Gyldige Målebrev

Du finner kun målebrev for 2019 - vil du se båter som har hatt målebrev må man benytte ORC Sailor Service

Samsvar med målebrev

En båt er i samsvar med sitt NOR Rating målebrevet når:

  • Alle målte, deklarerte eller registrerte verdier skal være så nær som mulig verdiene på målebrevet.
  • Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en raskere rating. Se "Usikkerhetsregelen" i klassereglene.
  • Seilarealet skal være mindre eller lik det som er trykt på målebrevet.
  • Mannskapsvekten er fri, bortsett fra for NSF/WS klassebåter der den ikke skal være større enn verdien på målebrevet. 

Les mer