg litt inn i tingene på forhånd.  

Starten av en seilas kan være et av de mest intense øyeblikkene i en regatta. Det gjelder å få en god posisjon nær startlinjen når "skuddet går". Etter dette er det viktig å velge rett vei i forhold til andre båter, i forhold til vind ogSkjøtevinsj, fallvinsj på hyttetaket, med avlastere (kløtsjer) . Cleat på siden av hytten. Aktivitet i cockpit ved bauting. Forseilskjøtet sveives inn og storseilskjøtet justeres. bane, trimme seilene godt og utføre manøvrene på en effektiv måte. Veivalget gjøres vanligvis av skipper, med hjelp av observasjoner fra resten av mannskapet. Håndtering og trimming av seilene utføres av mannskapene i sine bestemte roller. Her må alle spille med. 

Bauting
Seiler vi mot et mål som ligger i retningen der vinden kommer fra, må vi krysse, dvs. seile sikk-sakk for å komme fram. Seiler vi for mye rett mot vinden  - for høyt -  så mister båten fart. Seiler vi for mye på tvers  - for lavt -  så øker farten, men veien til mål blir da lengre. Ved seiling i motvind er kunsten å finne den optimale vinkelen i forhold til vindretningen, den som bringer oss raskest mot målet. Ikke for høyt og ikke for lavt.

Når vi krysser mot vinden må båten baute ("slå") fra side til side på en effektiv måte. Størst aktivitet er da knyttet til forseilskjøtene, tauene som kontrollerer og "styrer" forseilet. Som regel vil det være en person som løsner og slipper ut det stramme forseilskjøtet på den ene siden og en annen person som haler og sveiver inn på den andre siden idet båten vender. Seiles det shorthanded, dvs. med bare en eller to personer ombord, vil håndtering av forseilskjøter utføres av én og samme person. Med store forseil kan det være  behov for hjelp slik at seilet ikke henger seg opp i rekkestøttene eller annet idet vi slår. Noen båter har "selvslående fokk" og trenger ingen håndtering av forseilskjøter ved bauting. Storseilet kan gjerne klare seg selv. Men ofte må det justeres litt straks etter vendingen. Blåser det en del, så må flest mulig bidra med kroppsvekten til å balansere båten. Da sitter de fleste på rekka. 

Jibbing.
Skal vi vende båten i medvind slik at vinden etter vendingen kommer inn på motsatt side, kan utfordringen være å håndtere storseilet godt. Operasjonen kalles å jibbe. Blåser det mye, kan bommen slå over til motsatt side med stor kraft, det kan være farlig. Jibben kontrolleres ved at storseilet hales godt inn med storseilskjøtet før bommen legges over til den andre siden, for deretter å slippes kontrollert ut. 

I svak vind vil vi i en regatta gjerne krysse (jibbe) oss nedover med vinden. I svak vind kommer vi faktisk raskere til målet ved å seile litt sikk-sakk, selv om vinden blåser beint mot målet. 

Heising og berging av spinnaker.
I medvind, hvis det ikke blåser altfor mye, heiser vi vanligvis en spinnaker, hvis vi har et slikt seil ombord. Håndtering av spinnaker krever at alle ombord er i sving. HeisingenAsymmetrisk spinnaker på langt baugspydAsymmetrisk spinnaker festet til baugspyd forberedes ved at spinnakeren plasseres på fordekk, som oftest i en sekk eller en bagg. 

Har vi har en symmetrisk spinnaker, festes en spinnakerbom i masten og i det ene hjørnet av spinnakeren. Bommen skal skyve seilet ut fra masten og opp i vinden. Alternativet til symmetrisk spinnaker er en asymmetrisk spinnaker. Denne brukes vanligvis uten spinnakerbom og kan derfor være enklere å håndtere. Ett hjørne festes i baugen eller i et baugspyd.. 

Etter at spinnakeren er heist, er det vanlig å ta ned forseilet, enten ved at det rulles rundt forstaget ("furling"), eller at det tas ned til dekk.  

Forseilet heises opp igjen før spinnakeren tas ned. Å ta ned spinnakeren kan gjøres på litt forskjellig vis. Hele mannskapet må hjelpe til slik at spinnakeren kommer raskt og effektivt ned i båten, ikke hekter seg opp i riggen eller havner i sjøen.

Å jibbe med spinnaker kan være en utfordring. Med symmetrisk spinnaker må en eller to personer gå på fordekk for å flytte spinnakerbommen til motsatt side av båten.   

Trimming av seil
Seilene må stadig trimmes i forhold til både vindstyrke og -retning. Øker vinden på, må vi strekke i seilene for å flate dem ut og vri (tviste) dem.  Dette motvirker at båten krenger for mye. Er trimming ikke tilstrekkelig, må vi redusere seilarealet. Vi kan enten reve storseilet, dvs. senke det litt ned og feste den nederste delen av seilduken til storseilbommen. Eller vi kan skifte forseilet til ett som er mindre.  

Det finnes mye informasjon om seiling generelt og om kappseiling spesielt på internett, både som tekst, bilder og film. En grundig og god bok som gir innføring i de fleste sidene ved seiling er "Seilerboka" av Øyvind Bordal og Magne Klann. Boken er støttet av Norges Seilforbund. 

Velkommen til regatta.
Stig Gard Paulsen