• Vanlige

 • Shorthanded

 • Uten spinn

Her finner du bare gyldige målebrev for inneværende år. Vil du se målebrev fra tidligere år, må du benytte ORC Sailor Services.
Båter uten spinnaker eller flygende forseil har bare Doublehanded og Uten Spinnaker målebrev.
Målebevet viser den maksimale mannskapsvekten og det maksimale antall seil som kan være ombord under kappseilas. Se Regler. Se også "Hva betyr målebrevet?

ORC
Samsvar med målebrev

En båt er i samsvar med sitt NOR Rating målebrev når:

 • Alle mål på båten er nær verdiene i målebrevet. Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en lik eller "raskere" rating enn hva en nøyaktig, reell måling ville gitt. Se "Usikkerhetsregelen" i klassereglene. Dette innebærer at:
  • Seilarealene skal være mindre eller lik seilmålene som er gitt i målebrevet. 
  • Riggmålene og skrogmålene skal være mindre eller lik verdiene i målebrevet
  • Mastevekt og båtens deplasement, dersom kjent, skal være større eller lik verdiene i målebrevet.
  • Målene for propellinstallasjonen skal være større eller lik målebrevets verdier. 
  • Andre parametre (diskrete valg) skal stemme med målebrevet, slik som alder, ror- og skrogkonstruksjon, innredet forpigg, ORC kategori, riggbeskrivelse, seilbeskrivelse m fl.  
 • Antall seil ombord er mindre eller lik begrensingene gitt i målebrevet.
 • Mannskapsvekten er en begrensing og er det maksimale du kan ha ombord.

Merk også klassereglenes punkt om utrustning om bord: "Overdreven last av ferskvann, drivstoff og annet skal ikke tas om bord for å påvirke båtens rettende moment. Seil og annet utstyr skal ikke flyttes fra sine ordinære plasser under kappseiling for å påvirke trim eller stabilitet."

Les mer i klassereglene