Singeltall-rating skal i teorien dekke hele vindspekteret fra flau vind til stiv kuling. Men noen båter er bedre enn sin singeltall-rating hvis der er svak vind, andre hvis vinden er sterk. Ved svak vind får dermed lettvind-båtene litt gunstigere korrigert tid enn de skulle hatt, og motsatt for hardvind-båtene. Statistikken for NOR Rating-flåten viser at typisk får 1/3 av båtene avvik som er 1% eller mer fra teoretisk "korrekt" korrigert tid. Avvikene avhenger av vindstyrken, de er små ved 6 m/s vind, men blir større dess mer vinstyrken er forskjellig fra 6 m/s. Avvikene er også avhengig av banegeometrien.

Bruk av tripeltall gir langt mindre avvik enn singeltall.   

Slik spredning i korrigert tid er studert og gjort rede for i artikkelen: "Spredning i resultater", under Orienteringer / Faglige artikler. Se også atikkelen "Lettvinds og hardvindsbåter" under Orienteringer / Informasjon. Med opplysninger i denne artikkelen kan du selv lett finne ut om din egen båt er en lettvind- eller hardvindbåt.