Gyldige ORC-målebrev utstedt av NSF

KLIKK:

Fullt mannskap målebrev Doublehanded målebrev Uten spinnaker målebrev

Fullt mannskap er det ordinære ("vanlige") målebrevet.  

Klikk på det blå referansenummeret på linjen for båten du vil se målebrevet til. Listene er ordnet alfabetisk etter båtnavn. Men du kan søke på seilnummer eller båtklasse med Ctrl+f  på PC eller CMD+f på Mac. Hvis båten du søker ikke er listet her, så har den ikke gyldig målebrev. 

Båter som hverken har spinnaker eller flygende forseil har bare Doublehanded og Uten spinnaker målebrev. Da gjelder Uten spinnaker som ordinært målebrev. 

Vil du se målebrev fra tidligere år, så kan disse finnes i ORC Sailor Services. Se øverste, høgre hjørne på ORC Home page for innlogging.

ORC logo

ORC-målebrev - Alle land

Alle målebrev som er gyldige for inneværende sesong, finnes i ORC's database.  Klikk her:

Gyldige målebrev - ORC

RMS-filer

Arangører kan hente målebrev og rating-datata fra listene gitt ovenfor. Men for arrangement med mange deltakere, blir det enklere å benytte RMS-filene. Disse inneholder alle ratingdata som er nødvendig for resultatberegning. RMS-filene hentes inn i resultatprogram som ORC scorer, Manage2sail, Sail race system og Sailwave.