ORC logo

Gyldige målebrev

Alle målebrev som er gyldige for inneværende sesong, finnes i ORC's database.  Klikk her:

Gyldige målebrev - ORC

Klikk på den nasjonen (Norway.......) og den typen målebrev du søker (Standard / Double handed / Uten spinnaker). Listen som kommer opp er ordnet alfabetisk etter båtnavn. Men du kan søke på seilnummer eller båtklasse med Ctrl+f  på PC eller CMD+f på Mac. Hvis båten du søker ikke er listet her, så har den ikke gyldig målebrev. 

Regattaarrangører kan hente målebrev og rating-datata på samme måte. Men for arrangement med et større antall deltakere, blir det enklere å benytte RMS-filene. Disse inneholder alle ratingdata som er nødvendig for resultatberegning. RMS-filene hentes inn i resultatprogram som ORC scorer, Manage2sail, Sail race system og Sailwave. Se arrangørsidene.  

Vil du se målebrev fra tidligere år, så kan disse finnes i ORC Sailor Services. Se øverste, høgre hjørne på ORC Home page for innlogging. 

Båter som hverken har spinnaker eller flygende forseil har bare Doublehanded og Uten Spinnaker målebrev.

Målebrevet dokumenterer de viktigste målene på en båt og ratingen som beregnes fra dette. Målebevet viser den maksimale mannskapsvekten og det maksimale antall seil som kan være ombord under kappseilas. Brevet viser også hvilken IMS-kategori båten tilhører. Se Regler. Se også "Hva betyr målebrevet?

ORC Home page
Samsvar med målebrev

En båt er i samsvar med sitt NOR Rating målebrev når:

 • Alle mål på båten er nær verdiene i målebrevet. Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en lik eller "raskere" rating enn hva en nøyaktig, reell måling ville gitt. Se "Usikkerhetsregelen" i klassereglene. Dette innebærer at:
  • Seilarealene skal være mindre eller lik seilmålene som er gitt i målebrevet. 
  • Riggmålene og skrogmålene skal være mindre eller lik verdiene i målebrevet
  • Mastevekt og båtens deplasement, dersom kjent, skal være større eller lik verdiene i målebrevet.
  • Målene for propellinstallasjonen skal være større eller lik målebrevets verdier. 
  • Andre parametre (diskrete valg) skal stemme med målebrevet, slik som alder, ror- og skrogkonstruksjon, innredet forpigg, ORC kategori, riggbeskrivelse, seilbeskrivelse m fl.  
 • Antall seil ombord er mindre eller lik begrensingene gitt i målebrevet.
 • Mannskapsvekten er en begrensing og er det maksimale du kan ha ombord.

Merk også klassereglenes punkt om utrustning om bord: "Overdreven last av ferskvann, drivstoff og annet skal ikke tas om bord for å påvirke båtens rettende moment. Seil og annet utstyr skal ikke flyttes fra sine ordinære plasser under kappseiling for å påvirke trim eller stabilitet."

Les mer i klassereglene