Helt identiske båter skal ha samme rating. I praksis så er ikke alltid alle mål helt like selv om to båter fra verftet har samme modell-navn. Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensial. Dette blir reflektert i ratingtallene. Har to båter identiske målebrev med hensyn til alle Obligatoriske mål, så får de også identisk rating.