Det er klasseklubbens medlemmer som setter klassereglene. Men medlemsmøte holdes bare hvert annet år. I mellomtiden overlates myndigheten til Styret som må forholde seg til hva medlemsmøtet har bestemt. Styret vurderer hva som fungerer godt og hva som bør forbedres i klassereglene. Innspill fra medlemmer og foreninger er viktig. Så lenge klasseklubben er knyttet til Offshore Racing Congress (ORC), må reglene også tilpasses de føringene som ORC gir. Reglene må også være slik at prosessen med registrering av båtmål og utsteding av målebrev blir effektiv og håndterbar for Servicekontoret. 
Til vanlig revideres reglene hvert år før ny sesong tar til. Norges Seilforbund krever at NSF skal godkjenne reglene.
 Se Klassereglene og artikkelen: "Forskjellen mellom NOR Rating og ORCi" under Orienteringer / Faglige artikler. 
SGP