Alle båter som skal seile NOR-Rating må å få dokumentert hvilken båt det er (skrog, kjøl og propell) samt å måle rigg og seil. Du kan ikke legge inn noe av dette selv. Det er også en forenklet varaint hvor din båt får samme mål som en søstebåt - men det gir en litt ugunstigere rating enn om du måler inn båten. Ta kontakt med måler eller NOR-rating servicekontor for dette: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For innmåling kontakt en av NSF sine autoriserte målere så hjelper han/hun deg til mål. Måleren er på mange måter NOR-Ratings første-linje support.

Husk også å registrere deg som bruker på NOR Rating måledatabase som bruker slik at måler kan koble deg og båt i databasen.