Ratingtallet i NOR Rating, beregnes på bakgrunn av mål på båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner båtens fartspotensial ved forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra foreliggende mål på seil, rigg, skrog, kjøl mm. Ratingtallet fremkommer som et vektet gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold. Mer dybdeinformasjon i "Faglige artikler".

VPP