Klasseklubben NOR Rating utsteder to typer målebrev: ORC International og ORC Club. De er begge ORC-målebrev i den forstand at ORC eier programmene som genererer målebrevene og utgir dokumentene som regulerer bruken.    

ORC International målebrevene utstedt av NOR Rating kan brukes i alle nasjonale og internationale sammenhenger der ORC International målebrev kreves. ORC Club målebrevene derimot, kan bare benyttes i lokale konkurranser opp til og med nasjonalt nivå. 

For ORC International er der strenge regler for måleprosessen som leder fram til målebrevet.  For ORC Club målebrev derimot, er det fra ORC's side vide rammer for hvilke kvalitetskrav som settes til båtmålingen. Dette bestemmes i stor grad av de nasjonale seil-myndighetene. I Norge er det klasseklubben NOR Rating som fastsetter kravene til måling. Slik sett er de vanlige målebrevene i Norge NOR Ratings variant av ORC Club målebrev.    

NOR Ratings Club målebrev er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORC International. Kravene til inngangsdataene er noe forenklet i Club i forhold til International.  Først og fremst bruker NOR Rating ofte data fra søsterbåt for å begrense behovet for fysisk båtmåling. Men NOR Ratings Club-målebrev er godt innefor rammene som er satt av ORC. 

Skal du seile i utlandet og har behov for et målebrev for dette, så kontakt NSF Servicekontoret,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Les mer om målebrev i Klassereglene. En grundig gjennomgang av forskjellen mellom NOR Ratings ORC Club målebrev og ORC International målebrev er gitt i en egen artikkel  under Orienteringer / Faglige artikler. 

SGP