Trippeltall brukes ved ulike vindstyrker slik: Svak vind dekker 3m/s - 4m/s. Middel vind dekker 4m/s - 7m/s. Sterk vind dekker 7m/s til 10m/s. Singeltall dekker i teorien hele vindspekteret, men tar mest hensyn til vindstyrkene 4, 6 og 8 m/s vind. Hovedvekten er her på 6 m/s. Performance Curve Scoring-metoden benytter i prinsippet ratingen for en spesifikk vindstyrke. 

Se artikkelen:   "Fra rating til resultat" for mer informasjon