I NOR Rating benyttes to typer målebrev: ORC International og ORC Club. Begge typene utstedes av NSF. ORC eier programmene som genererer målebrevene og utgir dokumentene som regulerer bruken.    

ORC International målebrevene kan brukes i alle nasjonale og internationale sammenhenger der ORC målebrev kreves. ORC Club målebrevene derimot, kan bare benyttes i lokale konkurranser opp til og med nasjonalt nivå. 

For ORC International er der strenge regler for måleprosessen som leder fram til målebrevet.  For ORC Club målebrev derimot, er det fra ORC's side videre rammer for hvilke kvalitetskrav som settes til båtmålingen. Dette bestemmes i stor grad av de nasjonale seil-myndighetene. I Norge er det NSF som fastsetter kravene til målingen i samarbeid med NOR Rating. De vanlige målebrevene i Norge er NOR Ratings variant av ORC Club målebrev, disse betegnes "NOR Rating målebrev".  Prinsippene for disse står i NOR Rating Regler.   

Club målebrev er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORC International. Kravene til inngangsdataene er forenklet i Club i forhold til International.  Ved utsteding av NOR Rating målebrevene, bruker NSF ofte data fra søsterbåt for å begrense behovet for fysisk båtmåling. Men NOR Rating målebrevene ligger i praksis nær opptil de internasjonale målebrevene og godt innenfor rammene satt av ORC. 

Skal du seile i utlandet og har behov for et målebrev for dette, så kontakt NSF Servicekontoret,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En grundig gjennomgang av forskjellen mellom ORC Club målebrev og ORC International målebrev er gitt i en egen artikkel  under Orienteringer / Faglige artikler. 

SGP