Roret på båten min avviker fra standard ror som leveres for båttypen fra verftet. Hvilken betydning har det for ratingen?

Hvis båten har et annet ror enn slik modellen blir levert som standard fra verftet, skal dette oppgis til måler som rapporterer inn til NOR Rating. NOR Rating vil da vurdere avviket. I praksis har et ikke-standard ror liten eller ingen innvirkning på ratingen. Generelt skal avvik fra slik båten vanligvis blir levert fra verftet ("standard"), oppgis til måler og legges inn i målerapporten.

Hvordan behandler man ellers like båter med ulik kjøl?

Mange verft leverer ulike typer kjøl til samme skrog, eller eier kan ha endret kjølen selv. Måler skal rapportere hvilken kjøl som er levert eller hvilke endringer eieren har foretatt. Variasjoner i kjølvekt og utforming kan endre båtens rettende moment og våt flate og dermed påvirke ratingen.

Gerelt skal båteier melde inn alle endringer som kan påvirke ratingen.