Dette er en datafil som inneholder all informasjon om en båts beregnede rating. Filen genereres av ORC VPP (Velocity Prediction Programme) og gir båtenes fartspotensial ved vindstyrker fra 3 m/s vind til 10 m/s vind og en rekke vindvinkler fra bein motvind (VMG) til platt lens (VMG). Videre inneholder den gjennomsnittstall for seiltid per nautisk mil for mange ulike bane-geometrier, og de tilhørende ratingtallene / "tidskorreksjonsfaktorene" som benyttes i resultatberegninger etter en seilas. 

RMS-filene for båter som har kjøpt målebrev, er gratis tilgjengelig for alle. Program som ORC Scorer og M2S kan laste ned RMS- filene direkte og anvende dataene til resultatberegning slik at manuell inntasting av ratingtall ikke er nødvendig. 

Les mer om hvordan båtdataene behandles i artikkelen: "Hvordan behandles mine båtdata" under Orienteringer / Informasjon. Du finner mer informasjon om Resultatberegningsprogrammene på Arrangør-siden. 
SGP