Singeltall-rating skal i teorien dekke hele vindspekteret fra flau vind til stiv kuling. Men noen båter er raskere enn sin singeltall-rating hvis der er svak vind, andre hvis vinden er sterk. Ved svak vind får dermed lettvind-båtene litt gunstigere korrigert tid enn de skulle hatt, og motsatt for hardvind-båtene. Statistikken for NOR Rating-flåten viser at typisk får 1/3 av båtene avvik som er 1% eller mer fra teoretisk "korrekt" korrigert tid, når singel ratingtall anvendes. Avvikene avhenger av vindstyrken, de er små ved 6 m/s vind, men blir større dess mer vinstyrken er forskjellig fra 6 m/s. Avvikene er også avhengig av banegeometrien.

Unøyaktighet eller "urettferdighet" i resultatberegningen, særlig når vi bruker singeltall, og særlig når vindstyrken varierer mye eller er ganske forskjellig fra 6m/s, kan komme opp i noen prosent i korrigert tid. Dette er mye mer enn "urettferdighet" som oppstår på grunn av usikkerhet eller unøyaktighet i båtmålene. Usikkehet i båtmålene gir variasjoner i ratingen på noen promille.

Bruk av tripeltall gir klart mindre avvik enn singeltall.   

Spredning i korrigert tid er studert og gjort rede for i artikkelen: "Spredning i resultater", under Orienteringer / Faglige artikler. Se også atikkelen "Lettvinds og hardvindsbåter" under Orienteringer / Informasjon. Denne artikkelen viser hvordan du lett kan finne ut om din egen båt er en lettvind- eller hardvindbåt. 

SGP