Yacht Mem with crew.

 

Før Shorthand NM 2020, etablerte NOR Rating en gruppe for å arbeide med shortand-spørsmål. Spesielt ble gruppen gitt disse oppgavene: 

 1. Gi råd ved forberedelse av Shorthand NM 2020. Det skal tas hensyn til shorthand seilernes ønsker, erfaringer fra tidligere arrangement, organisatoriske bestemmelser og internasjonale trender. 
 2. Gi en vurdering av planleggingsprosessen og gjennomføringen av shorthand-NM 2020 med tanke på forbedringer av fremtidige arrangement.
 3. Vurdere behovet for en mer permanent shorthand-gruppe i NOR Rating med deltagere fra hele landet og eventuelt foreslå et mandat som kan legges fram for årsmøtet høsten 2020. 

Gruppen ble satt sammen slik:

 • Ole Aabel   
 • Thomas Nilsson  (styrekontakt)  
 • Yngve Lønmo  
 • Simen Løvgren   
 • Kjetil Tørseth   
 • Eira Naustvik   

 
Klasseklubben har over tid diskutert og skissert ulike modeller for organisering av shorthandseiling i Norge:  

 • Hvis respittregler skal anvendes, er det naturlig at NOR Rating organiserer interessene. Klasseklubben benytter respittregler i utstrakt grad og har nødvendig erfaring og kompetanse.
  NOR Rating ivaretar også tradisjonen i Norge for havseilas («offshore»). Det som hittil har kommet fram om den nye OL-øvelsen, går i retning av havseilas over flere døgn.  
  NOR Rating har allerede internasjonal kontakt med miljø som representerer shorthandseiling, inkludert ORC. I ORC er shorthand en naturlig, integrert del av arbeidet.
 • Det kan tenkes at shorthand-seiling prøves ut i entype-format, i forskjellige regattaer for bestemte båttyper. I mangel av en større flåte i Norge av en egnet båttype, kunne Mixed double arrangeres med for eksempel J-70 båter eller Albin Express. NOR Rating kan hjelpe til med en slik organisering sammen med aktuelle arrangører.
 • NOR Rating vil kunne ivareta shorthand-interessene ved å opprette en egen avdeling i samsvar med NOR Ratings og NSF's lover og regler. Et styremedlem kan "øremerkes" for shorthand-aktiviteter. 
   
 • Dersom shorthand-seiling i Norge bare skal foregå som en-type arrangement, og båttypen er avklart og fastlagt, kan det være naturlig at interessene samles egen klasseklubb knyttet direkte til NSF.

 • Det er fullt mulig å opprettholde en eller flere egne interesseforeninger for shorthand-seiling, uten tilknytning til NSF, slik for eksempel SSN har fungert. Så lenge foreningene er utenfor klasseklubb-organiseringen til NSF, stilles ingen krav fra NSF eller NOR Rating. Tvert i mot vil slike frie interessefellskap kunne bidra positivt til sporten, både gjennom å gi innspill til klasseklubben og ved sin øvrige, egne virksomhet. 
   
 • En nasjonal, selvstendig klasseklubb for shorthand med egne klasseregler har også vært nevnt. Den kunne eventuelt vokse fram fra en interesseforening. En slik løsning synes i midlertid å få en tung vei å gå og trenger nøye gjennomtenkning. Det vil bli mange praktiske og organisatoriske spørsmål som må løses. Ikke minst gjelder det forholdet til NOR Rating. 

Organiseringen og veien framover for shorthand i Norge er ennå ikke helt falt på plass. Dette kan bli et viktig tema på klasseklubbens årsmøte.  

SGP