Et NOR Rating målebrev er ikke et ORC-International (ORCi) målebrev. Men det er et ORC-Club målebrev utstedt under de kvalitetskravene som er satt av NOR Rating.

NOR Rating målebrevet er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORCi. Kravene til inngangsdataene er noe forenklet i NOR Rating i forhold til ORCi. Først og fremst bruker NOR Rating ofte data fra søsterbåt for å begrense behovet for fysisk båtmåling. Men NOR Ratings Club-målebrev er godt innefor rammene som gjelder for ORC Club. 

NOR Ratings Club-målebrev kan ikke benyttes i utlandet, det er bare gyldig i Norge. Men et ORCi målebrev utstedt av NOR Rating kan brukes i utlandet i internasjonale regattaer. Skal du seile i utlandet og har behov for et målebrev for dette, så kontakt NSF Servicekontoret,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Les mer om målebrev i Klassereglene. En grundig gjennomgang av forskjellen mellom NOR Ratings ORC-Club målebrev og ORCi målebrev er gitt i en egen artikkel  under Orienteringer / Faglige artikler. 
SGP