Helt identiske båter skal ha samme ratingtall, men i praksis så er ikke alle mål helt like selv om båtene fra verftet skal vær likt utstyrt. Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensial. Dette vil bli reflektert i ratingtallene. Har to båter identiske målebrev med hensyn til alle Obligatoriske mål, så får de også identisk rating.