Roret på båten avviker fra standard ror som er levert for båttypen fra verftet. Hvilken betydning har det for ratingen?

Det må være rapportert inn av måler til NOR-rating, men i praksis vil det få liten eller ingen konsekvens. Hvis man har avvik fra hvordan båtern er levert fra verftet, skal dette oppgis til måler og legges inn i målerapporten.

Hvordan behandler man ellers like båter med ulik kjøl?

Mange verft leverer ulike typer kjøler til samme skrog, eller eier har endret kjøl selv. Måler skal rapportere hvilken kjøl som er levert fra verft eller hvilke endringer som eier har gjort. Variasjoner i kjølvekt og utforming inngår i beregningene av ratingen, bl.a. som følge av ulik rettende moment. og våt flate.