Ratingtallene i NOR Rating målebrevene beregnes med utgangspunkt i målene som er registrert for båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner båtens fartspotensial ved forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra båtmålene. Ratingtallene fremkommer som veiet gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold, dvs. vindstyrker og vindvinkler.

Nedenfor er skissert hvordan målene benyttes som inngangsdata til beregningene. Målene omfatter skrogmål, mål for kjøl, ror og propellinstallasjon, mål for stabilitet og deplasement, og mål på rigg og seil, alt målt i henhold til International Measurement System (IMS). Fra dette etableres en hydrodynamisk modell for kreftene som bremser båten og en aerodynamisk modell for kreftene som driver båten.  Kreftene balanseres mot hverandre i regneprogrammet VPP som så finner båtens hastighet ved en rekke vindstyrker og vindvinkler. Dette brukes til å bergne båtens rating, uttrykt gjennom ratingtallene som skrives ut på målebrevet. Ratingtallene beregnes som veiede gjennomsnitt med de vindvinklene som forekommer i forskjellige banegeometrier, slik som distanseseilas og pølsebane. Rating-dataene er også lagt inn i en RMS-fil som kan brukes direkte i resultat-beregningsprogram. 

Mer dybdeinformasjon finnes i andre Spørsmål/Svar-tekster og i "Faglige artikler".
SGP
VPP