Hvis du har hatt målebrev tidligere og ikke har noen endringer i seil eller andre vitale mål på båten, så behøver du kun logge deg inn på NOR rating sin måledatabase og betale for målebrevet. Målebrevet kommer så i din profil innen få dager.

Endringer i seil, nye seil - pass på å aktivere/deaktivere seil på din båt FØR du betaler.